ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ/2016

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ತೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗ್ ನಮ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ತೊಂದ್ ಉಲ್ಲ. ದುಂಬುಗ್‍ಲಾ ನಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗನಾ?

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ☑Y-Vishwanatha Badikana (talk) 11:22, 15 February 2016 (UTC)
 2. ☑Y-Pavanaja (talk) 11:30, 15 February 2016 (UTC)
 3. ☑Y - --BENET G AMANNNA (talk) 11:34, 15 February 2016 (UTC)
 4. ☑Y-Lokesha kunchadka (talk) 11:36, 15 February 2016 (UTC)
 5. ☑Y-Kishorekumarrai (talk) 11:36, 15 February 2016 (UTC)
 6. ☑Y-Smitha.acchu (talk) 11:37, 15 February 2016 (UTC)
 7. ☑Y-Poojashettymadoor 11:40, 15 February 2016 (UTC)
 8. ☑Y-Ganya ganiga (talk) 11:51, 15 February 2016 (UTC)
 9. ☑Y-Lavanya poojari (talk) 11:52, 15 February 2016 (UTC)
 10. ☑Y-Vasanthkumarperla (talk) 12:01, 15 February 2016 (UTC)
 11. ☑Y-Karthy shty (talk) 12:16, 15 February 2016 (UTC)
 12. ☑Y---Preetham Kundar (talk) 03:26, 17 February 2016 (UTC)
 13. ☑Y--Anoosha k (talk) 07:06, 17 February 2016 (UTC)
 14. ☑Y----ರೇಣುಕಾ (talk) 10:31, 17 February 2016 (UTC)
 15. ☑Y--Apoorva S Devadiga (talk) 10:33, 17 February 2016 (UTC)
 16. ☑Y-----PALLAVI NAGESH (talk) 10:37, 17 February 2016 (UTC)
 17. ☑Y--Gopala Krishna A (talk) 03:27, 22 February 2016 (UTC)
 18. ☑Y--MAMATHA NAGENDRA (talk) 10:24, 23 February 2016 (UTC)
 19. ☑Yತುಳುಕ್ ಲಿಪಿ ಇತುಂಡಲ, ಅವ್ವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾನ್ಪುನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆತಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅತುಜ್ಜಿ ಅನ್ಚತಾರ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಸದ್ಯೋಗು ಬರೆಕ್ಕ. --Bharathesha Alasandemajalu 11:16, 11 March 2016 (UTC)
 20. ☑Y--Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೬:೫೯, ೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಕೋಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ISO 693-3 ನಿಯಮೊದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುತ್ತ ಕೋಡ್ tcy. ನಮ ಉಂದೆನ್ ಒತ್ತೊಂದ. ನಮ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಜೂವ ಕೊರ್ನಗ ಇಂದೆನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಪಗ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ URL ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು - tcy.wikipedia.org. ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಗನಾ?

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ☑Y-Pavanaja (talk) 11:50, 15 February 2016 (UTC)
 2. ☑Y-Ganya ganiga (talk) 11:51, 15 February 2016 (UTC)
 3. ☑Y-Lavanya poojari (talk) 11:52, 15 February 2016 (UTC)
 4. ☑Y-Vishwanatha Badikana (talk) 11:53, 15 February 2016 (UTC)
 5. ☑Y-BENET G AMANNNA (talk) 11:54, 15 February 2016 (UTC)
 6. ☑Y-Kishorekumarrai (talk) 11:55, 15 February 2016 (UTC)
 7. ☑Y-Lokesha kunchadka (talk) 11:56, 15 February 2016 (UTC)
 8. ☑Y-Vishwa G Bhat (talk) 11:57, 15 February 2016 (UTC)
 9. ☑Y-Vasanthkumarperla (talk) 12:01, 15 February 2016 (UTC)
 10. ☑Y-Smitha.acchu (talk) 12:04, 15 February 2016 (UTC)
 11. ☑Y-Poojashettymadoor 12:06, 15 February 2016 (UTC)
 12. ☑Y-Karthy shty (talk) 12:16, 15 February 2016 (UTC)
 13. ☑Y---Preetham Kundar (talk) 03:27, 17 February 2016 (UTC)
 14. ☑Y--Anoosha k (talk) 07:07, 17 February 2016 (UTC)
 15. ☑Y----ರೇಣುಕಾ (talk) 10:31, 17 February 2016 (UTC)
 16. ☑Y------Apoorva S Devadiga (talk) 10:33, 17 February 2016 (UTC)
 17. ☑Y-----PALLAVI NAGESH (talk) 10:37, 17 February 2016 (UTC)
 18. ☑Y--Gopala Krishna A (talk) 03:27, 22 February 2016 (UTC)
 19. ☑Y--MAMATHA NAGENDRA (talk) 10:24, 23 February 2016 (UTC)
 20. ☑Y--Bharathesha Alasandemajalu 11:21, 11 March 2016 (UTC)
 21. ☑Y--ವಸಂತ್--VASANTH S.N. (talk) 11:35, 23 March 2016 (UTC
 22. ☑Y--Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೧೬, ೪ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೈವ್ ಆಯರೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೋಗೊ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆನ್ ನಮೊ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ದ 'Wikipedia the free encyclopedia' ಪದೊಕು ಕನ್ನಡೊಡು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ - ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪಂಡ್‍ದ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಸೊತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪಂಡ್‍ದ್ ದೀಡೊಲಿಯ ? ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡು.

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೊತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡುಂದು ತಿರ್ತ್ ☑Y ಬರೆದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿ ಪಾಡ್ಲೆ.

 1. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. --Vishwanatha Badikana (talk) 05:57, 30 June 2016 (UTC)
 2. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು.--Lokesha kunchadka (talk) 06:05, 30 June 2016 (UTC)
 3. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು -ಪವನಜ (talk) 10:27, 30 June 2016 (UTC)
 4. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು - Gopala Krishna A (talk) 08:23, 1 July 2016 (UTC)
 5. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು - --VASANTH S.N. (talk) 07:23, 3 July 2016 (UTC)
 6. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು --Kishorekumarrai (talk) 06:49, 4 July 2016 (UTC)
 7. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು.----Yashoda Kudla (talk) 13:40, 4 July 2016 (UTC)
 8. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು --Bharathesha Alasandemajalu 13:56, 8 July 2016 (UTC)
 9. ☑Yಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೭:೦೨, ೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 10. ☑Y ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು Benet G. Amanna

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೊತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಪನ್ಪುನೆಗ್ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ತಿರ್ತ್ ☑Y ಬರೆದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ಯಾಂಡ ದಾಯೆ ಇದ್ದಿ? ಎಂಚ ಪೊಸತಾದ್ ಪನ್ಪರ್ಂದ್ ಪನ್ಲೆ.

ಚರ್ಚೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ the ಪನ್ಪುನೆನ್ ಕನ್ನಡೊದಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ತೆರ್. ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಂದ್ ಮುರಾನಿ ಜೂನ್ ೨೭ದಾನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಲೇಸ್ ಸೇರ್‍ನಾನಿ ಪಾತೆರೊಕತೆ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೇರಾವೊಲಿಂದ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ.

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. --Vishwanatha Badikana (talk) 09:51, 10 July 2016 (UTC)
 2. --Bharathesha Alasandemajalu 10:03, 10 July 2016 (UTC)
 3. --ಪವನಜ (talk) 11:39, 10 July 2016 (UTC)
 4. --Lokesha kunchadka (talk) 13:51, 10 July 2016 (UTC)
 5. --Yashoda Kudla (talk) 02:33, 11 July 2016 (UTC)
 6. --useer: Benet G Amanna 11 July 2016
 7. --Kishorekumarrai (talk)--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೪೧, ೧೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 8. --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೪೭, ೫ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ಯಾಂಡ ದಾಯೆ ಇದ್ದಿ?

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ನಿರ್ವಾಹಕೆರೆನ್ (Admin) ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೈವ್ ಆದ್ ವಾರೊ ಆವೊಂದು ಬತ್ತ್‌ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನೊ ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಬತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತೆಡ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊನು ತೂವೊನ ಒರಿ ನಿರ್ವಾಹಕೆರ್ ಬೋಡು. ಅಂಚನೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ್ ಗ್ಯಾಜೆಡ್ಸ್, ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಕಾನ್ಪಿಗರೇಶನ್ ಇಂಚ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಳು ತೆರಿನಕುಲು, ತಂತ್ರಜ್ಞೆರ್ ಬೋಡು. ಇಂದೆಕ್ ತುಳು, ಕನ್ನಡೊ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆದೊಟ್ಟುಗು ಕಡಲ ಕರೆತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೋಡು. ಇಂಚ ತೆರಿನಕುಲು ಸದ್ಯೊಗು ಉಪ್ಪುನೆ ಪವನಜೆ (Pavanaja) ರ್ ಮಾತ್ರೊ. ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಪವನಜೆರ್ ನಿರ್ವಾಹಕೆ(ಅಡ್ಮಿನ್) (make Pavanaja as admin) ಆಂಡ ಕುಸಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್‍ಲಾ ಆರ್ ಆವುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ.

