ಫೈಲ್:Mars Hubble.jpg

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

Mars_Hubble.jpg(೫೦೦ × ೫೦೦ ಚಿತ್ರಬಿಂದುಲು, ಫೈಲ್‍ದ ಗಾತ್ರೊ: ೧೪೧ KB, MIME ಪ್ರಕಾರೊ: image/jpeg)

ಈ ಪುಟೊ Wikimedia Commonsಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಗಲಸೊಲಿ. ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಪುಟತ ಮಿತ್ತ್ ವಿವರಣೆನ್ ತಿರ್ತ ಸಾಲ್‍ಡ್ ತೋಜಾದ್ಂಡ್.

ಸಾರಾಂಸೊ

ವಿವರಣೆ
English: NASA's Hubble Space Telescope took the picture of Mars on June 26, 2001, when Mars was approximately 68 million kilometers (43 million miles) from Earth — the closest Mars has ever been to Earth since 1988. Hubble can see details as small as 16 kilometers (10 miles) across. The colors have been carefully balanced to give a realistic view of Mars' hues as they might appear through a telescope. Especially striking is the large amount of seasonal dust storm activity seen in this image. One large storm system is churning high above the northern polar cap (top of image), and a smaller dust storm cloud can be seen nearby. Another large dust storm is spilling out of the giant Hellas impact basin in the Southern Hemisphere (lower right).
Русский: Космический телескоп NASA «Хаббл» сделал этот снимок Марса 26 июня 2001 года, когда Марс был на расстоянии около 68 миллионов километров (43 миллиона миль) от Земли, — ближе к Земле Марс никогда не был с 1988 года. «Хаббл» смог «разглядеть» детали размером до 16 км (10 миль) в поперечнике. Цвета были тщательно сбалансированы, чтобы передать настолько реалистичный вид оттенков Марса, насколько их можно было бы передать через земной орбитальный телескоп. Особенно на этом снимке бросается в глаза большая активность сезонных пылевых штормов. Один большой штормовой фронт бушует высоко над северной полярной шапкой (верхняя часть изображения), рядом можно увидеть меньше пылевое облако. Другая большая пыльная буря выдувает из гигантского ударного бассейна Эллада в южном полушарии (справа внизу).
ದಿನೊ
ಮೂಲೊ
ಲೇಕಕೆರ್ NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)
ಒಪ್ಪುಗೆ
(ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ಕುಡ ಗಲಸೊಂದುಂಡು)
Public domain This file is in the public domain because it was created by NASA and ESA. NASA Hubble material (and ESA Hubble material prior to 2009) is copyright-free and may be freely used as in the public domain without fee, on the condition that only NASA, STScI, and/or ESA is credited as the source of the material. This license does not apply if ESA material created after 2008 or source material from other organizations is in use.
The material was created for NASA by Space Telescope Science Institute under Contract NAS5-26555, or for ESA by the Hubble European Space Agency Information Centre. Copyright statement at hubblesite.org or 2008 copyright statement at spacetelescope.org.
For material created by the European Space Agency on the spacetelescope.org site since 2009, use the {{ESA-Hubble}} tag.
Hubble 01.jpg

ಫೈಲ್‍ದ ಇತಿಹಾಸೊ

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಒತ್ತ್‌ಂಡ ಫೈಲ್‍ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೂವೊಲಿ.

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊಆಯಾಮೊಲುಸದಸ್ಯೆರ್ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ
ಇತ್ತೆದ೧೬:೨೪, ೧೦ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬೧೬:೨೪, ೧೦ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೫೦೦ × ೫೦೦ (೧೪೧ KB)PlanetUserbetter quality from TIFF
೧೬:೨೨, ೧೦ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬೧೬:೨೨, ೧೦ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೫೦೦ × ೫೦೦ (೧೩೬ KB)PlanetUserReverted to version as of 13:37, 26 January 2010 (UTC)
೧೬:೧೮, ೧೦ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬೧೬:೧೮, ೧೦ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೬ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೫೦೦ × ೫೦೦ (೧೩೭ KB)PlanetUserbetter quality from TIFF
೧೩:೩೪, ೨೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬೧೩:೩೪, ೨೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೫೦೦ × ೫೦೦ (೧೩೬ KB)PlanetUserReverted to version as of 13:37, 26 January 2010 (UTC)
೦೯:೧೧, ೨೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೫೦೯:೧೧, ೨೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೫ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೧,೨೮೦ × ೧,೨೮೦ (೧೧೦ KB)Jcpag2012higher resolution
೧೯:೦೭, ೨೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೦೧೯:೦೭, ೨೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೦ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೫೦೦ × ೫೦೦ (೧೩೬ KB)TryphonBetter quality, from http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/images/hs-2001-24-a-full_jpg.jpg.
೦೬:೨೯, ೨೩ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯೦೬:೨೯, ೨೩ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೫೦೦ × ೫೦೦ (೧೭ KB)Bewareircdthe new version was the same as the old one, but upscaled
೦೩:೧೪, ೮ ಮೇ ೨೦೦೭೦೩:೧೪, ೮ ಮೇ ೨೦೦೭ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೨,೪೦೦ × ೨,೧೬೪ (೩೦೪ KB)Pharoshigh-res from http://64.40.104.21/mars/large/07.05.1.HST.mars.lrg.jpg
೦೩:೨೯, ೨೬ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೦೫೦೩:೨೯, ೨೬ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೦೫ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೫೦೦ × ೫೦೦ (೧೭ KB)Phrood~commonswikiView of Mars from Hubble Space Telescope on June 26, 2001. Public Domain

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ 2 ಪುಟೊಕುಲು ಈ ಫೈಲ್‍ಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಜಾಗತಿಕೊ ಫೈಲ್ ಉಪಯೋಗೊ

ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಕಿಲು ಗಲಸುವ:

ಈ ಫೈಲ್‌ದ ನನಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಯೋಗೊನು ತೂಲೆ.

ಮೆಟಾಡೇಟಾ

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ಫೈಲ್:Mars_Hubble.jpg"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು