ಬಳಕೆದಾರೆ:Suma s barkur

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಮಾ ಎಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್. ಯಾನ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊ೦ದುಲ್ಲೆ.