ಬೊಂದೆಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಬೊಂದೆಲ್
ಕುಡ್ಲ(ಮಂಗಳೂರು)ದ ಈಸಾನ್ಯೊದ ಉಪನಗರ
ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣ (ಜಂಕ್ಷನ್), ಕುಡಲ,ಮಂಗಳೂರು
ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣ (ಜಂಕ್ಷನ್), ಕುಡಲ,ಮಂಗಳೂರು
ದೇಶಭಾರತ
ರಾಜ್ಯಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ನಗರಮಂಗಳೂರು
ಉಪನಗರಬೊಂದೆಲ್
ಬರ್ಡ್-ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನಗರ ರಸ್ತೆ,ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಬರ್ಡ್-ನಬಾರ್ಡ್ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕೃಷ್ಣನಗರ ರಸ್ತೆ,ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿ,ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಾದಿ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ( ದ್ವಾರ- ಬೊಕ -ಕಟ್ಟೋಣ), ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ( ದ್ವಾರ- ಬೊಕ -ಕಟ್ಟೋಣ), ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿ ಬೊಕ ಶಾಲೆಲು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿ ಬೊಕ ಶಾಲೆಲು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಂ ಬೆಸಂಟ್ ಸ್ತಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಂ ಬೆಸಂಟ್ ಸ್ತಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ಹಾಪ್'ಕಾಂ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ, ಬೊಂದೆಲ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು
ಹಾಪ್'ಕಾಂ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ, ಬೊಂದೆಲ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾದಿ, ಮಂಗಳೂರು
ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ, ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್'ದ ಎದುರು, ಬೊಂದೆಲ್-ಕಾವೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್
ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ, ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್' ದ್ವಾರದ ಎದುರು, ಬೊಂದೆಲ್-ಕಾವೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್
ಕೆಪಿಟಿಎಲ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಬೊಂದೆಲ್, ಕಾವೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು
ಕೆಪಿಟಿಎಲ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಬೊಂದೆಲ್, ಕಾವೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು

ಕುಡ್ಲ (ಮಂಗಳೂರು) ನಗರದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರದೇಶೊದ ಪುದರ್ ಬೊಂದೆಲ್. ಕುಡ್ಲದ ಹೃದಯ ಬಾಗೊಡುದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಪೋಯಂರ್ಡ ಕದ್ರಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ ಆದ್ ಪದಂಗಡಿ ಕರಿಂಡ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಗೆನೇ ಬೊಂದೆಲ್. ಕುಂಟಿಕಾನ ದೇರೆಬೈಲ್ದ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಂಡಲಾ ಕಾವೂರುರ್ದು ಬೊಂದೆಲುಗು ಪೋವೊಲಿ. ಇಂಚಿ ಕೂಳೂರು-ಕಾವೂರು ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಪೊಂಡಲಾ ಬೊಂದೆಲ್ ಸೇರೊಲಿ.

ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣ (ಜಂಕ್ಷನ್)ದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು ಬಡಕಾಯಿ: 12.9258 (ಉತ್ತರ) ಬೊಕ ಮೂಡಾಯಿ: 74.8770 (ಪೂರ್ವ) ಆದುಂಡು.

ಬೊಂದೆಲು ಒಂಜಿ  ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಬೊಕ್ಕ ವಸತಿ ಸಮೂಹೊಲು ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ. ಕುಡಲ ಮಹಾನಗರೊಡು ಸೇರೊಂದಿನ ಪಚ್ಚನಾಡಿ. ಮರಕಡ, ಕಾವೂರು, ಪದಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ (ಮಹಾನಗರೊಗು ನನಲಾ ಸೇರಂದಿನ) ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮೊಲು ಕೂಡುನ ಪ್ರದೇಶ ಬೊಂದೆಲು. ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವಾಸಿಲೆಗ್ ಕುಡಲರ್ದು ನಗರಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ನಗರ ಸಾರಿಗೆದ 3ಇ, 13ಸಿ, 13ಡಿ, 14, 14ಎ, 14ಬಿ, 14ಸಿ, 14ಡಿ, 14ಇ, 19, 19ಎ, 19ಬಿ, 44 ಟಿ ನಗರ ಬಸ್ಸುಲು ಪಚನಾಡಿ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಕಾವೂರು, ಕೂಳೂರು, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ, ಮಂಗಳಾದೇವಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಾವಾ. ಸರ್ವೀಸು ಬಸ್ಸುಲು – ಬಜಪೆ, ಕಟೀಲು, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಪಲಿಮಾರು, ಮುಂಡ್ಕೂರು, ಬೆಳ್ಮಣ್  ಉಡುಪಿ ಊರುಲೆಗ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಾವಾ.

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಂದೆಲ್ದ ಕೂಡುತಾಣದ (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ) ನಿರ್ದೇಶಾಂಕೊಲು (Coordinates) ಡಿಗ್ರಿ-ಮಿನಿಟ್-ಸೆಕೆಂಡುಲೆಡ್ ಇಂಚ ಉಂಡು:

 • ಅಕ್ಷಾಂಶ 12° 55' 24" N
 • ರೇಖಾಂಶ 74° 53' 06" E


ಪರಿಸರ ಯಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಂದೆಲುದ ಕೈತಲ್ದ ಊರುಪ್ರದೇಶೊಲೆಗು ಕಿಲೊಮೀಟರು ಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ ದೂರೊಲೆನು ಈ ತಿರ್ತು ಕೊರುತುಂಡು:

 • ಬೊಂದೆಲ್- ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ: 10 ಕಿಮಿ
 • ಬೊಂದೆಲ್- ಕಾವೂರು 1 ಕಿಮಿ
 • ಬೊಂದೆಲ್- ಪದಂಗಡಿ 1 ಕಿಮಿ
 • ಬೊಂದೆಲ್- ಕಾವೂರು-ಕೂಳೂರು 5 ಕಿಮಿ
 • ಬೊಂದೆಲ್- ವಾಮಂಜೂರು 5 ಕಿಮಿ
 • ಬೊಂದೆಲ್ - ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 6 ಕಿಮಿ
 • ಬೊಂದೆಲ್ - ನವ ಬಂದರು/ ಪಣಂಬೂರು: 7 ಕಿಮಿ
 • ಬೊಂದೆಲ್ - ಪರ ಬಂದರು/ ಧಕ್ಕೆ 11 ಕಿಮಿ

ಬೊಂದೆಲ್ ಪರಿಸರದ ಮಾರ್ಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ (ಯೆಯ್ಯಾಡಿ-ಪದವಿನಂಗಡಿ-ಬೊಂದೆಲ್-ಕಾವೂರು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ)
 • ಬೊಂದೆಲ್- ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮಾರ್ಗ
 • ಬೊಂದೆಲ್ ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ ಮಾರ್ಗ
 • ಬೊಂದೆಲ್-ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗ

ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿದ ಪರಿಸರೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿ-ಪಚನಾಡಿ-ಬಂದಲೆ-ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿ ಮಾರ್ಗ
 • ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿದ ಎದುರು-ಮಹಾತ್ಮ ನಗರ-ಕೆಎಚ್'ಬಿ ಕಾಲನಿ-ಕಾವೂರು ಮಾರ್ಗ

ಸ್ಥಳಪುರಾಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಂದೆಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ಧ ಒಲ್ತು, ವಾ ಮೂಲೊಡುದು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು. ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚ್ದ ಜಾಲತಾನೊಡು ತಿಕ್ಕುನ ಮಾಹಿತಿದ ಪ್ರಕಾರ ೧೮೭೩ ಇಸವಿಡ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚಿದ ಫಾದರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಫ್ರಾಡ್ ಸಾಹೇಬ್‍ ಇಂದ್ ಪುದರಾದಿತ್ತಿನ ಮೂಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶೊದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‍ ಡುಬೋಯ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಈ ಪರಿಸರೊಗು ಬತ್ತ್ ದ್ ಮುಲ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತೂದು ಬೊನ್ ವಲ್ಲೆ (ಫ್ರೆಂಚ್ ಬಾಸೆಡು: "ಪೊರುಲುದ ಪಲ್ಕೆ") ಪಂದ್ ಪಂಡೆರು, ಅವೇ ಪದೊ ಕ್ರಮೇಣ ಬೊಂದೆಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ತೋಜುಂಡು. ಕೆಲೆವೆರೆನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪರಿಸರೊಗು ಪರಂಗಿದಕುಲು “ಬೊನ್ ಡೇಲ್” (ಪೊರುಲುದ ಪಲ್ಕೆ) ಇಂದ್ ಪಣ್ ದಿತ್ತೆರ್. “ಬೊನ್ ವಲೆ” ಬದಲ್ “ಬೊನ್ ಡೇಲ್” ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬೊಂದೆಲುಗು ಕೈತಲ್ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡಾ ಉಂದೆಟು “ಬೊನ್” ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ – “ಡೇಲ್” ಪನ್ಪಿನವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್!

ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತ್ ತೂನಗ ಬೊಂದೆಲ್ದ ಚರ್ಚಿಡುದು ಮೂಡಾಯಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿಗು ಪೋಪಿನ ಮಾರ್ಗೊಡು “ಬಂದಲೆ” ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುದರುದ ತಾನೊ ಉಂಡು. (ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರುನ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆರು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಮಲ್ತುದೆರು). ಈ “ಬಂದಲೆ” ಪನ್ಪಿನ ಪುದರು ಪರಂಗಿ ಪಾದ್ರಿಲೆನ ಬಾಯಿಡು “ಬೊನ್- ದೆಲ್” ಆದುಪ್ಪು. ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ಪಿನ ಪುದರು ಬ್ರಿಟಿಷೆರೆನ ಬಾಯಿಡು ಸಾಹಿತ್ಯಡು “ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್‍ “ ಆಯಿಲೆಕ್ಕೊ!

ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲವಾಡಿ (ನರ್ಸರಿ)ಡುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಡ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು,‍ ತಾಂತ್ರಿಕ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿದ ಮುಟ್ಟ ಬಗೆಬಗೆತ ಮಟ್ಟುದ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರುಪಿನ ಕಲ್ಪಾವುನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ದಿಂಜಿದಿನ ನಗರ ಭಾಗ

ಪರಿಸರದ ಬ್ಯಾಂಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕೃಷ್ಣನಗರ ರಸ್ತೆ: ನಬಾರ್ಡ್/ ಬರ್ಡ್ ( NABARD.-. National Bank for Agriculture and Rural Development / ). ಬ್ಯಾಂಕುದ ವ್ವಹಾರೊಲೆಡು ತರಬೇತಿ ಕೊರಪಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ನಬಾರ್ಡ್ ( NABARD) ದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ಡ್ (BIRD -. Bankers Institute of Rural Development) ಇನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಟ್ಟೋಣೊಲೆನ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಬೊಂದೆಲುಡುದು ಕೃಷ್ಣನಗರೊಗು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡು ಉಂಡು.

ವಸತಿ ಸಮೂಹೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸರಕಾರಿ ವಸತಿ ಸಮೂಹ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ - ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ). ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣ (ಜಂಕ್ಷನ್) ದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉಂಡು.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ವಸತಿ ಸಮೂಹ (ಸಭಾಂಗಣ - ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು). ಬೊಂದೆಲ್ - ಕಾವೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆದ ತೆಂಕಾಯಿ ಬರಿಟ್.
 • ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದ ವಸತಿಲು (ಸಭಾಂಗಣ ; ಅತಿಥಿ ಗೃಹ -ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು). ಬೊಂದೆಲ್ - ಕಾವೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆದ ಬಡಕಾಯಿ ಬರಿಟ್.
 • ಕುದುರೆಮುಖ ವಸತಿ ಕಾಲನಿ (ಸಭಾಂಗಣ ; ಅತಿಥಿ ಗೃಹ - ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು). ಬೊಂದೆಲ್ - ಕಾವೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆದ ತೆಂಕಾಯಿ ಬರಿಟ್.
 • ಮಹಾತ್ಮ ನಗರ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ವಸತಿಲು. ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚ್ ತಾಣದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉಲಾಯಿಡು ಉಂಡು.

ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ (ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿದ ಎದುರುದ ಕಟ್ಟೊಣಡು)

ಪರಿಸರದ ಆರಾಧನಾ ತಾನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ ಚರ್ಚ್ (ಸ್ಥಾಪನೆ 1937). ಪದಂಗಡಿಡುದು ಬೊಂದೆಲ್ ಗ್ ಪೋಪಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಉಂಡು.
 • ಬೊಂದೆಲ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ. ಬೊಂದೆಲ್ - ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆದ ಮೂಡಾಯಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆದ ಉಲಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್.
 • ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ: ಅರಸು ಮುಂಡಾತ್ತಾಯ ಸಾನ (ದೈವಸ್ಥಾನ). ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣೊಡುದು ಮೂಡಾಯಿದ ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಡ್ ಉಲಾಯಿ.
 • ಜಾರ: ಜಾರಂತಾಯ ಸಾನ. ಬೊಂದೆಲ್ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಡ್ ದುಂಬರಿದ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಶಿವನಗರೊಗು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಟ್ ಉಂಡು.
 • ಬಂದಲೆ: ಸಾನ. ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿಡುದು ಪಚನಾಡಿಗ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡ್ ತೆಂಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉಂಡು.
 • ಪದವಿನಂಗಡಿ: ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ. ಪದಂಗಡಿ- ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಉಂಡು.
 • ಪದವಿನಂಗಡಿ - ಕೊಂಚಾಡಿ: ವೆಂಕಟರಮಣ-ಮಹಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ. ಮೇರಿಹಿಲ್ ಡುದು ಪದಂಗಡಿಗ್ ಪೋಪಿನ ಪರ ರಸ್ತೆಡು ಉಂಡು.
 • ಕಾವೂರು ಕುಳ: ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಾವೂರು-ಕುಳ - ದೇರೆಬೈಲ್ ರಸ್ತೆದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Commons logo
ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಪತ್ತಾಯೊಟ್ ಇಂದೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಧ್ಯಮೊಲು ಉಂಡ್:

1.http://bondelchurch.in/history/

2.http://www.schoolsworld.in/schools/showschool.php?school_id=29240300803

3.http://bondelchurch.in/st-lawrence-eng-med-high-school/

4 https://web.archive.org/web/20170917182959/http://dkpucpa.com/college/m-g-c-p-u-college-bondel/

5.http://www.karavalisociety.com/branches.html

6.http://scdccbank.com/branches.html