ತೇರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತೇರೆ ಮರ

ತೇರೆ ಮರ ಅತ್ತುಂಡ ಚೇರೆ ಮರ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಕಾಡ್ ಮರ. ಈ ಮರಟ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ತಿಂಗೊಲುಡು ಪರ್೦ದ್ ಆಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಮರನ್ ತುಳುಟ್ಟು ತೇರೆ ಅತ್ತುಂಡ ಚೇರೆ ಮರ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಗೇರ್ಕಾಯಿ, ಗೇರೆ ಮರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕೇರ ಮರ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ Semecarpus anacardium, marking nut tree ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಗುಣೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೇರೆ ಪರ್೦ದ್

ತೇರೆ ಮರಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ರಸ, ಸುನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನ್ ನರಮಾನಿ ಮುಟ್ಟು೦ಡ ಚೋಲಿ(ಚರ್ಮ) ಪೊತ್ತ್‌ದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಮರ 25-30ಮೀ ಎತ್ತರ ಬುಳೆವುಂಡು. ಈ ಮರತ್ತ ಪೂ ತೊಡ್ಡೆದ ಕೆಲೆಂಜಿಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟೊ ಆದುಂಡು. ತೇರೆ ಮರ ಪೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಗತ್ತ ನೈ ಅತ್ತುಂಡ ತೊಡ್ಡೆ ನೈ ಇಪ್ಪುಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಮರತ್ತ ಪರ್೦ದ್ ನರಮಾನಿ ತಿಂದ್‍ಂಡ ಬಾಯಿಡ್ ಕಜ್ಜಿ/ಗಾಯ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಅಯಿತನೇ ಎಣ್ಮ ಇರೆಟ್ಟ್ ಮಾನಾದ್ ಪಂಡ ಅಯಿತ ಸುನೆ ದೆತ್ತುದ್ ತಿನೊಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪರ್೦ದ್ ತಿನಿಯರೇ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತೇರೆದ ಚಿಗ್‍ರ್‍ದ ಕನೇರ್‌ನ್ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅತ್ತಂದೆ ಐತ ತೆಗ್‌ರ್‌ದ(ಪಸ್ಂಗರಿ) ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಬುಳಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತೇರೆ ಮರೆ ಮರತ್ತ ಇರೆಟ್, ಮರತ್ತ ಚೋಲಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ಬೂರುಂಡ ಅಪಾಯ ಉಂಡು. ಮೆಲ್‌ಗ್ ಕೈ ಕ್ ತಾಗುಂಡ ಕಿರು೦ಬು೦ಡು. ತೇರೆ ಪರ್೦ದ್ ಮಂಗಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮರಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮುರ್ಗೊಲೆಗ್ ಬಾರೀ ಇಷ್ಟೊ ಆದುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತೇರೆ&oldid=128194"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು