ಫೈಲ್:Seal of Karnataka.svg

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮೂಲೊ ಫೈಲ್(ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ಫೈಲ್, ಸುಮಾರಾದ್ ೭೪೧ × ೬೩೯ ಚಿತ್ರೊಬಿಂದು, ಫೈಲ್‍ದ ಗಾತ್ರ: ೩೭೫ KB)

ಈ ಪುಟೊ Wikimedia Commonsಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಗಲಸೊಲಿ. ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಪುಟತ ಮಿತ್ತ್ ವಿವರಣೆನ್ ತಿರ್ತ ಸಾಲ್‍ಡ್ ತೋಜಾದ್ಂಡ್.

ವಿವರಣೆ
English: This is the state emblem of Karnataka, India and as such is the official Emblem of Government of Karnataka state in India. The centre is a red shield charged with a white two-headed bird, "Ganda Berunda" and fringed in blue. Crested above it, four red-maned, yellow lions stand back-to-back facing four directions (only three are visible) on a blue circular abacus with a blue frieze carrying sculptures in high relief of a galloping horse on the left, a Dharmachakra in centre, a bull on the right, and the outlines of Dharmachakras on the extreme left and right as part of Sarnath's Ashoka Pillar. The shield is flanked on either side by red-maned, yellow lion-elephant supporters (mythical creatures believed to be upholders of righteousness stronger than lions and elephants) standing on a green, leafy compartment. Below the compartment lies written in stylized Devanāgarī, the national motto of India, "सत्यमेव जयते" (Satyameva Jayate, Sanskrit for "Truth Alone Triumphs"). This emblem is adapted from the royal emblem of Mysore and is carried on all the official correspondences made by Government of Karnataka.
ದಿನೊ (UTC)
ಮೂಲೊ File:Karnataka_emblem.png
File:Emblem of India.svg
ಲೇಕಕೆರ್ unknown, vector by chris
ಒಪ್ಪುಗೆ
(ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ಕುಡ ಗಲಸೊಂದುಂಡು)
Insignia
This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia. The use of such symbols is restricted in many countries. These restrictions are independent of the copyright status.
Public domain
This work is in the public domain in India because its term of copyright has expired.
  • The Indian Copyright Act applies in India, to works first published in India.
  • According to The Indian Copyright Act, 1957 (Chapter V Section 25), Anonymous works, photographs, cinematographic works, sound recordings, government works, and works of corporate authorship or of international organizations enter the public domain 60 years after the date on which they were first published, counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2018, works published prior to 1 January 1958 are considered public domain). Posthumous works (other than those above) enter the public domain after 60 years from publication date. Any other kind of work enters the public domain 60 years after the author's death. Text of laws, judicial opinions, and other government reports are free from copyright. Photographs created before 1958 are in the public domain 50 years after creation, as per the Copyright Act 1911.
Flag of India.svg
!
This file may not be in the public domain outside India. The creator and year of publication are essential information and must be provided. See Wikipedia:Public domain and Wikipedia:Copyrights for more details.

Deutsch | English | français | हिन्दी | বাংলা | italiano | 日本語 | македонски | മലയാളം | मराठी | Nederlands | português do Brasil | தமிழ் | اردو | +/−

ಇತರೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳು

ಫೈಲ್‍ದ ಇತಿಹಾಸೊ

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಒತ್ತ್‌ಂಡ ಫೈಲ್‍ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೂವೊಲಿ.

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊಆಯಾಮೊಲುಸದಸ್ಯೆರ್ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ
ಇತ್ತೆದ೦೬:೩೭, ೧೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩೦೬:೩೭, ೧೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೭೪೧ × ೬೩೯ (೩೭೫ KB)PerumalismSaranath Lion Corrected
೧೬:೧೧, ೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯೧೬:೧೧, ೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೭೪೧ × ೬೩೯ (೩೨೯ KB)Chrklborder widths unified
೧೬:೦೮, ೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯೧೬:೦೮, ೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೭೪೧ × ೬೩೯ (೩೨೯ KB)Chrkl{{Information |Description={{mld |en=This is the state emblem of Karnataka, India and as such is the official Emblem of Government of Karnataka state in India. The centre is a red shield charged with a white two-headed bird

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಪುಟೊ ಈ ಫೈಲ್‍ಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಜಾಗತಿಕೊ ಫೈಲ್ ಉಪಯೋಗೊ

ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಕಿಲು ಗಲಸುವ:

ಈ ಫೈಲ್‌ದ ನನಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಯೋಗೊನು ತೂಲೆ.

ಮೆಟಾಡೇಟಾ

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ಫೈಲ್:Seal_of_Karnataka.svg"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು