ಫೈಲ್:Seal of Karnataka.svg

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮೂಲೊ ಫೈಲ್(ಎಸ್.ವಿ.ಜಿ ಫೈಲ್, ಸುಮಾರಾದ್ ೭೪೧ × ೬೩೯ ಚಿತ್ರೊಬಿಂದು, ಫೈಲ್‍ದ ಗಾತ್ರ: ೩೭೫ KB)

ಈ ಪುಟೊ Wikimedia Commonsಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಗಲಸೊಲಿ. ಕಡತ ವಿವರಣೆ ಪುಟತ ಮಿತ್ತ್ ವಿವರಣೆನ್ ತಿರ್ತ ಸಾಲ್‍ಡ್ ತೋಜಾದ್ಂಡ್.

ವಿವರಣೆ
English: This is the state emblem of Karnataka, India and as such is the official Emblem of Government of Karnataka state in India. The centre is a red shield charged with a white two-headed bird, "Ganda Berunda" and fringed in blue. Crested above it, four red-maned, yellow lions stand back-to-back facing four directions (only three are visible) on a blue circular abacus with a blue frieze carrying sculptures in high relief of a galloping horse on the left, a Dharmachakra in centre, a bull on the right, and the outlines of Dharmachakras on the extreme left and right as part of Sarnath's Ashoka Pillar. The shield is flanked on either side by red-maned, yellow lion-elephant supporters (mythical creatures believed to be upholders of righteousness stronger than lions and elephants) standing on a green, leafy compartment. Below the compartment lies written in stylized Devanāgarī, the national motto of India, "सत्यमेव जयते" (Satyameva Jayate, Sanskrit for "Truth Alone Triumphs"). This emblem is adapted from the royal emblem of Mysore and is carried on all the official correspondences made by Government of Karnataka.
ದಿನೊ (UTC)
ಮೂಲೊ File:Karnataka_emblem.png
File:Emblem of India.svg
ಲೇಕಕೆರ್ unknown, vector by chris
ಒಪ್ಪುಗೆ
(ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ಕುಡ ಗಲಸೊಂದುಂಡು)
Insignia
This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia. The use of such symbols is restricted in many countries. These restrictions are independent of the copyright status.
Public domain
ಉಂದು ಪಟ public domain India ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ನೆನ್ನ copyright ಮುಗಿತುಂಡು.
  • ಭಾರತತೊ copyright ಅಕ್ಟ್ ಭಾರತೊಗ್ ಸಂಬಂದೊ ಪಟ್ಟುತ್ತುಂಡು.
  • ಇಂದೆತ್ತಾ ಪ್ರಕಾರೊ The Indian Copyright Act, 1957 (ಅದ್ಯಾಯೊ V ವಿಭಾಗೊ 25), ಗೊತ್ತುದಾಂತಿ ಪಟ, ಚಿತ್ರ, ಪಿಚ್ಚರ್‌ತ ವಿಡೋಯೊ, ಸಬ್ಧೊ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್‌ತ ಕೆಲಸಲು,ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಪಿದಾಯಿತಕುಕೆನಾ ಕೆಲಸೊಲು ೬೦ವರ್ಸೊ ಅವು ಸುರುತ್ತ ಕೆಲಸ ಅತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅ ವರ್ಸೊ ಸುರು ಅಪುನಾನಿತ್ ಲೆಕ್ಕೊ ಪತ್ತೊಡು (ಪಂಡ 2019, ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ವರ್ಷೊ ಜನವರಿ ೧, 1959 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯೊಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ). ಸೈನೆಡ್ತ್ ಬುಕ್ಕೊ (ಬೆತೆ ವಿಸಯೊಡತ್ತ್ ಬಿನ್ನವಾಗತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.) ಪ್ರಕಟಣೆ ತಾರೀಕ್ಡ್‌ತ್ 60 ವರ್ಷೊತ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕ್ ಬಲಕೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಲೇಖಕ ಸೈನೆಡತ್ ಬುಕ್ಕೊ 60 ವರ್ಷೊತ ಬುಕ್ಕೊ ಒವೇ ರೀತಿತ ವೆಲೆಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕ್ ಬತ್ತ್ಂ‌ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪೊಟೊ ದೆತ್ತನೆಡ್ತ್ ಬುಕ್ಕೊ 1959 50 ವರ್ಷೊತ ಬುಕ್ಕೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. Copyright Act 1911.
Flag of India.svg
!
ಇ ಫೈಲ್ ಭಾರತೊತ ಪಿದಾಯಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಟ್ ಇಪ್ಪು. ಲೇಖಕೆರೆನ ಬುಕ್ಕೊ ಪ್ರಕಟಣೆ ವರ್ಷೊ ಬುಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿನ್ ಕೊರೊಡು. ತೂಲೆ Wikipedia:Public domain ಬುಕ್ಕೊ Wikipedia:Copyrights ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿಗ್.

Deutsch | English | français | हिन्दी | বাংলা | italiano | 日本語 | македонски | മലയാളം | मराठी | Nederlands | português do Brasil | தமிழ் | اردو | ತುಳು | ಕನ್ನಡ | +/−

ಇತರೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳು

ಫೈಲ್‍ದ ಇತಿಹಾಸೊ

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುದ ಮಿತ್ತ್ ಒತ್ತ್‌ಂಡ ಫೈಲ್‍ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ ಪಂದ್ ತೂವೊಲಿ.

ದಿನೊ/ಪೊರ್ತುಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊಆಯಾಮೊಲುಸದಸ್ಯೆರ್ಅಬಿಪ್ರಾಯೊ
ಇತ್ತೆದ೦೬:೩೭, ೧೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩೦೬:೩೭, ೧೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೩ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೭೪೧ × ೬೩೯ (೩೭೫ KB)PerumalismSaranath Lion Corrected
೧೬:೧೧, ೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯೧೬:೧೧, ೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೭೪೧ × ೬೩೯ (೩೨೯ KB)Chrklborder widths unified
೧೬:೦೮, ೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯೧೬:೦೮, ೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೯ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಎಲ್ಯಚಿತ್ರೊ೭೪೧ × ೬೩೯ (೩೨೯ KB)Chrkl{{Information |Description={{mld |en=This is the state emblem of Karnataka, India and as such is the official Emblem of Government of Karnataka state in India. The centre is a red shield charged with a white two-headed bird

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಪುಟೊ ಈ ಫೈಲ್‍ಗ್ ಸಂಪರ್ಕೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಜಾಗತಿಕೊ ಫೈಲ್ ಉಪಯೋಗೊ

ಈ ಫೈಲ್‍ನ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಕಿಲು ಗಲಸುವ:

ಈ ಫೈಲ್‌ದ ನನಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಯೋಗೊನು ತೂಲೆ.

ಮೆಟಾಡೇಟಾ

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ಫೈಲ್:Seal_of_Karnataka.svg"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು