ಅಪರ್ಣಾ ಪೋಪಟ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಅಪರ್ಣಾ ಪೋಪಟ್( ಗುಜರಾತಿ : અપર્ણા પોપટ ; ಜನವರಿ 18 , 1978 ಡ್ ಪುಟ್ಟು) ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಮೇರ್ 1997 ಡ್ದ್ 2006 ತ ನಡುಟು ಒರುಂಬ ಸರ್ತಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆಲ್ತ್‌ದ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸದೆರ್

ಸುರುತ ಜೀವನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಾಲ್ಜಿ ಪೋಪಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀನಾ ಪೋಪಟ್ ಪನ್ಪಿ ಗುಜರಾತಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬಯಿಡ್ 18 ಜನವರಿ 1978 ಡ್ ಅಪರ್ಣಾ ಪೋಪಟ್ ಪನ್ಪಿ ಮಗಳ್ ಪುಟ್ಯೆರ್. ಆರ್ ಮುಂಬಯಿದ ಜೆಬಿ ಪೆಟಿಟ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡ್ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್‍‍‍ಡ್ ತನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣೊನು ಮುಗಿತ್‍ದೆರ್. ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಪದವಿನ್ ಪಡೆತೆರ್[೧].

ತರಬೇತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪರ್ಣಾ ಮುಂಬಯಿಡುಪ್ಪುನಗ 1986 ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್ . ಅಪರ್ಣಾ ತನ್ನ 8 ನೆ ವರ್ಷೊಡು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತರಬೇತುದಾರ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಧಾನೆರೆಡ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯೆರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತೆರ್. ಅವರು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳೆನ ದೈರ್ಯೊನು ತೂದು ಅಪರ್ಣಾನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ದ್ " ನಿಕ್‍ಲೆನ ಮಗಳೆನ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ್ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಭೂಪಟೊಡು ಮಿಂಚುನ ಧಾರಗೆ ಆಪಲ್‌‍ಂದ್ ಪಂಡೆರ್ " . ಸ್ವತಃ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ್ ಅರೆನ ತರಬೇತಿದ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಪರ್ಣಾಗ್ ದುಂಬುಗು ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಆಂಡ್ 1994 ಡ್ ಅಪರ್ಣಾ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಸೇರಿಯೆರ್ . ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಾಜಿ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾತ್ರ, ಅರೆಡ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿತ್ತ್‌ದ್, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಡ್ ಕಲ್ತ್‌ನ ಮಸ್ತ್ ತಂತ್ರೊಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಂಡ್. ಅಪರ್ಣಾ 2002 ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಕೆಂಗೇರಿಡುಪ್ಪುನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತರಬೇತಿ ವಲಯೊಗು ಸೇರ್ದ್ ಅಲ್ಪ ತರಬೇತುದಾರೆ ಗಂಗೂಲ ಪ್ರಸಾದೆರೆನ ಸಹಾಯೊಡು ಗೊಬ್ಬುದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲೆನ್ ತೆರಿಯೊಂಡೆರ್.

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಖ್ಯಾಂಶೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪರ್ಣಾ ೧೯೯೭ ಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‍ಡ್ ನಡತಿನ ಅರೆನ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಪಡೆಯೆರ್. ಅಪರ್ಣಾ ೧೯೯೭ ಡ್ದ್ ೨೦೦೫ ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಸತತವಾದ್ ಒರ್‍ಂಬ ಸರ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆನ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ದಾಖಲೆಗ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿನ ಏಕೈಕ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಯೆರ್.

ಜನವರಿ ೨೦೦೬ ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ನಡತಿನ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಡ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್‌ನ್ ಸೊಪಾದ್ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟೊನು ಅಂಚನೆ ಒರಿಪಾವೊಂಡೆರ್. ಅಪರ್ಣಾ ಗೊಬ್ಬಿನ 17 ವರ್ಷೊಲೆಡ್ 16 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ಗೆಂದ್‌ನ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪನ್ಪಿ ದಾಖಲೆ ಆರೆನ ಪುದರ್‌ಡೆ ಉಂಡು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದೆರ್. ಒರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ಡ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕ 1996 ಡ್ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕ 3 ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪಂದ್ಯೊಲೆಡ್ 4 ಪದಕೊಲೆನ್ ಪಡೆತೆರ್. ಈ ಸಮಯೊಡು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗರಿಷ್ಠ ೧೬ ನೆ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗ್ ಎತ್ತ್‌ದಿನ ಅರೆನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಧನೆ .

