ತುಳುತ ಬೂಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್, ಚರಿತ್ರೆನ್, ಸಾಹಿತ್ಯೊನು, ಜಾನಪದೊ ಸಾಹಿತ್ಯೊನು, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನೊನು, ವ್ಯಾಕರಣೊನು, ಶಾಸನೊಲೆನ್, ಛಂದಸ್ಸ್‌ನ್ ತೆರಿಯರಾದ್ ಏತೋ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ದ್ ಇಂಚಿಪೊಗು ಮುಟ್ಟೊ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್‌ದೊ. ಅವೆನ ಎಲ್ಯ ಪರಿಚಯೊನು ನಮೊ ಮಾಲ್ತೊನುಗೊ. ಇಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟೂಗೆ ಆ ಬೂಕುಲೆನ ಪರಿಚಯೊನುಲಾ, ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆನ್, ಕವಿಕ್ಲೆನ್, ಮಾಂತ ಬರುವುದಕ್ಲೆನ್ಲಾ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆಗ್, ತುಳುಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲಾ ಸಂದುನ ಪುಗರ್ತೆ ಆವು. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧೊ ಪಡೆಯಿನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗೊ ಮಾಲ್ತೊಂದು, ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಬತ್ತ್‌ನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟುಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಯರ ಆಪುಂಡು.

ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ೧೮೪೧ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಆಂಡ್. ಸುರುಟು ಅಚ್ಚಿ ಅದ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಬೂಕು ಮತ್ತಾಯೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ. ಉಂದು ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಆಯಿ ಸತ್ಯವೇದದ ರಡ್ಡೆನೇ ಭಾಗ ಆಯಿ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೂಕು. ಉಂದೆನ್‍ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಸಿ. ಎಲ್. ಗ್ರೇನರ್ ಪನ್ಪಿ ಮಿಶನರಿ. ಉಂದು ಕಲ್ಲಚ್ಚ್ (lithography print) ಮುದ್ರಣೊಡು ಅಚ್ಚಿ ಆಯಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್.

ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನೊದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಾಂತಬಾರೆ-ಬೂದಬಾರೆ, ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ
 2. ಪಾಡ್ದನೊಲು – ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್
 3. ತುಳುವೆರೆಡ್ ನಡಪು ಭೂತ ಸೇವೆ – ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್
 4. ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ – ಎ.ಸಿ.ಬರ್ನೆಲ್
 5. ತುಳು ಗಾದೆಲು – ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್

