ಉಜ್ಜೇರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉಂದ್ ಬಾರ್‌ನ್ ಮೆತ್ತ್‌ದ್, ಕುಟ್ಟುತ್ ಅರಿ ಮಲ್ಪುನ ಸಲಕರಣೆ. ಉಂದ್ ಮರತ್ತವು ಅದಿಪುಂಡು. ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ತಾರಿಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಪಾಯಿ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಸುಲಬ ಅಪುನ ಮರತ್ ಮಾನ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ್ನೊಲ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಸಮ್ಮಂದದ ಪದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಉಜ್ಜೇರ್ದ ವಿಧೊಕುಲು: (೧)ಮುಂಡುಜ್ಜೆರ್ (೨) ಸುತ್ತುಜ್ಜೆರ್.ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಭಾಗೊಲು: (೧)ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಕಟ್ಟ (೨) ಉಜ್ಜೇರ್ದ =ಕಾಜಿ= ಸುತ್ತು

ಉಜ್ಜೇರ್ ಕೂಳಿ (೪) ಅಣಸ್

  • ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಗುರಿ = ನೆಲಕ್ಕುರಿ

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಓಬವ್ವನ ಉಜ್ಜೇರ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಉಂಡಯೇ?
  • "ಉಜ್ಜೇರ್'ದ ಉಳನಾರ್ ಕನಲ, ಸಮುದ್ರ ಲಪ್ಪೀ ಬಲ್ಲ್ ಕನಲ" - ಪಂಡೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ (ಪಾಡ್ದನ)

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಜ್ಜೇರ್ ಕಡಪ್ಪಾಪುನ
ಪೊಣ್ಣುಬಾಲೆ ಪೊಂಜೋವಾಪಿನ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಅಲೆನ್ ಮೀಪಾದ್,ಮುತೈದೆ ಪೊಂಜೊವುಲು ಅಲೆನ ತರೆಕ್ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದ್, ತೀರ್ಥ ಮಯಿತ್ದ್,ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉಜ್ಜೇರ್ ಕಡಪ್ಪಾವುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುವೆರೆಡ ಉಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಜ್ಜೆರ್ ಅಂಚಿ ದೀಡ್Oಡ ಉಜಿಡೆ ಸಂಬಳೊ ಕೊರೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]