ನರೆ ಬೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ನರೆ ಬೂರು ಕೆರೆಂಗ್ ದಂಚಿನ ಕಂಡೆ[೧], ಉಂದ್ ಕಾಡ್‌ಡ್ ತಿಕುನ ಕಂಡೆ. ನೆನ್ನ ವೈಜ್ಙಾನಿಕ ಪುದರ್ Dioscorea oppositifolia

ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ತೂಯರ ಮರ ಕೆರೆಂಗುತ ಕಂಡೇತಾ ಲೆಕೊನೆ ಇಪ್ಪುನವು, ಅಂಡ ಕಂಡೆಟಾ ಸುತ್ತಲೂ ರೋಮ ತಂಚಿನ ರಚನೆ ಉಂಡು, ಪಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ನೋಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.[೨]

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕಂಡೆನ್ ಬೈಪಾದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ತಿನಿಯರ ಆಫುಂಡು.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಈ ನರೆನ್ ತಿಂದ್‌‍ದ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಈ ನರೆಟ್ ಲಾ ಕೆಲವು ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೂಡಾಂದೆ ತಿನೊಡು. ಈ ಬೂರುದ ತಪ್ಪು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಬೊರಿಪುನ ಪೆತ್ತಲು ತಿಂದ್ಂಡಾ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://sites.google.com/site/indiannamesofplants/via-names/kannada/nare-genasu-nare-genasu
  2. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/41951/10/10_chapter%204.pdf