ಫೈಲ್:Nuvola apps locale.png

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

Nuvola_apps_locale.png(೧೨೮ × ೧೨೮ ಚಿತ್ರಬಿಂದುಲು, ಫೈಲ್‍ದ ಗಾತ್ರೊ: ೯ KB, MIME ಪ್ರಕಾರೊ: image/png)

ಈ ಪುಟೊ Wikimedia Commonsಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಗಲಸೊಲಿ. ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಪುಟತ ಮಿತ್ತ್ ವಿವರಣೆನ್ ತಿರ್ತ ಸಾಲ್‍ಡ್ ತೋಜಾದ್ಂಡ್.

ವಿವರಣೆ

Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x.

ದಿನೊ
ಮೂಲೊ http://icon-king.com
ಲೇಕಕೆರ್ David Vignoni / ICON KING
ಒಪ್ಪುಗೆ
(ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ಕುಡ ಗಲಸೊಂದುಂಡು)

http://www.icon-king.com/projects/nuvola/

GNU head This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See version 2.1 and version 3 of the GNU Lesser General Public License for more details.


ಫೈಲ್‍ದ ಇತಿಹಾಸೊ

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಒತ್ತ್‌ಂಡ ಫೈಲ್‍ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೂವೊಲಿ.

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊಆಯಾಮೊಲುಸದಸ್ಯೆರ್ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ
ಇತ್ತೆದ೦೫:೧೦, ೨೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭೦೫:೧೦, ೨೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೧೨೮ × ೧೨೮ (೯ KB)PerhelionReverted to version as of 16:32, 12 September 2005 (UTC) original one
೧೪:೧೭, ೧೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೮೧೪:೧೭, ೧೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೦೮ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೧೨೮ × ೧೨೮ (೭ KB)Decan
೨೨:೦೨, ೧೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೦೫೨೨:೦೨, ೧೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೦೫ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೧೨೮ × ೧೨೮ (೯ KB)AlphaxImage from the Nuvola icon theme for KDE 3.x by David Vignoni Source: http://www.icon-king.com {{LGPL}} Category:Nuvola icons\

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಪುಟೊ ಈ ಫೈಲ್‍ಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಜಾಗತಿಕೊ ಫೈಲ್ ಉಪಯೋಗೊ

ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಕಿಲು ಗಲಸುವ:

ಈ ಫೈಲ್‌ದ ನನಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಯೋಗೊನು ತೂಲೆ.

ಮೆಟಾಡೇಟಾ

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ಫೈಲ್:Nuvola_apps_locale.png"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು