ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಶ್ರೀವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
Lord lakshmi.jpg
ಅವತಾರೊಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಧರ್ಮಹಿಂದು
ಬೇತೆ ಪುದರುಲುರಮೆ, ಸರ್ವಮಂಗಳೆ, ಕಮಲವಾಸಿನೆ, ಮನ್ಮಥಜನನಿ, ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭೆ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕನ್ಯಕೆ, ಲೋಕಮಾತೆ, ಭಾರ್ಗವಿ, ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಪುಷ್ಪೆ, ತುಷ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪೊಲಬುಜಗನ್ಮಾತೆ,ಲೋಕಮಾತೆ
ಭುಜೊಚತುರ್ಭುಜ
ಲಿಂಗಪೊಣ್ನು ದೇವೆರ್
ಉತ್ಸವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ
ಮಾಸಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ,ರಡ್ಡನೆ ಶುಕ್ರವಾರ



ಶ್ರಾವಣಮಾಸದ ರಡ್ಡ್‌ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತೊಕ್ಕು ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಪೊಂಜೊನಕು್ಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದ ಹಿಂದೂ ಪರ್ಬ ಕೇಂಡಿನ ವರ ಕೊರ್ದು ಭಕ್ತ ಜನೊಕುಲೆನ್ ಉದ್ದಾರ ಮನ್ಪಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ.[೧]

ವ್ರತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಶುಕ್ಲೇ ಶ್ರಾವಣಿಕೇ ಮಾಸೇ ಪೂರ್ಣಿಮೋಪಾಂತ್ಯಭಾಗವೇ|

ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ವ್ರತಂ ಕಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್(ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ)||"

ವ್ರತ ಆಚರಣೆದ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ, ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಪವಾಸ(ವ್ರತೊ)ಇತ್ತ್‌ದ್. ವ್ರತ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೇವಿನ್ ಕಲಶ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಗ್ರಹೊಗು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಲಶೊಡುಗು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಳಸ ಪನ್ಪೆರ್.ಕಳಸೊದ ಮಿತ್ತ್ ಬಂಗಾರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮುಖವಾಡ ಅತ್ತ್ಂಡ್ ತಾರಾಯಿಗ್ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿತ ಮೂಂಕು, ಕಣ್ಣ್ ಕೆಬಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸೀರೆ ತ್ತುತ್ತಾದ್ ಬಂಗಾರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪೂಜೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾರೊಗು(ನೂಲು) ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಸ ೧೨ ದಾರೊಗು ೧೨ ಗಂಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜೆ ನೀರಿಡ್ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್‍ ಅರಿಸಿನ ಪಾಡ್ದ್ ದೇವಿನ ಮುಟ್ಟ ದೀದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಈ ದಾರೊಲೆಗ್ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಪೂ ಪರ್ಂದ್ಡ್ದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ೧೨ ಪುದರ್‌ಲೆನ್ ಉಚ್ಚರಿಸದ್ ದ್ವಾದಶನಾಮಾವಳಿ ಪಂದ್ ಪೂಜೆ ಮಲುವೆರ್.[೨]

ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭೂಲೋಕೊಡುಪ್ಪುನ ಜನೊಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಙೊಡುಪ್ಪುನೆನ್ ಕೈಲಾಸೊಡುಪ್ಪುನ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ ತೂದ್ ಅಕುಲೆನ ಜೀವನೊ ಸುಖಮಯ ಆವೊಡು ಅವೆಕ್ ಈರ್ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಶಿವ ದೇವೆರೆಡ ಕೇನುವೆರ್. ಅಪಗ ಶಿವದೇವೆರ್ ಪಂಡಿನ ಪೂಜೆನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪೂಜೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಭಕ್ತೆರೆನ ಕಷ್ಟ ಪೂರಾ ದೂರಾಪುಂಡು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಈ ವ್ರತ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ದೇವಿನ್ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅಯಿಕ್ ಪೂರಕವಾದ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ್ ತಿರಿಪಾವೆರ್. ಮಸ್ತ್ ಬಡತನೊಡು ಇತ್ತಿನ ಚಾರುಮತಿ ಪನ್ಪಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಪತಿ ಸೇವೆ ಜೋಕುಲೆನ ಸೇವೆ,ಇಲ್ಲ್‌ದ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕದಕುಲೆನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟೊಡು ಉಪ್ಪುವಳ್ ಬೆಂದ್ ಬೆಂದ್ ಜೀವ ಅರ್ಧವಾದಿಪ್ಪುಂಡು.ಆಂಡ ಆಳೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಕ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಳ್ ನಿದ್ರೆಡುಪ್ಪುನಗ ದೇವಿ ಆಳೆಗ್ ಕನಟ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭೂಮಿಗ್ ಬರ್ಪೆ ಏರಾಯಿನಕುಲು ಎನನ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರೊ ಅಕುಲೆನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಪುಂಡು.ಎಚ್ಚರವಾಯಿನ ಚಾರುಮತಿಗ್ ಕನನ ನಿಜನ ತೆರಿಯಂದೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಪಳ್. ಮಾತ ವಿಷಯೊನೊ ಇಲ್ಲದಕುಲೆಗ್ ಪನ್ಪಳ್.ದೇವಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಶ್ರದ್ದೆ, ಭಕ್ತಿಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ನಟ್ಟೊನುವೆರ್. ಕ್ರಮೇಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅನುಗ್ರಹೊಡ್ದು ಚಾರುಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕುಲುಲೆನ ಕಷ್ಟ ಮಾತ ದೂರಾದ್ ಸಿರಿವಂತೆ ಆಪಳ್ ತಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂಪತ್ತ್ ಐಸಿರೊನು ಬಡವೆರೆಗ್ ದಾನೊ ಮಲ್ಪುವಳ್ ಆಳೆನ ಮಿತ್ತ್ ದೇವಿನ ಕೃಪೆ ಅಪುಂಡು.ಆಳೆಡ್ದ್ ವಿಷಯ ತೆರಿನ ಮುಟ್ಟದಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಪೆರ್.ಇಂಚ ಶಿವದೇವೆರ್ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡಿ ಲೋಕೊಗು ವ್ರತದ ಮಹಿಮೆನ್ ಸಾರ್‌‌ದ್ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಆಚರಣೆಗ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಪೊಂಜೊಲು ಇನಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗುಡಿ ಮಂದಿರೊಲೆಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ನಾಮಾವಳಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆ ನಾಮಾವಳಿಲು -ರಮೆ, ಸರ್ವಮಂಗಳೆ, ಕಮಲವಾಸಿನೆ, ಮನ್ಮಥಜನನಿ, ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭೆ, ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕನ್ಯಕೆ, ಲೋಕಮಾತೆ, ಭಾರ್ಗವಿ, ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ, ಪುಷ್ಪೆ, ತುಷ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ. ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿಗ್‌ಲ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ,ಪಾರಿಜಾತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತೆ ಸಮೇತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪೊಂಜೊಲು ಆ ದಾರಗ್ ಪೂ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕಂಕಣದಂಚನೆ ಬಲ ಕೈಕ್ ಕಟ್ಟೊನುವೆರ್ ಅವೆಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದಕ್ಷಿಣೆದುಟ್ಟುಗು ದಾನ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ;

"ದ್ವಾದಶಗ್ರಂಥಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಕೃತಂ ದ್ವಾದಶತಂತುಭಿ:
ಧಾರಯಾಮಿ ಮಹಾದೇವಿ ಸೂತ್ರಂ ತೇ ಸರ್ವಮಂಗಳೇ"

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ|

ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಮ್||

ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಗಂಗಾಧರಾಂ|

ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಮ್||"

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.karnataka.com/festivals/vara-mahalakshmi/
  2. https://www.rudraksha-ratna.com/articles/varalakshmi-vratam