ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಉತ್ತರಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಉತ್ತರಣೆದ ಪೂ

ಉತ್ತರಣೆ ಮರ್ದ್‌ಗ್ ಗಲಸುನ ಒಂಜಿ ದೈಯಿ. ಈ ದೈಯಿ ಅಮರಂತಾಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬಗ್ ಸೇರ್ದಿನವು. ನೆತ್ತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ Achyranthes aspera (ಅಕಿರಾಂತಿಸ್ ಆಸ್ಪೈರಾ) ಪಂಡ್‍ದ್ ಉಂಡು.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಸೆಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕನ್ನಡ ಭಾಸೆಡ್ ಉತ್ತರಾಣಿ, ಮುಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ ಹೂ
 • ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ ಅಪಾಮಾರ್ಗ, ಶೈಖರಿಕ, ಮಯೂರಕ, ಖರಮಂಜರೀ
 • ತಮಿಳು ಭಾಸೆಡ್ ನಾಯುವ್ರಿ
 • ಮಲಯಾಳಡ್ ಸಿರುಕಡಲಡಿ
 • ತೆಲುಗು ಭಾಸೆಡ್ ಕಡಲರಿ ಕಾಟಲೇಟಿ
 • ಹಿಂದಿಡ್ ಲಟಜೀರಾ, ಚಿರ್ಚಿಟಾ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೆಂಪು ಉತ್ತರಣೆ
 2. ಬೊಲ್ದು ಉತ್ತರಣೆ

ದೈಯಿ ತೂಯರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುದೆಲ್‍ದ ಲೆಕ ಬುಲೆದಿನ ಉತ್ತರಣೆದ ದೈಯಿ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಈ ದೈಯಿ ೩೦ಸೆಂ.ಮೀ. ಡ್ದ್ ೯೦ಸೆಂ.ಮೀ. ಎತ್ತರ ಬುಳೆವುಂಡು. ಬೊಳ್ದು ಉತ್ತರಣೆ ಬೊಲ್ದು-ಪಚ್ಚೆ ಮಿಶ್ರವಾಯಿನ ಬಣ್ಣದ, ತುರಾಯಿದ ಲೆಕ ತೋಜುನ ಪೂ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ, ಕೆಂಪು ಉತ್ತರಣೆದ ಪೂ ಇರೆ, ಕಡ್ಡಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕಂಡೆ ಗಂಟ್ ಗಂಟಾದ್, ಪುದೆಲ್‍ದ ರೂಪೊಡು ಬುಳೆವುಂಡು. ದೈಯಿದ ಇರೆಕುಲು ತೂವರ ಉರುಟಾದ್, ೫ ಸೆ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಸುಮಾರ್ ೩-೪ ಸೆ.ಮೀ. ಅಗೆಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನನ, ಪೂ ಬುಡ್ಪುನ ದಂಟ್‍ದ ಅರ್ಧಭಾಗ ತಿರ್ತ್ ಬಗ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು[೧][೨].

ಬುಳೆಪುನ ಜಾಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ತರಣೆ ದೈಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಬುಳೇಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ವಿಸೇಸವಾಯಿನ ಜೋಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ್ದ್ ದಾಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸಾದಿ ಬರೀಟ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗೆಡ್, ಕಂಡದ ಬರೀಟ್ ತನಾತೆಗೆ ನೆರೆಯೊಂದು ಬುಳೆಪುಂಡು.

ಮರ್ದ್‌ದ ರೂಪೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೊಂಜಿ ಮರ್ದ್‍ಗ್ ಗಲಸುನ ದೈಯಿ. ನೆತ್ತ ಕಂಡೆ, ಬೇರ್, ಬಿತ್ತ್, ಇರೆ- ಇಡೀ ದೈಯೇ ಮರ್ದ್‌ದ ಒಂಜಿ ಕರಜನೊಂದ್ ಪಣೊಲಿ. ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗೊ ಇಂಚ ಉಂಡು[೩].

 • ಜುಲಾಬು ಆಯಿನಕಲೆಗ್ ಉತ್ತರಣೆದ ರಸೊನು ಕೊಜಪು(ಬೆಂಜನ)ಗು ಪಾಡ್‍ದ್ ಪರ್ಂಡ ಜಿಲಾಬು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.
 • ಕಂಡೆ ಬೇನೆ(ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ), ಬಂಜಿಬೇನೆ, ಚರ್ಮದ ಸೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೂ ಪೊತ್ತುದು ಆಯಿನ ಗಾಯಲೆಗ್ ಉತ್ತರಣೆದ ರಸೊನು ಪೂಜುವೆರ್
 • ಉತ್ತರಣೆದ ಬೇರ್‌ನ್ ಗುದ್ದುದು ರಸ ದೆತ್‌ದ್ ಅವೆನ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಪರಿಂಡ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು.
 • ಉಣುಂಗುದಿನ ಉತ್ತರಣೆದ ಕಂಡೆನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ಐತ ಬೊಣ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಗತ್ತನೈ ಪಾಡ್‌ದ್ ದೆತೊಂದರ್‌ಡ, ಚೆಮ್ಮ, ನೆತ್ತೆರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನವು, ದಮ್ಮು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಪುಂಡು.
 • ಚಿಯತ ಕೆಲೆಂಜಿ(ಸಿಗತ್ತಕಿಲೆಂಜಿ-ಜೈನ ತುಳು), ಕೊಂಬಚೊಲ್- ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೀಟೊಲು ತುಚ್ಚಿಂಡ, ಉತ್ತರಣೆದ ಇರೆನ್ ಅರೆತ್‍ದ್ ಆ ಲೇಪೊನು ಗಾಯೊದ ಮಿತ್ತ್ ಪತ್ತಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಆಪುಂಡು.
 • ಒಂಜಿ ಚಮಚೆ ಉತರಣೆದ ರಸೊನು ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟುಗು, ಕಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಡ್ ದೆತೊಂಡ ರಕ್ತಹೀನತೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ.
 • ಉತ್ತರಣೆದ ಉಣುಂಗುದಿನ ಕಡ್ಡಿಡ್ ಕೆಲವೆರ್ ಕೂಲಿಲಾ ದೆಕ್ಕುವೆರ್.

ಪತ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ತರಣೆನ್ ಬಂಜಿನಕುಲು ಗಳಸಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಅಗತ್ಯೊಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡ ಗರ್ಭ ಪೊಪುನ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಹಳ್ಳಿತ ಮರ್ದ್ ಕೊರುಪುನಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸಸ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಡಾ|| ಶೈಲೇಶ್ ಎಮ್. ಡಿ., ೨೦೧೦, ಪು. ಸಂಖ್ಯೆ ೫೬-೬೦ ಪ್ರಕಾಶಕರು:ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
 2. http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Prickly%20Chaff%20Flower.html
 3. ಸಸ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಡಾ|| ಶೈಲೇಶ್ ಎಮ್. ಡಿ., ೨೦೧೦, ಪು. ಸಂಖ್ಯೆ ೫೬-೬೦, ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು