ಜೇಮ್ಸ್ ರಮಣ ಅಮ್ಮನ್ನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಜೇಮ್ಸ್ ರಮಣ ಅಮ್ಮನ್ನ (James Ramana Amanna) ಮೇರ್ ೧೯೧೫ನೇ ಇಸವಿ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುದ ಪಾಂಗಾಳ ಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಬೆಂಜಮೀನ್ ಅಮ್ಮನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ್ನ ದಂಪತಿಳೆ ೧೩ ನೇ ಜೋಕುಲೆಡ್ ಒರಿ ಆದ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್ . ಮಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಆಂಡಲಾ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಯೆರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಾಡ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಯೆರ್.

ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಂಗಾಳ ಗುಡ್ಡೆಡುಪ್ಪು ಯು,ಬಿ.ಯಂ.ಸಿ. ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪರೆ ಸೇರ್ದ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮುಗಿತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪುಡಿತ್ತಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತ್ ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಡಡುಪ್ಪು ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕೆರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯೆರ್

ಶಿಕ್ಷಕೆರಾದ್ ಬೇಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶಾಲೆ ಕಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಾಂಗಾಳೊಡುಪ್ಪು ಶಾಲೆಡ್ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗೊಲು ಶಾಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರಾದಿತ್ತೆರ್, ಅಪರ ಅರೆನ ಶಾಲೆಡ್ ಎಸ್. ಆರ್. ಪುರ್ಟಾಡೋ ಮೇರ್ ಶಾಲೆದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೂ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಅಪಗ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿದಕುಲು ತನ್ಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಆ ಶಾಲೆದ ಕೈತಲಿತ್ತಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಗುರುಕ್ಕುಲು ಆದಿತ್ತಿನಕುಲೇ ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಪಾಠ ಮಲ್ಪು ಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅಕಲೆಗ್ ಗುರುಮಠೊಟ್ಟು ದೈವಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಲಾ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಕುಡ್ಲದ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತ್ ದ್ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ರಮಣ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರಾದಿತ್ತಿದ್ ಕಾಪು, ಕೈಪುಂಜಾಲ್, ಎರ್ಮಾಳ್, ಪೊಲಿಪು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕೆರಾದ್ ೧೯೭೬ಟ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯೆರ್.

ಶಿಕ್ಷಕ ದೋಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದಾದು ಮಾಸ್ಟ್ರು
  • ಸುಂದರ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು
  • ಗೋವಿಂದ ಮಾಸ್ಟ್ರು
  • ರಾಘು ಮಾಸ್ಟ್ರು

ಕೃಷಿಕೆರಾದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬೊಡು ಬತ್ತಿ ಮೇರ್ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪುನಗ, ಕಂಡ ದಪ್ಪುನು, ಕಟ್ಟ ಬೇರುನು, ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್ ಬುಡ್ಪಾವುನು, ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಶಿಕ್ಷಕೆ ಆದ್ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾನ್ ಬುಳೆತಿ ಊರುನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಬುಡಾರೊಡು ಉಪ್ಪುನಗ ತಾರೆದ ದೈ, ಮುಂಚಿದ ದೈ , ತರಕಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಸಂಸಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇರ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿದ ಸಲಾತಿಯೇಲ್ ಕರ್ಕಡ ಬೊಕ್ಕ ಶಾವಂತಿ ಕರ್ಕಡ ಮೆರೆನ ಮಗಲಾಯಿ ಸರೋಜಿನಿ ಪ್ರೇಮಾವತಿನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯೆರ್. ಮೆರೆಗ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಜೋಸಿ, ಒಸಾಲ್ಡ್ ಕಿಶೋರ್, ಲೆನಿನ್, ಬೆನೆಟ್ ಗೋಡ್ ಫ್ರೆ, ಸ್ಟಾಲಿನ್, ರೆನೋಲ್ಡ್ ರತ್ನಾಕರ, ಬುಕಾರ್ಟ್ ಬರ್ಟಿ ಪನ್ಪಿ ೭ ಆಣ್ ಜೋಕುಲುಲಾ ಬಿಯಾಟ್ರಿಸ್ ಶಿಲಿಂಗ್ಸಿ ಪನ್ಪಿ ಒರ್ತಿ ಮಗಲ್ ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ ಸಂಸಾರೊಟುಟ್ಟುಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಡ್ಟನೆ ಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಆದ್ ಲಾ, ಕಡೆತ್ತ ಮಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರು ಆದ್ ಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

== ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ, ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಸೇವೆ ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜಿ ಪಂಚಾತಿಕೆ ಬರವು ದಾಂತಿನಕಲೆಗ್ ಕಾಕಜಿ ಬರೆದ್ ಕೊರ್ಪಿನವು, ಜಾಗೆದ ಕರಾರು ಪತ್ರೊಲೆನ್ ಬರೆಪಿನವುವ

ವೈದ್ಯೆರಾದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಂಶಾನುಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ್ ಬೈದಿ ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಈ ತೈಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದಕಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡುಂಡು.ಪಿಟ್ಟ್, ಸೀತ, ಜರ, ಇಂಚಿತ್ತಿನೆಕ್ಕ್ ಈ ತೈಲ ಅವಶ್ವವಾದ್ ಬೋಡು.

ಕಡೇ ದಿನೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]