ಕನಕದಾಸರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕನಕದಾಸೆರ್

ಸಾಧನೆ: ಕನಕದಾಸೆರ್ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯೆರ್‍ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯೇರ್. ವ್ಯಾಸರಾಯೆರೆಡ ಮಧ್ವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಕಲ್ತ್‍ದ್ ಒಪದ ಕನಕದಾಸರು ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತೆರ್. ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಆದಿಕೇಶವನ ಭಕ್ತರಾಯೆರಣ ಕನಕದಾಸರು ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಲೇನು ದೂರ ಮಂತೆರ್. ಮೆರ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಂಕಿತ ಕಾಗಿನೆಲೆಯ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ.

ಪುಟ್ಟಿನೆ: 1509
ಪುಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳ: ಬಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ
ಸೈತಿನೆ: 1609
ಬೇಲೆ: ಹರಿದಾಸರು, ಕೀರ್ತನಕಾರರು, ಕವಿ
ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಧೊಳು: ಕೀರ್ತನೆ, ಉಗಾಭೋಗ, ಮುಂಡಿಗೆ, ಕಾವ್ಯ.

ಉಂದೆನುಲಾ ತೂಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]