ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂತೊ
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ್‌ದ ಬಗೆಟಿಪ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಕೋ ಸಾಸನೊ

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ್ ಪಂಡ ತಮಿಳುನಾಡ್‍ಡ್ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಸಿ ಗೊಬ್ಬು. ಉಂದು ತಮಿಳ್‍ದಕುಲೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗೊ. ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬಲಿಪುನ ಎರುನು/ಬೋರಿನ್(ಹೋರಿ) ಪತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತಾವುನ ಒಂಜಿ ಪಂತೊ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಸಿಕನ ಅಂಚನೆ ಎರುತ ಯಜಮಾನಿಯನ ಆರ್ತಿಕ ಮೂಲೊಲ ಆದುಂಡು ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಮಿಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ(ಪೊಂಗಲ್) ಮೂಜಿ ದಿನತ ಆಚರಣೆ ಅಯಿಟ್ ರಡ್ಡನೆ ದಿನತಾನಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂಥೊ ನಡಪುಂಡು.ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂಥೊಗು ಸುಮಾರ್ ೩೫೦೦ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಮಧುರೈ,ನೀಲಗಿರಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಶಿಲಾಶಾಸನೊಡು ಜವ್ವನೆರ್ ಎರುಕುಲೆನ್ ಬಲಿಪಾವುನ ಚಿತ್ರದ ಕೆತ್ತನೆನ್ ತೂವೊಲಿ.

ಪಂತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂಡ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಬಲಿಪುನ ಎರುನು ದಾಲ ಅತ್ಯಾರ್ ಗಳಸಂದೆ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತಾವುನ ಪಂಥೊ.ಎರುತ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗ್ ಬಂಗಾರ್‍ದ ಮಾಲೆ ಆತ್ತ್ಂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಕಟ್ಟುದುಪ್ಪುವೆರ್ ಆ ಪೆರ್ಚಿಡ್ ಬಲಿಪುನ ಎರುನ್ ಉಂತಾದ್ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಡ್ಡ್ ಅವೆನ್ ಕೊನತಿನಾಯೆ ಪಂಥೊ ಗೆಂದಿನಾಯೆಂದ್ ಅರ್ಥೊ.ಉಂದು ಜವ್ವನೆರೆನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪಂಥೊ ಆದುಂಡು. ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಯಂವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪತ್ತ್. ದಾಯೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ್ ಪಂತೊಡು ಎರುನು ಪತ್ತ್‌ದ್ ಉಂತಾಯಿನ ಜವ್ವನಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡ್‍ಗೆ

ಬೇರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂಥೊ ೫೦ಸಾವಿರೊರ್ದ್ ೨೦ ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ್‌ದ ಖರ್ಚಿಡ್ ನಡಪಿನ ಪಂಥೊ. ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಕೃಷಿಕಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರುತ ಯಜಮಾನಿಯಗ್ ಆದಾಯದ ಮೂಲಂದ್ ಪನೊಲಿ. ೧೫-೨೦ ಸಾವಿರೊಗು ಎರುನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಂಕ್‌ದ್ ೨-೩ ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಗ್ ಮಾರುನ ಅವಕಾಸಲಾ ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಉಂಡು.

ನಿಸೇದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪಂತೊಡು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬಲಿಪುನ ಎರುಕು ಬೇನೆ ಆಪುನ, ಕೆರೆಕ್ ಬೂರುನ , ರೈಲು ಪಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ್ ಡೆ ಬಲಿತ್ ದ್ ಪ್ರಾಣೊಗು ತೊಂದರೆ ಆಪುನ ಅಪಾಯೊಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಅಯಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲಿಪುನ ನರಮಾನಿಯಗ್ಲ ಅಪಾಯ ಉಂಡು.ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪುದರ್‌ಡ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ್ ಪಂದ್ ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂದೆನ್ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗು ಅರ್ಜಿಕೊರ್ನೆದ ಫಲವಾದ್ ೨೦೧೪ಟ್ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ನಿಷೇಧ ಆಂಡ್[೧].

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ್‌ದ ಪರ ವಾದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟ್‌ ನಿಸೇದೊ ಆಂಡ ಎರುಕುಲೆಗ್ ಬಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಎರುಕುಲೆನ್ ತಾಂಕುನಕುಲೆನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಕ್ರಮೇಣ ಉಂದೆತ ಸಂತತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ದೇಸಿ ಸಂತತಿದ ಎರುಕುಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ದೇಸಿ ತಳಿ ಪೆತ್ತಲೆನ ಸಂತತಿಲಾ ಕಡಮೆ ಆದ್ ಪೇರ್‍ದ ಉತ್ಪಾದನೆಲಾ ಕಡಮೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಸಿ ತಳಿತ್ತ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ಆರೋಗ್ಯೊಗುಲಾ ಎಡ್ಡೆ[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://indianexpress.com/article/explained/simply-put-in-bull-taming-sport-questions-of-tradition-and-cruelty-to-animals/
  2. http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36798500