ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಶಕ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಭಾರತೊದ ಕುಂಡಲಕುಲಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರೊ
ಸೇನಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಸಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರೊದ ದೃಷ್ಯಾವಳಿ
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್‌ದ ಕಿನ್ಯ ಆನಿಮ್

ಬೈಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲೆಡ್ದ್ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯಿನ ಸಕ್ತಿಯೇ ಬೈಜಿಕ ಅತ್ತಂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಸಕ್ತಿ ಆತ್ಂಡ್. ನಮೊನ ಈ ಪೊಸ ಯುಗೊಟು ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಸಕ್ತಿದ ಗಳಸೆ ಪರ್ಯಾಯೊ ಸಕ್ತಿದ ಮೂಲೊ ಆದ್ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟಾದ್ಂಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕಿರಿಯೊಲೆ ಮಲ್ಲ ಅನುಕೂಲೊ ಪಂಡ ವಿಕಿರಣಪಟು ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕಿರಣಪಟು ಅತ್ತಂದಿನ ಐಸೋಟೋಪುಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕ್ರಿಯೆನ್ ನಡಪಾದ್, ವಿಕಿರಣಪಟುವಾದ್ ಐಸೋಟೋಪುಲೆನ್ ದೆತೊನುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೃತಕ ವಿಕಿರಣಪಟುಲುಂದು ಪುದರ್. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕಿರಿಯೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರೊ, ಬುಡುಗಡೆಯಾಪುನ ಉತ್ಪನ್ನೊಲು ಕಡಮೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕ್ರಿಯೆದ ದಿಂಜ ಸವಾಲ್ ಪಂಡ ಅಯಿತ ನಿರಂತರತೆನ್ ಕಾತೊನುನೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಲು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ್ ನಡಪುನೆಡ್ದಾರೊ ಅವು ಏಪೊಲಾ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕ್ರಿಯೆಲು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ್ ಪ್ರಾಮುಕ್ಯೊನೇ ಅತ್ತಂದೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ್ ಸಾದು ಅತ್ತ್ಂದ್ ಬಾವಿಸಯೆರ್. ಆಂಡ ಈ ಆಲೋಚನೆಗ್ ಒರಾನೆ ಪೊಸತೊಂಜಿ ತಿರ್ಗಾಸ್ ತಿಕ್ಂಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯವಿದಳನ ಕಿರಿಯೆ ಸರಪ್ಪೊಲಿ ಕಿರಿಯೆ ಆದುಂಡು. ಅಯಿನ್ ಏಪೊಲಾ ನಡಪಾವೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಸೊ ತೆರಿಂಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ವಿದಳನ ಬುಕ್ಕೊ ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಸಮ್ಮಿಳನ ಕಿರಿಯೆನ್ ಯಾಪೊಲಾ ನಡಪಾವುನ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡ್ಂಡ್. ಇಂಚ ನ್ಯೂಕ್ಲೀಯ ಕಿರಿಯೆಡ್ದ್ ಮಾಮಲ್ಲಾತ್ ಸಕ್ತಿಲು ಬುಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡುಂದ್ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್.[೧]

ಭಾರತ ದೇಸೊತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಶನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತ ದೇಸೊಡು 22 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಸನುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಉಲ್ಲೊ. ಅವೆನ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ 6,780 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಪುಂಡು.[೨][೩]

ಪವರ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ (ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್)
ತಾರಾಪುರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 1,400
ರಾವತ್‍ಭಟ ರಾಜಸ್ಥಾನ 1,180
ಕುಡಂಕುಲಂ ತಮಿಳುನಾಡು 2,000
ಕೈಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ 880
ಕಕ್ರಪಾರ್ ಗುಜರಾತ್ 440
ಕಲ್ಪಾಕ್ಕಂ ತಮಿಳುನಾಡು 440
ನರೋರಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ 440
ಒಟ್ಟು 6,780

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://aether.lbl.gov/elements/stellar/strong/strong.html
  2. http://www.npcil.nic.in/main/AllProjectOperationDisplay.aspx
  3. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-01-19/india/28371458_1_power-grid-nuclear-power-capacity-kgs-4