ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತ ದಾಸೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸೆರ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಹರಿಕಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ದಾರ್. ಆರ್ ತನ್ನ ಪದಿನೆನ್ಮನೇ ವರ್ಸ ಪ್ರಾಯೊಡು, ಬರೊಡಾಯಿನ ಹರಿದಾಸೆರ್ ಬರಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಊರುದಕ್ಲೆನ ಒತ್ತಾಯೊಡು ತಾಳ ಚಿಟಿಕೆಲೆನ್ ಪತ್ತ್ ದ್ ಹರಿಕಥೆ ಪನಿಯೆರೆ ಸುರುಮಲ್ತಿನಾರ್. ಆರೆನ ಪಲಯೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಅವೆನ್ ಕೇನ್ದೇ ಕಲ್ತ್ ದ್ ಅವೆನ್ ಹರಿಕತೆಟ್ ಗಲಸಿಯೆರ್. ಆರೆನ ಪಲಯೆ ಕೇಶವದಾಸೆರ್ ಲಾ ಹರಿಕಥೆ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರ್. ಅಚ್ಯುತದಾಸೆರ್ ತನ್ನ ಹರಿಕತೆಕ್ಲೆಡ್ ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಭಾಷೆಲೆನ್ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸೆರ್ ಬಜೀ ಹರಿಕತೆದಾಸೆರಾದ್ ಒರಿಯಂದೆ, ಕೀರ್ತನೆಲೆನ್ ಲಾ ಬರೆಯೆರ್. ತನ್ನ ಕುಲಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಕಾಶೀಮಠ ಸ್ವಾಮಿಲೆನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ 'ಮೂಲನಾರಾಯಣ' ಪನ್ಪಿನ ಅಂಕಿತೊಡು ಕೀರ್ತನೆಲೆನ್ ಬರೆಯೆರ್. ಉಂದತ್ತಂದೆ 'ಹರಿಕಥಾ ಪೂರ್ವರಂಗ' ಬೊಕ್ಕ 'ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಿಂಧು'ದಂಚಿನ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆತೆರ್. ಅಜ್ಪ ವರ್ಸ ಹರಿಕಥೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಚ್ಯುತ ದಾಸೆರ್ ೨೦೧೩ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೨ತ್ತಾನಿ ತೀರ್ ಪೋಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]