ತುಳು ಇತಿಹಾಸ/ಚರಿತ್ರೆದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೆನರಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್(Canara Past and Present) ಸಾಮುವಲ್ ಮಿಲೆ,(Samuel Melay) (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೂಕು) 1875, ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನ್‍ ಪ್ರೆಸ್‍. ಮಂಗಳೂರು, ಪುಟ. 91
 2. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡವು,ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯ, 1876 ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್‍, ಮಂಗಳೂರು
 3. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ, ಗಣಪತಿ ರಾವ್‍ ಐಗಳ್‍, 1922, ಶಾರದಾ ಪ್ರೆಸ್‍ ಮಂಗಳೂರು.ಪುಟ.444,
 4. ಚಿತ್ರಮಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, 1934, ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್, ಮಂಗಳೂರು
 5. ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು,(Mangalore) ಟಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ವೆನ್‍(T.W. Venn) (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೂಕು)1945, ವೆಸ್ಲಿ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್‍, ಮೈಸೂರು.ಪುಟ. 153
 6. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ (ತುಳುವ ಚರಿತ್ರೆ) ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ವ, 1948, ಶಾರದಾ ಪ್ರೆಸ್‍, ಮಂಗಳೂರು ಪು.174
 7. ಎನ್.ಎಸ್.ಕಿಲ್ಲೆ, ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ೧೯೫೪. ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುನಾಡು, ಇಂದಿರಾ ಕಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು.
 8. ಕೆ. ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ(ಸಂ), ೧೯೮೩. ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಫಿಯತ್ತುಗಳು, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನಮಾಲೆ, ಉಜಿರೆ.
 9. ಕೆ.ವಿ.ರಮೇಶ ಮತ್ತು ಎಂ.ಜೆ.ಶರ್ಮ , ೧೯೮೫. ತುಳುನಾಡಿನ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು, ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಂ.ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಲೆ,ಉಜಿರೆ.
 10. ಕೆ.ವಿ.ರಮೇಶ, ೧೯೬೯. ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಷ್ರ್ಟಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಶೋದನ ಕೇಂದ್ರ, ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು.
 11. ಬಿ.ಎಂ.ಇಚ್ಲಂಗೋಡು, ೧೯೯೭, ತುಳುನಾಡಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು-ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಬ್ಯಾರಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
 12. ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದೂರು, ೨೦೦೭, ಪುರಾತನ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಾಂಗಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕೈರಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಾಸರಗೋಡು
 13. ಎಸ್.ಡಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ೨೦೦೨, ತುಳುನಾಡಿನ ಜೈನಧರ್ಮ-ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ
 14. ಸತ್ಯಮಿತ್ರ ಬಂಗೇರ, ೧೯೩೦ಅಳಿಯಸಂತಾನ ಕಟ್ಟ್ ದ ಗುಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ಭಾರತ ವಸ್ತು ಮಂದಿರ, ಉಡುಪಿ
 15. ತುಳು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ- ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಳೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರಂದಿ ಬರವುಲೆಡ್ದ್, ಸಂ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನೆಟ್ ಜಿ. ಅಮ್ಮನ್ನ (ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ೨೦೧೪
 16. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಗಳ ತುಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು- ಸಂ. ದುರ್ಗಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆನೆಟ್ ಜಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ( ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡೆಮಿ ೨೦೧೫ ತೂಲೆ ಬ್ಲಾಗ್-http://amannagudde.blogspot.com
 17. ಇತಿಹಾಸ ಶೋಧ ಗತದ ಹುಡುಕಾಟ- ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಕಥನ. ಬಾರ್ಕೂರು ಉದಯ, ಅಕೃತಿ ಅಶಯ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‍, ಮಂಗಳೂರು, ೨೦೧೫
 18. ತುಳುನಾಡ ಇತಿಹಾಸ- ಕ್ರಿ.ಶ. ೨ನೇ ಶತಮಾನ,( ತಮಿಳು ಮೂಲ- ತುಳುವಾಟ್ಟು ವರಲಾಋ)ಮಯಿಲೈ ಶೀನಿ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಆನುವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆರ್ತಿಕಜೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು, ೨೦೧೫
 19. ಮಂಗಳೂರು ದರ್ಶನ -ಮೂಜಿ ಸಂಪುಟ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಂಗಳೂರು (ಪ್ರ.) ೨೦೧೬

ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಟು ಪಿರಾಕ್ಡೇ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಬರೆಯಿನಕುಲು, ಅಕ್ಲೆನ ಬೂಕುಲು ಇನಿ ಓದ್ಯರ ತಿಕುಂಡು.

ತುಳುತ ಕಾವ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮಜಿಬೈಲ್ - ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನೊಲು
 2. ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್, ೨೦೧೩. ಪರ್ಂದ್ ಪೆಲಕಾಯಿ

ತುಳುತ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪುತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
  1. ಮಾಣಿಗೆರಡ್ ಪಾತೆರ
  2. ಈಶ್ವರ ಪುರಾಣ

ತುಳುತ ಕಿನ್ಯ ಕತೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ -
  1. ಒಸಯೊ
  2. ಉದಿಪು
  3. ಪೂವರಿ
 2. ಪ್ರಭಾಕರ ಶಿಶಿಲ
  1. ಬಾರಣೆ
  2. ಗಗ್ಗರೊ

ತುಳುತ ಕಾದಂಬರಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ -
  1. ಚೆರಾನ್ ರಹಸ್ಯ
  2. ಪದ್ದೆಯ
 2. ಲಲಿತಾ ರೈ
  1. ಬೋಂಟೆ ದೇರಾಂಡ್
 3. ಎಂ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ
  1. ಕಪ್ಪು ಗಿಡಿ
  2. ಕುದುರುದ ಕೇದಗೆ

