ಮರ ತೇವ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈ, ಬೂರು, ಮರತ್ತ - ಇರೆ, ಕಂಡೆ, ಕೆತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತ್ ಲೆನ್ ಮರ್ದ್ ದ ರೂಪೊಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ಆಹಾರೊದ ರೂಪೊಡು ತಿನ್ಪುನ, ಅತ್ತ್ಮಡ ಪರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಆಯಿಟ್ಟ್ ಮರ ತೇವುಲಾ ಒಂಜಿ. ಈ ತೇವು ಅಶ್ವತ್ತ ಮರ, ಕುಕ್ಕು, ದೇವದಾರ್, ಶಾಂತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರಟ್ಟ್ ಬುಲೆಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಕಾಡ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಕೆಸು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ತೇವುದ ಅಡಿತ್ತ ಭಾಗೊ ಕೆಂಪು ಆದ್ ಮಿತ್ತ್ ಭಾಗೋ ಪಚ್ಚೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಪ್ಪು ಆಯಿ ಕಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದ್ ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬುಲೆಪಿನ ತೇವು. ಈ ತೇವುಡು ಪತ್ರಡ್ಡೆ, ಚೇಟ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದ್ ಮನ್ಪರೆಗ್ಲ ಉಂದೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಮರ್ದ್ ಮನ್ಪುನ ಬಗೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮರ ತೇವುದ ಕಂಡೆದ ನೋಳೆ ದೆತ್ತ್ದ್ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಡ್ ತಿರ್ಗನಗ ನುರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಕುರಿ ಆಯಿನ ಜಾಗೆದ ಸುತ್ತ ಪುಜಿಂಡ ಕುರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
  • ಬಂಜಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ್, ಉಗುರು, ಕೂಜಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಕರಾದ್ ಪೋಪುಂಡು.

ಪತ್ರೋಡೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪತ್ರೋಡೆ

ಪತ್ರೋಡೆ[೧] ಮರ ಚೇವುದು ಮಾನ್ಪಿ ತೆನಸ್, ಮರ ಚೇವುದ ಇರೆ ಕೋನತುತು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕುದ್, ಚನ್ನೋ ಮುರುದು, ಕಡೆಯಿನ ಅರಿತ ಬಂದೊಡೊಟ್ಟುಗು ಮೊರೆಪೊಡು. ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರಡ್ಡ್ ವಿದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅರಿ, ತಾರಾಯಿ, ಸಂಬರ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆಯಿ ಮಸಾಲೆನ್ ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಇರೆ ದೀದ್ ಪೂಜಿದ್ ಪಜೆ ಮಡ್ದಿಲೆಕ್ಕ ಮಡ್ದ್ ತೊಂದುರುಡು ಬೆಯ್ಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ನೆಯಿ ಪಾಡ್ದಿ ಕಾವಲಿಡ್ ಕಾಯಾದ್ ತಿನ್ಪಿನವು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ. ಅರಿತ್ತ ಪುಂಡಿ ಕಡೆವುಲೆಕ್ಕ ಕಡೆದ್ ಐಕ್ ತೇವುದ ಇರೆನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ತೊಂದುರುಡು ಬೆಯ್ಪಾವುನು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ತಾರಾಯಿ, ಸಂಬರ, ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆಯಿ ಮಸಾಲೆಡ್ ಕೊದ್ಯಾದ್ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿದ ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ದ್ ತಿನ್ಪಿನವು. ಪೂರ ತೇವುಡ್ಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಪುಜಿ.ಕೆಲವೈಟ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಆಯಿಕೊಸ್ಕರ ಪತ್ರಡ್ದೆ ಮಲ್ಪನಗ ಪುಲಿ ಪಡ್ವೆರ್ ತೇವುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪ್ವೆರ್ ತೇವುದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://web.archive.org/save/http://kannada.boldsky.com/recipes/breakfast/tasty-pathrode-recipe-003893.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮರ_ತೇವ್&oldid=77459"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು