ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟೊನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ತುತೊ. ಈರೆಗ್ ಈ ಲೇಕನೊನು ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ವಿರೋದೊ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮಾಜಾಯರ ಪಾಡಿನ ಲೋಕೊನುಲು ಪುಟೊಡು ತೆರಿಪಾಲೆ

ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊ: ಈ ಬರಹ ಭಾರತೊದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಡು ಉಂಡು

ಭಾರತೊಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಲು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆವೆರೆಗ್ ೩೫ ವರ್ಷ ಆವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗ್ ಸಂವಿಧಾನ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಪ್ರಧಾನಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನ ಕಾನೂನುಗು ಮೆರೆನ ಸಹಿ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡು. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಡಾ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದೆರ್. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆರ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ೫ ವರ್ಷ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗ್ ತಿಂಗೊಲುಗು ೧. ೫೦ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ಅರೆನ ಅಧಿಕೃತ ಸರಕಾರಿ ಇಲ್ಗಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ದೆಹಲಿಡು ಉಂಡು.