ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಜೆಡಿವೈ (PMJDY))
PMJDY Logo.png
ಘೋಷವಾಕ್ಯಮೆರಾ ಖಾತಾ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತಾ
Commercial?ಅತ್
ಯೋಜನೆದ ಪ್ರಕಾರಆರ್ಥಿಕ
ದನಿಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ದೇಸೊಭಾರತ
[[ಪ್ರಧಾನಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Unlink|ಪ್ರಧಾನಿ]]ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಸಚಿವಾಲಯಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ,
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಸ್ಥಾಪನೆ೧೫ನೇ ಅಗಸ್ಟ್, ೨೦೧೪
ಸುರು ಆಯಿನ೨೮ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, ೨೦೧೪
ಜಾಲತಾನೊhttps://www.pmjdy.gov.in

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ ಕಿನ್ಯ ಆದ್ - PMJDY) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ. ನಮ ದೇಸೊದ ಕಡೆತ ನರಮಾನಿಗ್‌ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡು, ಆಯೆಲಾ ಆರ್ಥಿಕತೆದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗ್ ಸೇರೋನೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಸೊನು ದೀಯೊಂದು ಈ ಯೋಜನೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಈ ಯೋಜನೆನ್ ನಮ ದೇಸೊದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ೨೦೧೪ನೇ ಇಸವಿ, ಅಗೋಸ್ತು ೧೫ನೇ ತಾರೀಖ್‌ದಾನಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ್[೧]. ೨೦೧೪ನೇ ಇಸವಿ, ಅಗೋಸ್ತು ೨೮ನೇ ತಾರೀಖ್‌ದಾನಿ ಅಧೀಕೃತವಾದ್ ಜಾರಿಗ್ ಬತ್ಂಡ್[೨]

ಇತಿಹಾಸ ಬುಕ್ಕ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರ್ಕಾರದ ಬರಿಡ್‌ದ್ ಜನಕುಲೆಗ್ ಬುಡುಕಡೆ ಆಯಿನ ಧನಸಹಾಯ, ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆದ ಅನುದಾನದ ಪಣವು, ಪೂರ್ತಿಯಾದ್ ಜನಕುಲೆನ ಕೈಕ್ ಸೇರೊಂದಿತ್ತಿಜಿ. ನೆಕ್ ಕಾರಣ, ಆ ಮೊತ್ತ ಸರ್ಕಾರಡ್‌ದ್ ಸುಮಾರ್ ಕೈಕಡತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಲಾನುಭವಿನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ಂಡ್. ಸರಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ದುರಾಸೆದ ನರಮಾನಿಲು, ಈ ಅನುದಾನಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಬುಡುಕಡೆ ಆಯಿನ ಧನಸಹಾಯ, ಸಬ್ಸಿಡಿ,ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆದ ಅನುದಾನದ ಕಾಸ್, ಪೂರ್ತಿಯಾದ್ ಜನಕುಲೆನ ಕೈಕ್ ಸೇರೊಡು, ಅತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಡ್ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಪಣವು ದೇಸೊದ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಹಿನಿಗ್ ಸೇರೊಡು, ಉಂದೆತ್ ಮೂಲಕ ದೇಸೊದ ಕಟ್ಟಕಡೆತ ನರಮಾನಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿಗ್ ಸೌಲಭ್ಯೊದ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಸೊ ದೀಯೋಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನಧನ ಯೋಜನೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ತ್ಂಡ್.

೨೦೧೪ನೇ ಇಸವಿ, ಅಗೋಸ್ತು ೧೫ನೇ ತಾರೀಕ್‌(೬೮ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ)ದಾನಿ, ನಮ ದೇಸೊದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧೀಕೃತವಾದ್ ಈ ಯೋಜನೆನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ೨೦೧೪ನೇ ಇಸವಿ, ಅಗೋಸ್ತು ೨೪ನೇ ತಾರೀಕ್‌ದಾನಿ ಈ ಯೋಜನೆಗ್ ಅಧೀಕೃತವಾದ್ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡ್[೩].

ಯೋಜನೆ ಬರ್ರ ದುಂಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಮ ದೇಸೊದ ಒಟ್ಟು ೨೪.೬೭ ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬೊಲೆಡ್ (೨೦೧೧ನೇ ಇಸವಿದ ಜನಗಣತಿದ ಪ್ರಕಾರ), ಅಂದಾಜಿ ೧೪.೪೮ ಕೋಟಿ ಕುಂಟುಂಬೊಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡ್. ನೆಟ್ ಗ್ರಾಮೊಡು ಇತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ೧೬.೭೮ ಕುಟುಂಬೊಲೆಡ್ ೯.೧೪ ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬೊಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇತ್ಂಡ್. ನನ, ನಗರ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಇತ್ತಿನ ೭.೮೯ ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬೊಲೆಡ್ ೫.೩೪ ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬೊಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇತ್ಂಡ್[೪].

ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ದಕುಲು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೨ದ ವರದಿಡ್ ಪನ್ಪಿಲೆಕ, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಒಟ್ಟು ೩೫% ಜನಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್‌ದುಂಡು[೫].

ನಮ ದೇಸೊಡು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಒರಿದಿನ ಸಮಾಜನ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲಾಯಿ ಕನಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನೊನು ೨೦೦೫ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುರು ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ೨೦೦೬ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರ ಪುದರ್‌ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರೆನ ಮೂಲಕ, ಶಾಖೆದಾಂತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ನಮ ದೇಸೊಡು ೨೦೦೦ಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಸುಮಾರ್ ೭೪೦೦೦ ಹಳ್ಳಿಲೆನ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲಾಯಿ ಸೇರಾವರ ಸಲಾದ್, ೨೦೧೧ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಪುದರ್‌ದ ಯೋಜನೆನ್ ಜಾರಿ ಮಲ್ತ್ಂಡ್[೬].

ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಸೊ ದಿಯೋಂದು ಸುರುವಾಯಿನ ಈ ಯೋಜನೆ, ಸುಮಾರ್ ವಿಸಯೊಲೆನ ಕಾರಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯೆರೆನ್ ಮುಟ್ಟರ ಆಯಿಜಿ[೭].

ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ ಆವರ ಕೆಲವು ಕಾರಣೊಲು:

 • ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಕುಟುಂಬಗ್ ಒಂಜಿ ಖಾತೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಒರಿ ನರಮಾನಿಗ್ ಒಂಜಿ ಖಾತೆ ಅತ್.
 • ೨೦೦೦ಡ್ದ್ ಕಡಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮೊಲು ಲೆಕ್ಕಡ್‌ದ್ ಪಿದಾಯಿ ಒರಿಯಾ.
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರೆರೆನ ಸಂಭಾವನೆ ಕಡಮೆ ಇತ್ಂಡ್ ಅತ್‌ಡ, ನಿಶ್ಚಿತ ಸಂಬಳ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಲ ಸರಿಯಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜೆರ್.
 • ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಸುರು ಆಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಲೆಡ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಠೇವಣಿ ಇತ್ತಿಜಿ. ಪನ್ನಗ, ಖಾತೆ ದೆತ್ತಿನ ಸುರುತ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪಣವು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 • ಖಾತೆದಾರೆರೆಗ್ ಸಾಲ ದೆತೊಂಬುನ ಅತ್‌ಡ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಜಿ.

ಯೋಜನೆದ ವಿವರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ನರಮಾನಿ ಈ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಕಡಮೆ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರೊಲೆನ್ ಕೊರ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಲೆನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಾವರ ಆಯನ ಖಾತೆಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಪಣವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಶೂನ್ಯ ಠೇವಣಿದ ಮೂಲಕ ಖಾತೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ[೮].

ನಿಬಂಧನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಒರಿಯಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲಭೂತ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ(BSBA- Basic Savings Bank Account)ನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ[೯]
 • ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.
 • ಖಾತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಕಲೆಗ್ ಕನಿಷ್ಠ ೧೮ ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪೊಡು.
 • ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಕಲೆಗ್ ಉಂದೆಕ್ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ಖಾತೆ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಖಾತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರ, ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅತ್ತಂದೆ, ಖಾತೆ ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಇಪ್ಪರಲಾ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ.[೧೦]
 • ಪ್ರತೀ ಖಾತೆದಾರೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲೆಗ್ ೧ ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ್, ಆಗೊಸ್ತು ೨೮, ೨೦೧೮ನೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಖಾತೆದಾರೆರೆನ ಕಾರ್ಡ್‌ಗ್ ೨ ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ, ₹ ೩೦,೦೦೦ ಮೊತ್ತದ ಜೀವವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು[೧೧]
 • ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಖಾತೆಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ೪% ಬಡ್ಡಿ ಸಂದಾಯ ಆಪುಂಡು (ಬಡ್ಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪು)[೧೨]

ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪನ್ನಗ, ಖಾತೆಡ್ ಕಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಡಲಾ ಅನಪತ್ತೆಗ್ ಕಾಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ. ಉಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಲೆಡ್ ಷರತ್‌ಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆದ ಅಡಿಟ್ ಸುರ ಮಲ್ತಿನ ಶೂನ್ಯ ಮೊತ್ತದ ಖಾತೆಗ್ ₹ ೫೦೦೦ ದಾತ್ ಕಾಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಸೌಲಭ್ಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು[೧೩]. ಈ ಸೌಲಭ್ಯನ್ ಖಾತೆದಾರೆರ್ ಪಡೆವೊಡಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿಯಮೊಲೆನ್ ಪಾಲಿಸಾವೊಡು. ಅವು:

 • ಖಾತೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಮೊದ ಒರಿಯಗ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊರ್ನಗ ಕುಟುಮೊದ ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ್[೧೪].
 • ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆನ್ ಕನಿಷ್ಟ ೬ ತಿಂಗೊಲುಮುಟ್ಟ ಸರಿಕಟ್ಟಾದ್ ನಿರ್ವಹಿಸಾವೊಡು. ಪನ್ನಗ, ಅಪಗಪಗ ಕಾಸ್ ದೆತ್ ಪಾಡುನ, ಆಯಿನಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ ಠೇವಣಿ ದೀಪುನ- ಇಂಚ.
 • ಸುರುಕು ₹ ೫೦೦೦ ಮುಟ್ಟ ಓವರ್‌ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಖಾತೆದಾರೆ ಖಾತೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸಾಯೆಡ, ಈ ಮೊತ್ತನ್ ₹ ೧೦,೦೦೦ ಮುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಕಾಶಲಾ ಉಂಡು[೧೫].
 • ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಡ್ ದೆತ್ತಿನ್ ಕಾಸ್‌ದ ಮಿತ್ ೧೨% ಬಡ್ಡಿ ಬೂರುಂಡು[೧೬].

ಯೋಜನೆದ ಅಂಕಿ ಅಂಶೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ೧೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ ಮುಟ್ಟ ವರದಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ದೇಸೊಡು ಒಟ್ಟು ೪೩೪,೦೮೩,೬೦೧ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಲು ಅಸ್ತಿತ್ವಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಒಟ್ಟು ೧೪೫,೧೪೦.೭೭ ಕೋಟಿ ಪಣವು ಆ ಖಾತೆಲೆಡ್ ಜಮೆ ಆತ್ಂಡ್. ೩೧೪,೬೯೧,೬೮೭ ಕೋಟಿ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಆತ್ಂಡ್.
 • ಇಡೀ ದೇಸೊಡು ಎಚ್ಚ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆನ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ[೧೭]. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಹಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನಗರ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಲೆಡ್ ಒಟ್ಟು ೫,೩೪,೪೯,೬೬೯ ಜನ ಖಾತೆದಾರೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯೊದ ಪೇಂಟೆ ಅತ್‌ಡ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಲೆಡ್ ಒಟ್ಟು ೨,೦೭,೩೦,೯೪೫ ಜನ ಖಾತೆದಾರೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪನ್ನಗ ಒಟ್ಟುಗು ೭,೪೧,೮೦,೬೧೪ ಜನ ಖಾತೆದಾರೆರೆಗ್ ಜನ ಧನ ಖಾತೆದ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ಂಡ್. ಈ ರಾಜ್ಯೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆದಾರೆರೆಡ್ ಒಟ್ಟು ೫,೩೨,೦೯,೦೬೮ ಖಾತೆದಾರೆರೆಗ್ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು[೧೮].
 • ಅಂಚನೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯೊಡು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆದಾರೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್[೧೯](ಉಂದೆಕ್ ಕಾರಣ, ಇ ರಾಜ್ಯೊದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತಿಂಡ, ಸಿಕ್ಕಿಮ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ರಾಜ್ಯ.) ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಹಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನಗರ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಲೆಡ್ ಒಟ್ಟು ೫೯,೪೩೯ ಜನ ಖಾತೆದಾರೆರ್, ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟೆ ಅತ್‌ಡ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಲೆಡ್ ಒಟ್ಟು ೨೬,೬೪೭ ಜನ ಖಾತೆದಾರೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಒಟ್ಟುಗು ೮೬,೦೮೬ ಜನಕುಲೆಗ್ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆ ಉಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯೊದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆದಾರೆರೆಡ್ ೬೨,೭೧೩ ಖಾತೆದಾರೆರೆಗ್ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ತೆರ್[೨೦].
 • ೯ನೇ ತಾರೀಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೧ ಮುಟ್ಟ ತೆರಿಯಿನಂಚ, ಇಡೀ ದೇಸೊಡು ಒಟ್ಟು ೪೦.೬೩ ಕೋಟಿ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಲು ಅಸ್ತಿತ್ವಡ್ ಉಲ್ಲ. ಐಟ್ ೨೨.೪೪ ಕೋಟಿ ಖಾತೆಲು ಪೊಂಜವುಲೆಗ್ ಸೇರ್‌ದಿನ. ಒರಿದಿನ ೧೮.೧೯ ಕೋಟಿ ಖಾತೆಲು ಆಂಜವುಲೆಗ್ ಸೇರ್‌ದಿನ[೨೧].
 • ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಲುಡ್‌ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಣವುದ ಮೊತ್ತ ೮.೫%(೧.೩೦ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ)ದಾತ್ ಏರಿಕೆ ಆತಿನ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು[೨೨].

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "PMJDY". pib.gov.in. Press Information Bureau Government of India. Retrieved 18 September 2021.
 2. "PMJDY". pib.gov.in. Press Information Bureau Government of India. Retrieved 18 September 2021.
 3. "Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana- A National Mission on Financial Inclusion" (PDF). pmjdy.gov.in. Department of Financial Services, Government of India. Retrieved 19 September 2021.
 4. https://pmjdy.gov.in/files/financial-Literacy/Mission-Document/PDF/Kannad.pdf
 5. https://pmjdy.gov.in/files/financial-Literacy/Mission-Document/PDF/Kannad.pdf
 6. https://pmjdy.gov.in/files/financial-Literacy/Mission-Document/PDF/Kannad.pdf
 7. https://pmjdy.gov.in/files/financial-Literacy/Mission-Document/PDF/Kannad.pdf
 8. https://pmjdy.gov.in/files/financial-Literacy/Mission-Document/PDF/Kannad.pdf
 9. https://www.bankbazaar.com/saving-schemes/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana.html
 10. https://www.bankbazaar.com/saving-schemes/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana.html
 11. https://pmjdy.gov.in/scheme
 12. https://www.bankbazaar.com/saving-schemes/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana.html
 13. https://www.bankbazaar.com/saving-schemes/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana-overdraft-facilities-and-benefits.html
 14. https://www.bankbazaar.com/saving-schemes/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana-overdraft-facilities-and-benefits.html
 15. https://www.bankbazaar.com/saving-schemes/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana-overdraft-facilities-and-benefits.html
 16. https://www.bankbazaar.com/saving-schemes/pradhan-mantri-jan-dhan-yojana-overdraft-facilities-and-benefits.html
 17. https://pmjdy.gov.in/statewise-statistics
 18. https://pmjdy.gov.in/statewise-statistics
 19. https://pmjdy.gov.in/statewise-statistics
 20. https://pmjdy.gov.in/statewise-statistics
 21. https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/women-beneficiaries-comprise-maximum-number-of-a/c-holders-under-pmjdy-at-55/articleshow/78732428.cms?from=mdr
 22. https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/women-beneficiaries-comprise-maximum-number-of-a/c-holders-under-pmjdy-at-55/articleshow/78732428.cms?from=mdr