ತುಳುವೆರ್ ಮೊಡೆಪಿನ ಸೊತ್ತೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಜನಮಾನ್ಯೆರ್ ದಿನೊನಿಚ್ಚೊಗು ಬೇಲೆ ಬೆನ್ನಗ ಒಂಜಾತ್ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮೊಡೆದ್ ದೀಡೊನುಬೆರ್. ಅಂಚಿತ್ತ್‌ನ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು.[೧]

ಸೊತ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೈಟ್ ಮೊಡೆದ್ ಮಲ್ಲಪುನವು ಈ ಸೊತ್ತುಲು.

ಬೇಸಾಯೊಗು ಬೋಡಾಪುನ ಸೊತ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕದಿಕೆ(ಬಾರ್ ದಿಂಜಾದ್ ದೀಪಿನ)
 • ಕಾಂಟ್ಯ(ಅರಿಬಾರ್ ದಿಂಜಾವುನ)
 • ತಟ್ಟಿ(ಮಡಲ್ದ)
 • ನೀರ್ಪಡಿ(ಕಂಡೊದ ಕಡಿಕ್ಕ್ ಕಜವು ಬೂರಂದಿಲೆಕ್ಕ)
 • ಪಡಿ(ಕಿದೆಕ್ಕ್ ಅಡ್ಡ ದೀಪುನ ಸೊತ್ತು)
 • ಪಡಿ (ಕೆಯಿ ಹಾಕುನವು)
 • ಬಟ್ಟಿ(ಗೊಬ್ಬರದ ತುಂಬುನ ಬಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣ ಬಟ್ಟಿ)
 • ಮೂಡೆ(ಬಜಾವು ದಿಂಜಾಯರೆ ಉಪಯೋಗೊ ಮಲ್ಪುನವು. ಇಂದೆನ್ ಪಜಿ ಮಡಲ್‍ಡ್ ಮೊಡೆಪುನೆ. ಬುಕ್ಕೊ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟುನೆ.

ಬೋಂಟೆಗ್ ಬೋಡಾಪುನ ಸೊತ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕುಂಟಾಯಿ (ಕೋರಿಲೆನ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ದೀಪುನ)
 • ಪುಡಾಯಿ(ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ)
 • ಕೂರಿ(ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ)
 • ಕುತ್ತರಿ(ಕೋರಿ ಪತ್ರ್ ಪಾಡುನ)
 • ಮಕ್ಕೆರಿ(ಮೀನ್ ಪತ್ತುನವು)
 • ಕೂಜೋಲು

ಬೆನಿಯರ ಬೋಡಾಪುನ ಸೊತ್ತುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಡ್ ಇಪ್ಪಿನ ಸೊತ್ತು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬಲ(ಬೆಲ್ಲ ದೀಪಿನವು)
 • ತೆರಿಯೆ (ಕರ, ಬಿಸಲೆ ದೀಪುನವು)
 • ಕುಡ್ಪು(ಅಡ್ಯೆ ಪಾಡುನ, ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡುನ)
 • ಕುರ್ವೆ(ಕಾಂಟ್ಯಡ್ತ್ ಎಲ್ಯೆ)
 • ಕೈಕುರ್ವೆ
 • ತಟ್ಟಿ(ಮಡಲ್ದ)
 • ಕುಡ್ಪು (ಪೇರ್ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಮೊಡೆದ್ ಮಲ್ಪುನವು)
 • ತಡ್ಪೆ(ಅರಿ ಬಾರ್ ಪುಡೆಪುನ)
 • ತರ್ಂಬುಚ್ಚಿ(ಗಂಜಿ ಕಬಿಡ್‍ನಗ ಕುಡ್ಪುದ ಮೇಲ್‌ಗ್ ದೀಡುನವು ಉಂದೆನ್ ಮರರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್)

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬರೆಯಿ ಬೂಕು - ಪಚ್ಛೆ ಸಿರಿ