ತುಳುನಾಡ್‍ದ ದೈವೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ತುಳುನಾಡು ದ್ವೆವ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ದೈವೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಸಾವಿರೊಡ್ದುಲಾ ಮಿತ್ತ್ ದೈವೊಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೂತೊಲು ಉಳ್ಳ. ಆ ದೈವೊಲೆನ್ ಇಲ್ಲದ ದೈವೊಲು, ಊರುದ ದೈವೊಲು, ಗ್ರಾಮದ ದೈವೊಲು, ರಾಜ್ಯದ ದೈವೊಲು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆನ ಆರಾದನೆದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಡು ಉಂಡು. ದೈವೊಲೆನ ಪುದರ್‍ದ ಪಟ್ಟಿನ್ ಇಂಚ ಕೊರೊಲಿ.

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವೊದ ವಿಷಯೊಡ್ ಲೇಕನ ಮೂಲುಂಡು

 • ಉಬರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 • ಪಣೋಲಿಬೈಲು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ:ಪನೊಲಿಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನವು ಪಾಣೆರ್‍ದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಊರು. ಮುಲ್ಪದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಬಾರಿ ಕಾರ್ನಿಕೊಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿದ ಪ್ರಸರಣೊಡು ಪನೊಲಿದ ಬೈಲ್ದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು.

ಪಂಜುರ್ಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ದ ವಿಷಯಡ್ ಲೇಕನ ಮುಲುಂದು

 • ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಒಡ್ತೆ/ಒರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಒಲಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಉರಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಒರಿಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಕೋರೆದಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಮಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಅಂಬಟಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಕೊಳಕೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಅಲೆರಾ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೊರತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಳಿಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಳಿಗ
 • ಒಂಟಿ ಗುಳಿಗ
 • ರಕ್ತ ಗುಳಿಗ
 • ಬಂಟ ಗುಳಿಗ
 • ಸಂಕಲೆ ಗುಳಿಗ
 • ನೆತ್ತರು ಗುಳಿಗ
 • ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ
 • ಕೊಳಕೆ ಗುಳಿಗ
 • ಕತ್ತಲೆಕಾನ ಗುಳಿಗ
 • ರಾಹು ಗುಳಿಗ
 • ಜಾಗೆದ ಗುಳಿಗ
 • ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ
 • ಸಂಚಾರಿ ಗುಳಿಗ

ಕೋರ್ದಬ್ಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತನ್ನಿಮಾನಿಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜುಮಾದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಟ್ಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಧೂಮಾವತಿ ದೈವ
 • ಕುಂಟಾಲ್ ಜುಮಾದಿ
 • ಮಾರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿ

ಉಳ್ಳಾಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಳ್ಳಕುಲು

ಜಾರಂದಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡ್ಲ(ಮಂಗಳೂರು) ತಾಲೂಕುದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಡ್‍ ಜಾರ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಜಾರೊಡು ಬತ್ತ್‍ ನಿಲೆ ಅಯಿ ಒಂಜಿ ಬೂತೊಗು ಜಾರಂದಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಜಾರಂದಾಯ ಬೂತದ ಮೂಲ ಪುದರ್‍ ಮಣಿಯಲ್ತಾಯ ದೈವ. ಪ್ರತಿ ಭೂತದ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಿನ್ನತೆನೆಡ್‍ ಕೂಡ್ದುಮಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ

ಜಾರಂದಯ

ಕೊರಗಜ್ಜ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಗಜ್ಜ

ಈ ದ್ವೆವ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉದಿಪಾನ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದು ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಕುಡ್ಲ, ಕಂಕನಾಡಿ, ಮರವೂರು, ಬಜ್ಪೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರೊ ಈ ಕಡೆಟ್ ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡಕಟ್ಟ್‌ದ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕ್ಳು ಕೊರಗ ಜಾತಿದಕುಲು. ಅಕ್ಲೆನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವೊ ಕೊರಗತನಿಯೆ. ಕೊರಗೆರ್ ಕೊರಗತನಿಯನ್ ನೀಚೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊನುನ ಒಂಜಿ ದೈವ. ಈ ದೈವೊನು ಕೊರಗಜ್ಜೆಂದೇ ಎಚ್ಚಾದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆಲು, ಕಿದೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೆನ್ಪಿನ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ. ಕೈತಪ್ಪಾದ್ ಪೋಯಿನ ದಾದ ವಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡಲಾ ಕೊರಗಜ್ಜಂಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಆಂಡ್. ಅವು ಬೀಡ (ಬೀಡೊಡು ಪುಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ/ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಸುಣ್ಣ) ಆದುಪ್ಪು, ಕಲಿ-ಗಂಗಸರಲ ಆದುಪ್ಪು, ಅತ್ತ್ಂಡ ಕುಡು ಬಸಲೆ, ಮೀನ್, ಉಪ್ಪಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಲೆನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ‘ಬಲಸುನ’ಲಾ ಉಂಡು. ಕೊರಗಜ್ಜನವು ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಲ. ಬೊಲ್ಪು, ಅವ್ವುಲಾ ಕರೆಂಟ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಪಾಡೆರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ. ಕೊರಗ ತನಿಯ ಬೂತೊಗು ಕಟ್ಟುನಾಯಗ್ ಅಣಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ತರೆಕ್ ಮುಟ್ಟಾಲೆ, ಮೋನೆಡ್ ಗಡ್ಡ, ಸೊಂಟೊಗು ಗೆಜ್ಜೆದ ಪಟ್ಟಿ, ಕೈಟ್ ಬೆತ್ತ ಉಂದು ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ಏಸ. ಕುತ್ತಾರ್, ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವುಂಡು.

ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ

ನಂದಿಕೋಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮ್ಮೈಸಂದಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲರಾಯಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಕುಡ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಲ್ಕುಡ

ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ

ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ

ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಷ್ಟದೇವತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಯಂದಾಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೈವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಾಮುಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಸು ಕುಂಜಿರಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಸು ಮುಂಡ್ಯತ್ತಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಗೆರ್ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]