ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ತುಳುಟು ಇತೋರ್ತು ತಿಕ್ಕಿನ ಸುರುತ ಪಿರಾಕ್ದ ಗದ್ಯಕೃತಿ. ಈ ಕೃತಿಟ್ ಗಲಸಿನ ತುಳು ಬೇತೆ ಪಿರಾಕ್ದ ಕೃತಿಕುಲಾಯಿನ 'ಶ್ರೀಭಾಗವತೊ', 'ಕಾವೇರಿ' ದಂಚಿನ ಕೃತಿಕುಲೆರ್ದ್ ಭಿನ್ನವಾದ್ಂಡ್. ಈ ಕೃತಿನ್ ಡಾ.ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಂತಾಯೆರ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನತೆರ್[೧].

ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಸ್ಕೃತದ 'ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೊ'ಡು ಉಪ್ಪುನ 'ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ'ದ ಕಥೆನ್ ತುಳುಟು ಬರೆತಿನ ಗದ್ಯಗ್ರಂಥೊ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. ತುಳುನಾಡ್ದ್ ಪಿರಾಕ್ದ ಕಾಲೊಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಈ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯರೆ ಗಲಸ್ದೆರ್. ಪೊಸಕಾಲೊದ ತುಳು ಬಾಷೆ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಭಾಗವತೊ, ಕಾವೇರಿದಂಚಿನ ಕಾವ್ಯೊಲೆಡ್ಲಾ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕೆಲವು ತುಳು ಪದೊಕುಲೆನ ಪ್ರಯೋಗ ನಮಕ್ ಈ ಕೃತಿಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಗ್ರಂಥಕಾರೆರ್ನ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆನ್ ಬರೆಯಿನ ಗ್ರಂಥಕಾರೆರ್ ಪಿರಾಕ್ದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೀಮೆ( ಇತ್ತೆದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ)ದ ಮುಟ್ಟತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಪದಾರ್ ಪನ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ಗ್ರಂಥಕಾರೆರ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರ್ ತೆರಿದ್ ಬೈಜಿ ಆಂಡ ಆರ್ನ ಕುಲನಾಮ 'ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ' ಪನ್ದ್ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆದ ತಾಡೆವಾಲೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪುಲ್ಲೂರುದ ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್. ಸುಮಾರ್ ಐನೂದು ವರ್ಷೊರ್ದು ದುಂಬೇ ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ ವಂಶದಕುಲು ಬಾರಿಕ್ಕಾಡ್ನ್ ಬುಡ್ದು ಪುಲ್ಲೂರುಡು ನೆಲೆಯಾಯೆರ ಪನ್ದ್ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು. ತೆಂಕಿಲ್ಲಾಯ ವಂಶದಕುಲು ಬಾರಿಕ್ಕಾಡಿ ಗ‍್ರಾಮೊಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಕೃತಿ ರಚನೆ ಆಂಡ್ ಪನ್ದ್ ವಿಧ್ವಾಂಸೆರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ.[೨]

ಪಳಂತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಶೇಷೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ ಗಲಸಿನ ತುಳು ಬಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕ್ದ, ಈ ಬಾಷೆನ್ ಬಾಷಾವಿಧ್ವಾಂಸೆರ್ ಪಳಂತುಳು ಪನ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಶ್ರೀಭಾಗವತೊ-ಕಾವೇರಿದ ಕಾಲೊಡು ಇತ್ತಿನಾತ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತುಳು ಬಾಷೆ ಈ ಗ್ರಂಥೊಡು ಇಜ್ಜಿ.ಬೊಕ್ಕದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊಲೆಡ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನ 'ರಳ'ತ ಪ್ರಯೋಗಲಾ ಈ ಗ್ರಂಥೊಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.ಪೊಸಕಾಲೊದ ತುಳುಟು ರಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಲಾ ಈ ಗದ್ಯೊಡು ಗಲಸಿನ ತುಳುಟು ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.prajavani.net/article/%E2%80%98%E0%B2%A4%E0%B3%81%E0%B2%B3%E0%B3%81-%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B7%E0%B3%86%E0%B2%97%E0%B3%86-%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%82%E0%B2%9A%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BE%E0%B2%AF%E0%B2%B0-%E0%B2%95%E0%B3%8A%E0%B2%A1%E0%B3%81%E0%B2%97%E0%B3%86-%E0%B2%85%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E2%80%99
  2. http://puninchathaya.com/tulu_grantha.html