ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯಲು ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಜ್ಜಕೂಲೆನ ಪಟ್ಟಿ

  1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೧ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ, ಎಪ್ರಿಲ್ 05, 2014
  2. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೨ ಕರ್ನಾಟಕ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ, ಎಪ್ರಿಲ್ 19, 2014
  3. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೩ ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜ್, ಉಡುಪಿ, ಮೇ 25, 2014
  4. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೪ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಟ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೧೨, 2015
  5. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೫ ಜಾಗೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ತುಳುಭವನ, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್, ಮಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೮, 2015
  6. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೬ ಜಾಗೆ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಟ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಜೂನ್ ೧೦ ೨೦೧೬
  7. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೭ ಜಾಗೆ :ಕುಡ್ಲ, ತಾರೀಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ೦೬-೦೮, ೨೦೧೮
  8. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟ-೮ ಜಾಗೆ :ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಟ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಬಂಟ್ಸ್‌ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕುಡ್ಲ, ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧ ೨೦೧೮