ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಉಂದು ಕಟಪಾಡಿದ ಬರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜ ಕಿನ್ನ ಊರು .ಮೂಡುಬೆಟ್ಟುಡ್ ಬೂಡ್ದ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಕಂಬಳ‍ ಆಪ್ಪುಂಡ್.