ಮಾರ್ಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಉದ್ದೊನ್ ಅಲತೆ ಮಾನ್ಪುನವು.

ಅಲತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡ್ ಕೈನ್ ರಡ್ಡ್ ಬರಿಕ್ ನೀರ್‌ದ್ ಉಂತ್‌ನಗ ಆ ರಡ್ಡ್ ಕೈಕ್‌ಲೆನ ಕೊಡಿ - ಕೊಡಿತ ನಡುತ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೊ.

ಅಲಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂವುನು, ಬಲ್ಲ್

ವಾಕ್ಯೊಡು ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗೂವೆಲ್‌ಗ್ ಒಂಜಿ ೧೦ ಮಾರ್ಪು ಬಲ್ಲ್ ಕೊರ್ಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾರ್ಪು&oldid=116697"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು