ತೂರಿ ಮುಳ್ಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತೂರಿ ಮುಳ್ಳು

ಚೂರಿಮುಳ್ಳು, ತೂರಿಮುಳ್ಳು, ಸೂರಿಮುಳ್ಳು ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುನ ಈ ಪಂರ್ದ್, ಭಾರೀ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಕಾಡ್‌ದ ಪಂರ್ದ್. ಇಂದು ಏಷ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಥ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಪದರ್ಂದ್, ಮುಳ್ಳುಲೆಡ್ ದಿಂಜಿನ ಪುದೆಲ್ದಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನ ದಯ್ಯಿ. ಈ ದಯ್ಯಿ ಸುಮಾರ್ ೧-೨ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಲೆವುಂಡು. ನೆತ್ತ ಇರೆ ಪಚ್ಚೆ. ಈ ದಯ್ಯ್‌‍ತ ಪೂಲಾ ಪಚ್ಚೆ. ದಯ್ಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ಆಪಿನ ಪಚ್ಚೆ ಕಾಯಿಲು ಪಂರ್ದ್‌‍ನಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣೊಗು ತಿರ್ಗುಂಡು. ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಪಂರ್ದ್ ರುಚಿಟ್ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡಲಾ, ಎಡ್ದೆ ಪಂರ್ದ್ ಬಾರೀ ಸೀಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತೀ ಪಂರ್ದ್‌ದ ಉಲಾಯಿ ಬಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ತೂರಿಮುಳ್ಳು

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೆತ್ತ ಇರೆ, ಕಾಯಿ, ಗೆಲ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್‌ನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ದ್‌ಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬರ್ಮಾ ದೇಶೊಡ್ ಉಂದೆತ್ತ ಕಾಂಡದ ಚೂಲಿನ್ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆದ ಪೊರ್ತುಗ್ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಲಿಯರೆ ಅತ್ತಂದೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ತೊಂದರೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.[೧]. ಉಂದೆತ್ತ ಬೇರ್ ನ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದ ಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್ [೨] ಮಹಾರಾಷ‍್ಠ್ರದ ಕೊಂಕಣಿ ಜನೊಕುಲು ಬಾಯಿ ಪೊಕ್ಕೆಗ್ ಉಂದೆತ್ತ ಇರೆನ ಅಗ್ಯೆರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್.[೩] ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊಡಿಮರ್ದ್ ಕೊರ್ನಗ ಉಂದೆತ್ತ ಇರೆತ್ತ ಕೊಡಿ ಪಾಡುವೆರ್.

ತೂರಿಮುಳ್ಳು

]

ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. Myanmar Medicinal Plant Database
  2. Ayurvedic medicinal plants.
  3. Kuvar & Bapat (2010).