ತುಳುತ ನಾಟಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತೌಳವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ (ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ) ಬೇಕಲ ರಾಮ ನಾಯಕ, 1937, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ 1937, ಪುಟ. 55
 2. ಮದ್‍ಮಾಲತ್ತ್ ಮದ್‍ಮಯೆ, ಕೆ. ವಿಠಲ ಹೆಗ್ಡೆ, 1933, ತುಳುನಾಡು ಪ್ರೆಸ್. ಉಡುಪಿ. ಪುಟ 20
 3. ಜನಮರ್ಲ್, ಮಾದವ ತಿಂಗಳಾಯ, 1933, ತುಳುನಾಡು ಪ್ರೆಸ್, ಉಡುಪಿ. ಪುಟ. 70
 4. ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ -
 5. ನಮ ಎಡ್ಡೆನಾ ಊರ್ ಎಡ್ಡೆ
 6. ಪುತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
 7. ದುಡ್ಡುದ ಸೊರ್ಕು

ತುಳುತ ಪ್ರಬಂಧೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುತ ಹಾಸ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಪುತ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಬೆಸ್ನೀರ್ ಕೇಣ್ವೆ
 2. ಪೆಂಗದೂಮನ ಕಬಿತರಲು, ಜೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ
 3. ಗಾದೆಲೆಡ್ ಅಡಂಗ್ ದಿ ಕತೆಕ್ಕುಲು. ಜೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ

ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಜಾನಪದೊ ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಧ್ಯಯನೊದ ಮಿತ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರೊಲೆಡ್ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್‌ದೊ. ತುಳುತ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರೊಲೆನ್ ಇಂಚ ಇಬಾಗಿಪೊಲಿ.

 1. ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ -
  1. ಇನೆ ರೂಪಕೊಲು
  2. ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ

ತುಳು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ರೆವೆ.ಅಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್, ೧೮೮೬. ಪಾಡ್ದನೊಳು, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೆಸ್, ಮಂಗಳೂರು. ನೆಟ್ಟ್ ೨೧ ಭೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ೨೦ ಪಾಡ್ಡೊನೊಲು ತುಳುಟ್ಟುಲಾ ೧ ಪಾಡ್ದನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಡ್ಲಾ ಉಂಡು. ಉಂದು ತುಳುತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಗ್ರಹ ಆದುಂಡು. ಈ ಬೂಕುನು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ (ಹಕ್ಕ್) ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ದ ಪರವಾದ್ ಮಂಗಳೂರುಡು ಉಪ್ಪು ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದಕಲೆಗ್ ಉಂಡು.
 2. ವಾದಿರಾಜ ಭಟ್ ಕನರಾಡಿ, ೧೯೭೪. ಪಾಡ್ದನಗಳು(ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ ಸಂಗ್ರಹ), ಯುಗಪುರುಷ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ.
 3. ಮುದ್ದು ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ -
  1. ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ
  2. ಇನೆ ರೂಪಕೊಲು

ತುಳು ಜನಪದ ಕತೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನಮಿರಾಜ ಮಲ್ಲ ಸೇವ, ೧೯೭೦. ಭೂತಾರಾದನೆಯ ಕತೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.
 2. ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ, ೨೦೧೨. ತುಳು ಕಥಾಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮಂಗಳೂರು.

ತುಳುತ ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಗಾದೆ ಸುರುಟ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಆತಿನಿ ಮಂಗಳೂರುದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್, ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್. ತುಳು ನಿಘಂಟ್ ಬರೆತಿನಾರೆ ಉಂದೆನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದೆರ್.

 1. ಸಹಸ್ರಾರ್ದ ತುಳು ಗಾದೆಲು, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್, 1874, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್‍,ಮಂಗಳೂರು, ಪುಟ. 32
 2. ತೌಳವ ಗಾಥಾ ಮಂಜರಿ ಆಂದ್‍ಂಡ ಸಾರ ತುಳು ಗಾದೆಲು, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್, 1896, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್‍, ಮಂಗಳೂರು ಪುಟ. 50
 3. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ,೧೯೮೮. ಪೊಸಗಾದೆಲು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕೋಟೆಕಾರು.
 4. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ, ೧೯೮೧. ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ತುಳು ಗಾದೆಗಳು, ಸಮೀರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪುತ್ತೂರು.
 5. ಪೆರುವಾಯಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ೧೯೮೯. ತುಳುಗಾದೆಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.
 6. ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕವೂರ್, ೨೦೧೩. ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ
 7. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು. (ಗಾದೆಲೆಡ್ ಅಡಂಗ್ದಿ ಕತೆಕ್ಕುಲು)

ತುಳುತ ಒಗಟುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುತ ಐತಿಹ್ಯಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುತ ಉರಲ್‌ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುತ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ,೧೯೭೧. ಅವಿಲು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ಪುತ್ತೂರು.
 2. ಕೆ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ, ೧೯೯೦. ಭೂತಾರಾಧನೆ-ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಮದಿಪು ಪ್ರಕಾಸನ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.
 3. ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈ
  1. ೧೯೮೫. ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು.
  2. ೧೯೭೭. ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮೈಸೂರು.
  3. ೧೯೮೫. ಆನ್ವಯಿಕ ಜಾನಪದ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರು.
  4. ೧೯೭೧. ತುಳುಗಾದೆಗಳು, ಪಲಚಂವಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಂಗಳೂರು.
 4. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ
  1. ೧೯೮೫. ಸುಳ್ಯ ಪರಿಸರದ ಗೌಡ ಜನಾಂಗ-ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, (ಅಪ್ರಕಟಿತ) ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.
  2. ೧೯೮೮. ಕಂಬುಲ:ಆಟವೋ? ಆಚರಣೆಯೋ? (ಮಾನವಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂ: ೧೮, ಸಂಚಿಕೆ:೪), ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.
  3. ೧೯೯೦. ಕರಾವಳಿ ಜಾನಪದ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ.
 5. ರಸಿಕ ಪುತ್ತಿಗೆ
  1. ೧೯೮೨. ಕಂಬಳ-ಕೋಳಿ ಅಂಕ, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಸನ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
  2. ೧೯೭೧. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಸನ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
  3. ೧೯೬೭. ಕಣಂದೂರು ಧರ್ಮ ಅರಸು ಶ್ರೀ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪರಿಚಯ, ಕಣಂದೂರು.
 6. ಏರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವ(ಸಂ), ೧೯೮೭. ಮಂಗಳ ತಿಮರು, ಅಮಟಾಡಿ ಮಂಗಳ ತಿಮರು ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇದರ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನೆನಪಿನ ಸಂಚಿಕೆ.
 7. ಲೀಲಾಭಟ್, ೧೯೮೭. ಭೂತ ನಾಗರ ನಡುವೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಸನ, ಕೋಟಿಕಾರು.
 8. ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
  1. ೧೯೫೭. ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ, ಹರ್ಷ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ, ಪುತ್ತೂರು.
  2. ೧೯೭೪. ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.
  3. ೧೯೭೬. ಭೂತಾರಾಧನೆ, ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಸನ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 9. ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಬನ್ನಂಜೆ, ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್,೧೯೮೮. ತುಳುನಾಡ ಗರೋಡಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು.
 10. ರಾಜಗೋಪಾಲ ಕ.ವೆಂ., ೧೯೮೯. ತುಳುವರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಂತಿಕೆ, ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.
 11. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್, ೧೯೯೦. ಜಾನಪದ ಸ್ಪಂದನ, ಸುಪ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಾಡಾವು.
 12. ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ್
  1. ಕಂಬಳ ಕೋರಿ ನೇಮ(ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಂಶೋದನೆ)
  2. ಕನ್ನಡ-ತುಳು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಆಶಯಗಳು(ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ)
  3. ತುಳು ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ(ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ)ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳು(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೋಧನೆ)
 13. ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟ( ಸಂ)
 14. ತುಳು ಜನಪದ ಕವಿತೆಗಳು
 15. ಚಂದಬಾರಿ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪರೂಪದ ಪಾಡ್ದನ ಗಳು
 16. ದೈವಿಕ ಕಂಬಳ ಕೋಣ
 17. ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ
 18. ತುಳುನಾಡಿನ ಅಪೂರ್ವ ಭೂತಗಳು
 19. ತುಂಡು ಭೂತಗಳು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
 20. ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು
 21. ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ- ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ( ಪಿಎಚ್ ಡಿ ನಿಬಂಧ)
 22. ತುಳು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ತತ್ವಗಳು
 23. ಶಾರದಾ ಜಿ ಬಂಗೇರರ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಧ್ಯಯನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ೧೯೮೮. ನಾಗಜಾನಪದ, (ಎಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ರಬಂಧ:ಅಪ್ರಕಟಿತ), ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.
 2. ೨ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಿ ಪ್ರಸಾದ

ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ- ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ (ಪಿ ಎಚ್.ಡಿ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ)

ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣೊದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ- ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಗೆಲ್-- ೧೮೭೨ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕುಡ್ಲ.

