ವರ್ಗೊ:ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಡಲಕರೆತ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೇಂದ್ರೊ ಜಾಗೆ ಬುಕ್ಕೊ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆ ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರುನು ತುಳು ಬಾಸೆಟ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.

"ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೪ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೪ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.