ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಟವಾಳದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆದ ಪುದರ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟೆದ ಪುದರಾದ್ ಬದಲಾದ್ ಕಾಲಕ್ರಮೊಟು ಮಲ್ಲಪೇಂಟೆಯಾದ್ ಬುಳೆದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಇನ್ನಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್.

ಪ್ರಾದೇಶೀಕ ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉರತ್ತಾ ಪುದಾರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರಕಾರಿ ಕಛೇರಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂಗಳೂರು ನಗರೊಡ್ದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರೊನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂಬರ್ ೭೫ (ದುಂಬು ಎನ್ ಎಚ್ ೪೮ ಆದಿತ್ತ್ಂಡ್) ಬಂಟ್ವಾಳ (ಬಂಟವಾಳ) ಪೇಂಟೆ ( ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ)ಗ್ ತಾಗಂದೆ ಪೇಂಟೆದ ತೆಂಕಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬಂಟವಾಳ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂಬರ್ ೭೫ ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗ್ (ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡ್ "ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್" ಇನ್ಪೆರ್), ಸುರುಟು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಇಂದ್ ಪುದರಾದ್ ಉಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಿರುರೂಪೊಗು ಬತ್ತ್ ದ್ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಇಂದ್ ಆಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೊಡು ಬುಳೆದಿನ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಗ್ಲಾ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಇನ್ಪಿನ ಪುದರೇ ಸ್ಥಿರವಾತುಂಡು.

ಕುಡ್ಲದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ರ್ದ್ ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಗ್ ಸುಮಾರ್ 28 ಕಿ.ಮೀ.ದ ದೂರ ಉಂಡು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]