ನಿವೃತ್ತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವೃತ್ತಿಪರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬೊಂದು 17 ವರ್ಷೊಲು ಕರಿದಾನಗ ಅರ್ ಮಣಿಗಂಟ್‍ದ ಗಾಯದ ತೊಂದರೆನ್ ಅನುಭವಿಸೊಡಾದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ 2006 ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಡ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯೆರ್ . ಭಾರತದ ನಂ ೧ ಗೊಬ್ಬುದಾರ್ ಪನ್ಪಿ ಪುಗರ್ತೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಅರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿನ ವಿಶೇಷ.

ಸದ್ಯೊಗು ಆರ್ ಮುಂಬಯಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‍ಡ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.


ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪರ್ಣಾಗ್ 2005 ಡ್ ಭಾರತದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಗೌರವವಾಯಿನ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಗೌರವಿಸದ್‍ಂಡ್.

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅರೆನ ಆಶಯದಂತೆ ಆಯೋಜಿಸಯಿನ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭ್ಯುದಯ ಮೇಳೊಡು ಭಾಗವಹಿಸಯಿನ ವಿಶ್ವದ ೧೭ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಲೆಡ್ ಅಪರ್ಣಾಳಾ ಒರ್ತಿಯಾದಿತ್ತೆರ್. ವಿಶ್ವೊಡು ಪೊಂಜೊಲೆನ್ ಕ್ರೀಡೆದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗ್ ಕನಬರೊಡು ಪನ್ಪಿ ಆಶಯದ ಈ ಮೇಳೊಡು ಭಾರತೊನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಯಿನ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡಾಳು ಅಪರ್ಣಾ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಉಂದು ಮೆರೆಗ್ ಸಂದಿನ ನನೊಂಜಿ ಗೌರವ[೨].

ಸಾಧನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

1989

ಬೆಂಗಳೂರುಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ( 12 ವರ್ಷದುಲಯಿದ )ಗೆಂದ್‍ದೆರ್.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಸುರುತ ಪಂದ್ಯಾಟ .

1990

ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪೊಣ್ಣುಜೋಕುಲೆ ವಿಭಾಗೊಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ( 15 ವರ್ಷದುಲಯಿದ ) ರನ್ನರ್ ಅಪ್ .

1991

ಪೊಣ್ಣುಜೋಕುಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ( 15 ವರ್ಷದುಲಯಿದ ).

1992

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಚಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ( 15 ) ಒರಿಪಾವೊಂದಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಣ್ಣುಜೋಕುಲೆನ ( 18 ವರ್ಷದುಲಯಿದ ) ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗೊಡು ಕಡೆತ ಹಂತೊಗು ಬತ್ತ್‌ದಿತ್ತೆರ್.

ಅತ್ತಂದೆ ಜಕಾರ್ತಾಡ್ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‍ಡ್ ಭಾರತೊನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್ . ಉಂದು ಆರೆನ ಸುರುತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದಿತ್ತ್ಂಡ್

1993

ಪುಣೆಡ್ ನಡತಿನ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (18 ) ಗೆಂದ್‍ದೆರ್ .

1994

ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ( 18 )ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ .

ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‍ಡ್ ಭಾರತೊನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದಿತ್ತೆರ್ .

ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಗ್ ಡ್ ನಡತಿನ ಉಬರ್ ಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾದ್ ಪಜ್ಜೆ ದೀಯೆರ್.

1995

ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (18 ದುಲಯಿದ)ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ . ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ಸ್ ಡ್ ಕಡೆತ ಹಂತ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆರ್ .

1996

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಡ್ ನಡತಿನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‍ ಗೆಂದ್‌ದ್ ಕಂಚಿದ ಪದಕ ಪಡೆತೆರ್ .

ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ವರ್ಷ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‍ಡ್ ನಡತಿನ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್‌ಡ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಗೆಂದ್‌ದೆರ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಡ್ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಗೆಂದಿನ ಸುರುತ ಪದಕ ಉಂದುವೆ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್.


ಕಿರಿಯೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ( 19 ದುಲಯಿದ)ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣೆಡ್ ನಡತಿನ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ಸ್ ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದಿತ್ತೆರ್.

ಆ ವರುಷೊಡುಲ ಉಬರ್ ಕಪ್ ಡ್ ಭಾರತೊನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದೆರ್ .

1997

ದುಂಬುದ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷೊಲೆಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಪರ್ಣಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡ್ ನಡತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಡ್ ಮಂಜೂಷಾ ಕನ್ವರ್ ನ್ ನೇರ ಸೆಟ್‌ಲೆಡ್ ಸೊಪಾದ್ ಅರೆನ

ಸುರುತ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಗೆಂದ್‌ದೆರ್.

1998

ಹಿರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಆರ್ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಡ್ ನಡತಿನ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೊಡು ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಪರವಾದ್ ಕಂಚಿದ ಪದಕೊನು ಗೆಂದ್‌ದೆರ್.

ಅತ್ತಂದೆ , ಅವ್ವೆ ವರ್ಷೊಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದ್‌ದ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಡ್ ನೆಡತಿನ್ ಉಬರ್ ಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದೆರ್ .

ಉಂದುವೆ ವರುಷ ಏಷ್ಯನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಡ್ ಬಂಗಾರ್‍ದ ಪದಕ ಗೆಂ‍ದ್‌ದೆರ್.

1999

ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಓಪನ್ ಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಯೆರ್.

ಪೊಂಜೊಲೆನ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ಡ್ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಒರಿಪಾವೊಂಡೆರ್ . ಪೊಂಜೊಲೆನ ಡಬಲ್ಸ್ ಡ್ ಕಡೆತ ಸುತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿತ್ತೆರ್ .

ಏಷ್ಯನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಡ್ ಬಂಗಾರ್‍ದ ಪದಕ ಗೆಂ‍ದ್‌ದೆರ್.

.

2000

ಇಸವಿಡ್ ನಡತಿನ ಸಿಡ್ನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಯಿನ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾದಿತ್ತೆರ್.

ಉಬರ್ ಕಪ್ ಡ್ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಿತ್ತೆರ್.

ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ .

2001

ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ .

ಏಷ್ಯನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಡ್ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಪದಕ ಗೆಂ‍ದ್‌ದೆರ್ .

2002

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ಡ್ ನಡತಿನ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪೊಂಜೊಲೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ಡ್ ಕಂಚಿದ ಪದಕ ಗೆಂ‍ದ್‌ದ್ ಇಡಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೊಡೆ ಪದಕ ಪಡೆಯಿನ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದಿತ್ತೆರ್.

ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ .

ಉಬರ್ ಕಪ್ ಡ್ ಭಾರತೊನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದೆರ್ . 2003

ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ .

ಏಷ್ಯನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಡ್ ಬಂಗಾರ್‌ದ ಪದಕ ಗೆಂ‍ದ್‌ದೆರ್ .

2004

ಗ್ರೀಸ್ ದ ಅಥೆನ್ಸ್‌ಡ್ ನಡತಿನ ತನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸದ್ ಪೂರ್ವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದಿತ್ತೆರ್. ಈ ಹಂತೊಡು ಆರ್ 2 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ಡ್ ಭಾರತೊನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಯಿನ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಪೊಂಜೊಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಯೆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ .

ಉಬರ್ ಕಪ್‌ಡ್ ಭಾರತೊನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದೆರ್ .

2005

ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಒರಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ .ಅವ್ವೆ ವರ್ಷ ಅರೆಗ್ ಮಣಿಗಂಟ್‌ದ ಬೇನೆ ಸುರು ಆಂಡ್ .

2006

ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಣಿಗಂಟ್‌ದ ಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಂಡ್ . ಆಂಡಲ ಸೀನಿಯರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ದಾಖಲೆದ 9 ಸತತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಗೆಲ್ಪುನೆಟ್ ಸಮರ್ಥೆದಿಯಾಯೆರ್.

ಬೊಕ್ಕ ಜೈಪುರ ಡ್ ನಡತಿನ ಉಬರ್ ಕಪ್‌ಡ್ ಭಾರತೊನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸದೆರ್.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್‌ಡ್ ನಡತಿನ 3 ನೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ಡ್ ಪೊಂಜೊಲೆ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್‌ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಪದಕ ಗೆಂದ್‌ದ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಉಂದು ಅಪರ್ಣಾನ ಕಡೆತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. .

ಮಣಿಗಂಟ್‌ದ ತೊಂದರೆಡ್ದಾತ್ರ ದೇಶದ ನಂ ೧ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪನ್ಪಿ ಪಟ್ಟೊಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಗೊಬ್ಬುಡ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.mapsofindia.com/who-is-who/sports/aparna-popat.html
  2. https://www.celebrityborn.com/biography/aparna-popat/1823