ಮುಧೋಳ ನಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ನಾಯಿಲ್ ನರಮಾನ್ಯನ ವಿಶ್ವಾಸೊದ ಪ್ರಾಣಿಲು. ಅಂಚಾದ್ ನಾಯಿಲೆನ್ ಜನಕುಲು ತನ್ನ ಇಲ್ಲನ್ ಕಾಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಸಾಂಉವೆರ್. ಕರ್ಣಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಧೋಳದ ಬೊಂಟೇದ[೧] ನಾಯಿ[೨] ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಜಾತಿ ನಾಯಿ. ತನ್ನ ಚರ್ಬಿದಾಂತಿನ ಬಿರುತ ಲೆಕಂತಿನ ಶರೀರ. ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಸ್ಮ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ, ಬಿರುಡ್ದ್ ಬುಡ್ನ ಪಗರಿತ ಲೆಕೊಂತಿ ಬಲಿಪು ಈ ನಾಯಿಲೆನ ವಿಶೇಷ. ಸೊಂಡೂರುದ ರಾಜ ಮನೆತನ ಈ ನಾಯಿಲೆನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬುಲೆಪಾದ್ ಈ ತಳಿನ್ ಒರಿಪಾಯೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Mudhol_Hound
  2. http://www.dogsindia.com/mudhol_hound.htm