ತುಳು ನಿಘಂಟುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಯು.ಪಿ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ೧೯೮೮. ತುಳು ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟ:೧, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ.
 2. ಎಂ.ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್, ಶಂಕರ ಕೆದಿಲಾಯ ಎ(ಸಂ), ೧೯೬೭. ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು, ಮದ್ರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮದರಾಸು.
 3. ರೆವ.ಎ.ಮ್ಯಾನರ್ (ಸಂ), ೧೮೮೬.ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್, ಮಂಗಳೂರು.[೧]
 4. ಅಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ (ಸಂ) - ೧೮೮೮ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ನಿಘಂಟು

ಸಸ್ಯ ಜಾನಪದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಿ. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ೧೯೯೨. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಸ್ಯ ಜಾನಪದ, (ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ), ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.

ಪ್ರಾಣಿ ಜಾನಪದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅಶೋಕ ಆಳ್ವ, ೧೯೯೫, ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಜಾನಪದ ಆಧ್ಯಯನ, (ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ), ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.

ತುಳು ಶಾಸನೊಲೆನ ಅಧ್ಯಯನೊದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕೆ.ವಿ.ರಮೇಶ

ಮತ್ತು ಎಂ.ಜೆ.ಶರ್ಮ , ೧೯೭೮. ತುಳುನಾಡಿನ ಶಾಸನಗಳು-ಸಂಪುಟ ಒಂದು, ರಾಷ್ರ್ಟಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಶೋದನ ಕೇಂದ್ರ, ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು.

ತುಳುಟ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಾಸಲ್ ಮಿಶನ್ ಗ್ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೊಡುಪ್ಪು ಸೌವಾರ್ತಿಕ ಸಭೆತ್ತ ಕಟ್ಟ್. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 2. ಸ್ವರ್ಗಯಾತ್ರೆ.ಬುನ್ಯನ್, ಜಾನ್. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 3. ಸೇಂಕಿ ಗೀತೊಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 4. ದಿನದಿನತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 5. ನಮ ರಾಗೊಳು., ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 6. ನಮ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಲ್ ಸುವಾರ್ತಾಮಾನೊಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 7. ನಮ ಕರ್ತವೆ ಆಯಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 8. ನಿನ ಬಚವುದ ಕುಂಟು ಒವು . , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 9. ನೀತಿ ವಚನೊಳು ಅಥವಾ ಗಾದೆಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 10. ಪರ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಕುಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 11. ಪರ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಕಥೆಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 12. ಪರಲೋಕ ಮಹಿಮೆಡ್ ಶೇರಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತೆ ತನ ಸಭೆಟ್ ನಡಪುಡು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯೊಡು.
 13. ಫ್ಲಟಿಕ್ ದೊರೆ ಬರೆದ್ ಕೊರಿ ಸಂಸಾರದ ಕ್ರಮೊಳು.
 14. ಲೂಕ - ಕೊರಿಂತ್ಯೆರೆಗ್. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 15. ಮತ್ತಾಯೆ ಬರೆತಿ ಯೆಡ್ಡೆ ವರದಿ., ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 16. ಮೆಲೋಡಿಯನ್. ಮೆನ್ನರ್, ಅಗಸ್ಟ್. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 17. ಮೊಸೆನವು ದುಂಬುದ ಪುಸ್ತಕ ಉತ್ಪತ್ತಿ . , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 18. ಮೋಸೆನವು ರಡ್ಡನೇ ಪುಸ್ತಕ ಹೊರಡೋಣವು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 19. ಯಾನ್ ಅಳೆಗ್ ಪಗೆ ಬೂಟಂದೆ ಕುಳ್ಳಯೆ . , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 20. ಯೆನ ದೇವೆರ್ ಬಲ ಇತ್ತಿ ದೇವೆರ್. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 21. ಯೇಸು ಮಳ್ತಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 22. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶ್ರಮೆಳೆ ವರ್ತಮಾನ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 23. ಯೋನ ಪುಸ್ತಕ . , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 24. ಅಪೋಸ್ತಲೆರೆ ಕ್ರಿಯೊಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 25. ಅರಸು ಮಗ ಉಂಗಿಲದ ಸಾಮ್ಯ . , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 26. ರಕ್ಷಣೆದ ಕ್ರಮತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ತ್‍ದ್ ದೆತ್ತಿ ವಚನೊಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 27. ಎಂಕ್‍ಲಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ್ ಉಂಡು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 28. ಕಳುವೆ ವೀರಪ್ಪನ ಮಾನಸಾಂತರ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 29. ಕರ್ತವ ಸೇವಕೆರೆ ಮಾನಸಾಂತರಲಾ ಅಕುಳೆ ಸೇವೆಲಾ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 30. ಕ್ರೈಸ್ತಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆಂಡ್ ಇನ್ಪಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಗ್ ಆಪಿನಿ ಯೆಂಚ. ?. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 31. ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಜೋಕುಳು ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿ ವಚನಲಾ ಗೀತಲಾ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 32. ಕ್ರೈಸ್ತೆರ್ ಕಲಿ ಗಂಗಸರ ಮಳ್ತ್‍ದ್ ಮಾರುನವು ಸಮಾದುಂಡಾ ?. ಮೆನ್ನರ್ , ಎ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 33. ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ದಿ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿನವು / ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ದಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ದು:ಖ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 34. ಕೀರ್ತನೆಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 35. ಗಲಾತ್ಯೆರೆಗ್- ಪ್ರಕಟಣೆ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 36. ಗುಡ್ಡೆನ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ಪಾಡುನ ವಿಶ್ವಾಸ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 37. ತುಳು ಜೋಕುಳೆ ಗೀತೊಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 38. ತುಳು ಗೀತೊಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 39. ದಾನಿಯೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಪುಸ್ತಕ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 40. ದೃಡೀಕರಣ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 41. ದೃಡೀಕರಣದ ವಿಷಯೊಡು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 42. ದೇವಾರಾದನೆದ ಕ್ರಮ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 43. ದೇವರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುತ್ತುಳು. ರಿಟ್ಟರ್, ಜೆ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 44. ದೇವೋಪಾಸನ ಪದ್ಧತಿ .( ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು) , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 45. ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯದ ಬೋಧನೆದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 46. ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯದ ರತ್ನಮಾಲೆ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 47. ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯದ ಎಲ್ಯ ಕಥೆಳು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 48. ದೇವೆರೆನ್ ನಂಬಿನಾಯಗ್ ಇಂಬು ನಂಬಂದಿನಾಯಗ್ ಅಂಬು. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್
 49. ದೆತ್ತೊಣುನೆಡ್ದ್ ಕೊರ್ಪಿನವೇ ಎಡ್ಡೆ. , ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್

ತುಳು ಛಂದಸ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಯೊನೊದ ಬೂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ, ಜಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರಿಗೆಲ್, ೧೮೭೨, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್, ಮಂಗಳೂರು
 2. ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ನ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಂಗ್ಲೇಜ್

ತುಳುತ ತಾಳೆಗರಿಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಅರಿವಿನ೦ಗಳದ ಸುತ್ತ(ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬರಹಗಳು)
 2. ಮನೆಯ೦ಗಳದಿ ಹೂ(ಕಥಾಸಂಕಲನ)
 1. ಪಾಡ್ದನ ಸಂಪುಟ(ಸಂಪಾದನೆ)
 2. ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ(ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು)
 3. ತುಳು ಜನಪದ ಕವಿತೆಗಳು(ಸಂಪಾದನೆ)
 4. ಚಂದಬಾರಿ ರಾಧೆ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪೂರ್ವ ಪಾಡ್ದನಗಳು(ಸಂಪಾದನೆ)
 5. ಬಂಗ್ಲೆ ಗುಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
 6. ಶಾರದಾ ಜಿ ಬಂಗೇರರ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
 7. ತುಳು ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ತತ್ವಗಳು
 8. ಬಸ್ತರ್ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ
 9. ಸುಬ್ಬಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತದು(ಮಹಿಳೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಹವಿಗನ್ನಡ ನಾಟಕ)
 10. ಭೂತಗಳ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://archive.org/stream/tuluenglishengli01mnuoft#page/n5/mode/2up