ದೇವಕ್ರಿಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ್‍ನಗ ರಡ್ದ್ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.

  1. ಅಸುರಕ್ರಿಯೆ
  2. ದೇವಕ್ರಿಯೆ

ದೇವಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಪೊರಿ ಬೊಂಡೊ ಪರ್ಂದ್‍ಡ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುನೆ ಕ್ರಮೊ. ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಕೆರಿಯರ ಇದ್ದಿ. ಈ ಕ್ರಮೊನು ಸುರೂಕು ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ್‍ನಗ ಮಲ್ತ್‌ನಂಚನೆ ನಡಪಾವೊಂದು ಪೋಪುನೆ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ ರಾಜನ್ ದೈವೊಲೆಗ್ ನೇಮೊ ಅತ್ತಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಆನಗ ದೇವಕ್ರಿಯೆನೇ ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಉದಾ : ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆನ ನೇಮೊಡು ದೇವಕ್ರಿಯೆ ವಾಡಿಕೆಡ್ ಉಂಡು.


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.