ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಮೇರ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಗ್ರಾಮ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕುಡ್ ಫುಟ್ಟಿನಾರ್. ಮೇರ್ ಎಸ್. ಕೆ. ಎಫ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೊನು ಕಟ್ಟುದ್ ಬುಲೆಪಯಿನಾರ್. ೧೮೮೭ಡ್ ಮೇರ್ ಕೇವಲ ೨೫೦೦೦ ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡ್ ಡು ಸುರುಮಲ್ಥಿನ ಈ ಕೈಗಾರಿಕ ಈತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ್ದ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದದ ಒಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟ್ ಡ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಎಸ್. ಕೆ. ಎಫ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರೀ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತ್ಂಡ್. ಸುರುಕು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಪಂಡ ಅರಿತ್ತ ಮಿಲ್ಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿನವು ಇತ್ತೆದ ಧನಿ ಜಿ. ರಾ. ಆ. ಮೇರ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ್ಬಾ ರಿ ಸುದಾರಣೆ ಮಲ್ತ್ ದೆರ್. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಷೊಗು ೩೫ ಕೋಟಿ ದ ವೈವಾಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಸಾವಿರ ಜನಕುಲೆಗ್ ಬೇಲೆದ ಅವಕಾಶಲಾ ಆತ್ಂಡ್. ಎಲ್ಲಡ್ ಸುರು ಆಯಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ ಬೆಯ್ಪಾವುನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನುಂಗಾವುನ ಯಂತ್ರೊಡು ೨೦/ಟನ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ೧೦೦/ಟನ್ ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಈಡಿ ದೇಶೊಡೇ ಒಂಜನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈಡಿ ದೇಶೊಡೆ ೩೦೦೦೦ ಬಾರ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಅಂದು ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ದುಂಡು.

ಇನಾಮುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಸ್. ಕೆ. ಎಫ್. ಕೈಗರಿಕಗ್ ಜಿ. ರ. ಆ. ಮಸ್ತ್ ಇನಾಮುನ್ಲ ಕನತ್ ಕೊರ್ಥೆರ್. ನೆಟ್ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ವೀದೇಶದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಚೆನೆ ಸೇವೆದ ಕೈಗರಿಕೆ, ಕಮ್ಮಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೈಗರಿಕೆ, ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಇನಾಮು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕ್ತ ಇನಾಮು, ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆನ ಸಾಮಾಜ ಸೇವೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವೇಗ್ ಮಸ್ತು ಇನಾಮುಲು ತಿಕುದ್ಂಡು.[೧]

ವರ್ದನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಿ. ರಾ. ಆ. ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್. ಕೆ. ಎಫ್. ಕೈಗರಿಕೆಗ್ ಪೊಸತ್ ಯಂತ್ರೊನ್ ಕನತೆರ್, ಐತ ಪುದರ್ ವರ್ದನ ಪಂಡ್ದ್. ಉಂದು ಇಡೀ ಏಷಿಯಾ ಖಂಡೊಡು ಸುರುತ್ತ ಯಂತ್ರ. ಉಂದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸವುನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ. ಈ ವರ್ದನ ಕೈಗರಿಕದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆನ್ ನಿವರಣೆ ಮಲ್ದುಂಡು. ಅರಿತ್ತ ಮಿಲ್ಲ್ ದ ಬೇಲೆದಕುಲೆನ, ಬೇಲೆದ ವಿಷಯೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯೊಡು ಮಾತ. ಅಂಚೆನೆ ಉಂದು ಬೇತೆ ಹೂಡಿಕೆದ ಬೊಕ್ಕ ಖರ್ಚಿದ ಸಮಸ್ಯೆನ್ಲ ನಿವರಣೆ ಮಲ್ದುಂಡು. ಉಂದು ಕಾಲಿ ೩೫% ಇಂಧನನ್ ಉಪಯೊಗಿಸವುಂಡು.

ಎಲಿಕ್ಸರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಯೋಜನೆ ಜಿ. ರಾ. ಆ. ಮೆರೆನ. ಒಂದು ದಾದಾ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ, ಚಪ್ಪೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮಮುಲಿ ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಯಂತ್ರ. ಉಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ದ್ಂಡ್. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಜನೊಕುಲೆಗ್ ದೆತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಆರೆನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜಿ. ರಾ. ಆ ಮೆರೆನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಆತುನ ಬೆದ್ರ ನ್ ತಂತ್ರಜ್ನಾನ ಕಾಶಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊನು.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://skfelixer.in/md-profile.htm