ಗರುಡ ಪಕ್ಕಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಗರುಡ

ಗರುಡ (ಹಕ್ಕಿ) ಪಕ್ಕಿಲೆಡೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ. ಗಿಡಿತ೦ಚ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕಿ. ಹ್ಯಾಲಿಯಾಸ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ ಪ೦ಡ್ದ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಕೈಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೂಮಿಡ್ಗ ರುಡ ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನೊಡ್ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕು೦ಡ್.

ವಿವರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುಮಾರು 48 ಸೆಂಮೀ. ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಪಕ್ಕಿದ ತಲರೆ, ಕೆಕ್ಕಿಲ್, ತಿಗಲೆ, ಬೆರಿತ ಪಾಲ್ ಬೊಲ್ದ್. ಜೂವದ ಬಾಕಿದ ಪಾಲ್ ಕೆಂಪು ಕ೦ದ್. ಗರುಡನ ಕೊಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ. ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ, ಉದ್ದ ಬೀಲ.ಕಾರ್ ,ಪಾದ ನು೦ಗೆಲ್ ಮರಅತ ಬಣ್ಣದ೦ಚ ಇಪ್ಪುನು. ಅಯಿತ ಬುಲಿಪು ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡಿಲೆಕ.ಆರೋಮೀನು, ಕಪ್ಪೆ,ಕೇರೆ ,ಪಲ್ಲಿ, ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುನಲಾತಿನ್ಪು೦ಡ್ಗೆ.

ಪುರಾಣಡು ಗರುಡೆ ಪಕ್ಕಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತದ ಪುರಾನಡು ಗರುಡೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರ್ನ ತೇರ್.ಗರುಡಗ್ಲಾ ನಾಗಗ್ಲಾ ಪಗೆ ಪನ್ಪಿ ಕಥೆಲಾ ಉಂಟು. ಜಾಗತ್ತುಡ್ ಈ ಪಕ್ಕಿ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮಥ್ರಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿರೋಮ್,ಇ೦ಡೋನೆಸಿಯ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಲಾಂಛನ. ರಡ್ಡ್ ತರೆತ ಗರುಡ ಪಕ್ಕಿ ಜರ್ಮನಿ, ರಷ್ಯ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲೆನ ರಾಷ್ಟ್ರಲಾಂಛನ ಆದಿತ್ತು೦ಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]