ಬಿಂಬುಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಬಿಂಬುಳಿ.jpg

ಬಿಂಬುಳಿ

ಬಿಂಬುಳಿ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ, ಮನೋಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉದ್ದ ಇತ್ತ್ ದ್ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು.ನೆತ್ತ ದೈ ೧೦-೧೨ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಬುಲೆವುಂಡು. ನೆತ್ತ ಕಾಯಿಡ್ದೇ ಬಿತ್ತ್ ಬೂರ್ದು ದೈ ಆಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ಯರೆ
  2. ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ಯರೆ
  3. ತುದೆತ್ತ ಮೀನ್ದ ಸಾರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ಯರೆ
  4. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾರ್ ಗ್ ಪಾಡ್ಯರೆ

ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಿಂಬುಳಿನ್ ಕೊಯ್ದ್ ಕುಂಟುಡು ಒಚ್ಚಿದ್ ಸನ್ನ ಮೂರ್ದು ಕಾಯಿಮುಂಚಿ, ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಡು ಪಾಡ್ದ್ ದೀವೊಡು. ಗಂಜಿ ಉನ್ಯರೆ ಎಡ್ಡೆ. ಬಾರೆದ ಬಂಬೆ ನೀರ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ನಗ ಪುಳಿಕ್ಕಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಸನ್ನ ಮೂರ್ದು ಮುಂಚಿ ಕಡೆದ್ ಉಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಬೆರಕಾದ್ ದೀವೊಡು. ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಿದಯಿ ದೀಂಡ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ದೀವೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಪ್ರಿಡ್ದ್ ಡ್ ದೀದ್ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಉಂದು ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲದ ತರಕಾರಿ ಮಾರುನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಒಂತೊಂತೆ ಉಂದೆನ್ ಮಾರುವೆರ್.

ಬಿಂಬುಳಿದ ಮರ.jpg

ಬಿಂಬುಳಿದ ಮರ

ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]