ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ

ಭಂಡಾರೊ ಪಂಡ ದೈವೊದ ಮುಗ, ಮೂರ್ತಿ, ಪದ್ದೆಯಿಬಂಗಾರ್, ಕಡ್ಸಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಲು. ಈ ದೈವೊದ ಬಂಗಾರ್, ಮುಗ, ಮೂರ್ತಿ[೧] ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾ ಸಾಮಾನ್‍ನ್ ದೀಪುನ ಇಲ್ಲ್ನ್ ಭಂಡಾರೊದ ಇಲ್ಲ್.

ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ ಗುತ್ತು, ಬರ್ಕೆ, ಸಾನ,ಗುರಿಕಾರೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ದೈವೊದ ಭಂಡಾರ ದೀಯೆರೆ ಬೇತೆನೆ ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ್ಂದೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಡ್ ದೈವೊದ ನೇಮ, ಪರಕೆದ ನೇಮ, ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಪತ್ತ್ ಸಮಸ್ತೆರ್ ಸೇರ್ದ್ ನಡಪಾವುನ ಬಲಿನೇಮೊಲೆಗ್ ಈ ಭಂಡಾರೊನು ಸಕಲ ಬಿರುದಾವಳಿಡ್ ದೆತೊಂದು ಪೋದು ನೇಮೊ ನಡಪಿ ಜಾಗೆಗ್ ಕೊಂಡೊಪೋದು ಕೃತಕವಾದ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತ್ನ ಚಪ್ಪರೊಡು ಕೇರ್ಪುವೆರ್. ಅವೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಏರ್ದ್ ದೈವೊದ ನೇಮೊ ನಡಪುಂಡು. ನೇಮೊ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ರೀತಿ ಭಂಡಾರೊನು ಪಿರ ಕನಪೆರ್. ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಪರ್ವ,ಚೌತಿ, ದೀಪಾವಳಿ,en:Diwali ನವರಾತ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಸೇಸವಾಯಿನ ದಿನಕುಲೆಡ್ ನೆಕ್ಕ್ ವಿಸೇಸ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು

ಉಲ‍್ಲೇಖೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. en:Statue