ನರೆ ಬೂರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ನರೆ ಬೂರು ಕೆರೆಂಗ್ ದಂಚಿನ ಕಂಡೆ, ಉಂದು ಕಾಡು ತಿಕುನ ಕಂಡೆ.

ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ತೂಯರ ಮರಕೆರೆಂಗುತ ಕಂಡೇತಾ ಲೆಕೊನೆ ಇಪ್ಪುನವು, ಅಂಡ ಕಂಡೆಟಾ ಸುತ್ತಲೂ ರೋಮ ತಂಚಿನ ರಚನೆ ಉಂಡು, ಪಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ನೋಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಕಂಡೆನ್ ಬೈಪಾದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ತಿನಿಯರ ಆಫುಂಡು.ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಈ ನರೆ ನ್ ತಿಂದ್ ದ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರ್.ಈ ನರೆಟ್ ಲಾ ಕೆಲವು ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣ ಉಂಡು. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೂಡಾಂದೆ ತಿನೊಡು. ಈ ಬೂರುದ ತಪ್ಪು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಬೊರಿಪುನ ಪೆತ್ತಲು ತಿಂದ್ಂಡಾ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]