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತ್‌ಂಡ, ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡುಂದು ತಿರ್ತ್ ☑Y ಇಂಚ ಬರೆದ್, ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿ ಪಾಡ್ಲೆ.

 1. ಎಂಕ್ ಪವನಜೆರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಪುನೆಗ್ ಇಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. - ☑Y --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೫, ೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 2. ಡಾ ಪವನಜ ಸರ್ ತುಳು ವಿಕಿಗ್ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. - ☑Y --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೩೩, ೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 3. ಈ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು -- ☑Y --Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೨೧, ೧೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 4. ಡಾ.ಪವನಜ ಸರ್ ತುಳು ವಿಕಿಗ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಯಾರಾ ಸಮರ್ಥವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ.ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು - ☑Y--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೧೮, ೧೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 5. ಡಾ.ಪವನಜ ಸರ್ ತುಳು ವಿಕಿಗ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಪಿನ ಎಡ್ಡೆ.ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು--Thimmappavk (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೧೯, ೧೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 6. ಡಾ. ಪವನಜ ಸಾರ್‍ ನೆಕ್ಗ್‍ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ - ಬೆನೆಟ್ ಜಿ ಅಮಣ್ಣ
 7. ಡಾ. ಪವನಜೆರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಗ್ ಸರಿ ತಪ್ಪು ದಾದಾ ಪಂದ್ ಪನಿಯೆರೆ ಅಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು - ಪವನಜೆರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಪುನೆಗ್ ಇಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. - ☑Y --kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೨೩, ೧೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 8. ಎಂಕ್ ಪವನಜೆರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಪುಇನೆಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು.-☑Y--ಬಳಕೆದಾರೆ--Yashoda Kudla (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೫೪, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 9. ಎಂಕ್ ಪವನಜೆರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಪುಇನೆಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು.-☑Y--Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೦೬, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ಯಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸಹಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ದಾಯೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದಿಂದ್ ಕಾರಣೊ ಪನ್ಲೆ.

ನಿರ್ವಾಹೆಕೆ ಆಯೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕೆ ಆತೆ. ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೂಂದ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ ಕೊರ್ಲೆ -Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೭:೨೭, ೧೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

ಚೀಪೆ ಪಟ್ಟುತ್ ತಿನ್ಪಿ ಸುದ್ದಿ. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೧೫, ೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

ಚರ್ಚೆ ಮಳ್ಪೂಡಾಯಿನ ವಿಚಾರೊಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತುಳು ವಿಕಿತಾ ಸ್ವಾಗತ ಪುಟ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಡು, ತುಳುವೆರ್ ಮಣ್ಣ್ತಾ ಕಮ್ಮೆನಾ ಇಪ್ಪುನಾ ಶೋಕುದಾ ಪಟ ಬೋಡು.
 • Template ಪುಟೊಕುಲು ಆವೊಡು ಅವ್ವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆತಾ, Infobox, ಮಲ್ಲ ಜನೊಕುಲೆನಾ, ಗೊಬ್ಬುದಕುಲೆನಾ, ಶಾಲೆ ತಾ, ಊರುತಾ ಇಂಚಾ ಮಾಂತಾ ಬಗೆತಾ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಬೋಡು.
 • ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಟ್ಲು ಸರಿ ಬೇಲೆ ಮಾನ್ಪುಜೋ ಆಯಿನ್ ಸರಿ ಮಾಂಪೋಡು, ಉದಾ : ಹಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್
 • ತುಳು ಚಾವಡಿ ಟ್ ಒಂಜಾತ್ ನಮ ನಾನಾ ಯೋಜನೆಲ್ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಡು.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ದಾ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಳೆ ಲು ಬೋಡು, ಚರ್ಚೆ, ಒಪ್ಪಂದ, ಪರಿಹಾರೋ ಇಂಚಿಲೆಗ್, ಅವಕಾಶ ಬೋಡು.
 • ಮಾಂತಾ ಸರಾಗ್ ಬೇಲೆ ಮಾನ್ಪುನಕುಲೆಗ್ ವಂತೆ ಬೇಲೆ ಪಟ್ಟುತ್ ಕೊರೊಡು. ಇತ್ತೆ
 • ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂತಿ ಲೇಖನೊಲೆಗ್ ದೆಪ್ಪುನಾ, ದೀಪುನಾ ವಿಚಾರೋಡು ಚರ್ಚೆ ಆವೊಡು.
 • ತುಳು Wikipedia Discussion Listಂದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾನ್ಪಿ ಜಾಗೆ ಬೋಡು.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಗ್ ವಿಸಯಾ ಸೇರ್ಸಾಯರಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಥೇ ಪದೋ ಬೋಡುಂದು ಚರ್ಚೆ ಆವೊಡು. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೧೫, ೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
ಇತ್ತೆ Hotcat ಸರಿಯಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ್
ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ import ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡ್. ಎಂಚಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ import ಮಲ್ಪೊಡುಂಡ್ ಪಣ್ಂಟ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ import ಮಲ್ಪುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತುಳುಕ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೧೪, ೨೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

ಉಲ್ಲೇಕೋ ಇಜ್ಜಂತಿ ಲೇಖನೊನ್ ಮಾಜಾಪುನಾ ಬೋಡ್ಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೈವ್ ಆಯಿನಾಥೇ. ವಿಕಿ ತಾ ಕೆಲವು ಲೇಖನೊಲೆಗ್ ಉಲ್ಲೇಕ ಇಜ್ಜಿ, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲೇಖನೊ ವಿಕಿ ತಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಾಕಾರೋ ಮಾಜಯಾರ ಪಡುವೆರ್, ತುಳು ವಿಕಿ ಪೊಸತ್ ಆಯಿನೆತತ್ರಾ ಸದ್ಯೋಗ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಂತಿ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಮಾಜಯಾರ ಬಲ್ಲಿ.

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೋ ಇಜ್ಜಂತಿ ಲೇಖನೊನ್ ಮಾಜಾಪುನಾ ಬೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಒಪ್ಪಂದೋಗ್ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡುಂದು ತಿರ್ತ್ ☑Y ಬರೆದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಹಿ ಪಾಡ್ಲೆ.

 1. ☑Y --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೯:೪೭, ೨೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 2. ☑Y--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೫೫, ೨೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)
 3. ☑Y --Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೦೬, ೪ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)
 4. ☑Y--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೩೮, ೪ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)
 5. ☑Y--Gopala Krishna A (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೫, ೭ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ಯಾಂಡ ದಾಯೆ ಇದ್ದಿ?

Bot policy[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. Please read the text at m:Bot policy before commenting. If you object, please say so; I hope to implement it soon if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests.
--MarcoAurelio (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೫೭, ೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

Done. --MarcoAurelio (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೬, ೨೨ ಸಪ್ಟಂಬರ ೨೦೧೬ (IST)

Bot flag request for MABot[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Thank you! --MarcoAurelio (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೫೩, ೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)


Yes check.svg Done. --MarcoAurelio (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೧೯, ೧೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

Congratulations, and hello[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Ciao! My name is Erica, and I am a community liaison at the Wikimedia Foundation. Congratulations for launching Tulu Wikipedia! Please get in touch with me if you want to tell me about your experience editing here with the visual editor. FYI Pavanaja, Vishwanatha Badikana. Best, and talk to you soon, --Elitre (WMF) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೪೧, ೨೪ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೈವ್ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಲೇಸ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಲೈವ್ ಆದ್ ರಡ್ದ್ ತಿಂಗೊಲು ಆಂಡ್. ಅಯಿತ ಬಗೆಟ್ ಕರ್ನಾಟಕೊ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಅಕಾಡೆಮಿತಕುಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೨, ೨೦೧೬ನೆ ದಿನೊ ಸನಿಯಾರೊ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ದೀವೊಂದೆರ್. ಲೇಸ್‍ಡ್ ಮಾಂತೆರ್ಲಾ ಪಾಲ್ ದೆತೊನೊಡುಂದು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ. ಬರ್ಪುನಕುಲು ಈ ಪುಟೊಗ್ ಪೋದ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೫೦, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೫೩, ೬ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

Translation request[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Hello. Could somebody please be so kind to translate into ತುಳು the following?: Broken redirect. It is used in the Template:Delete by bots to tag ವಿಸೇಸೊ:BrokenRedirects. Thank you! --MarcoAurelio (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೨೦, ೯ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

Editing news n.3-2016[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Sorry for the delay in delivering this newsletter!


Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

VisualEditor
Did you know?
Did you know that you can easily re-arrange columns and rows in the visual editor?
Screenshot showing a dropdown menu with options for editing the table structure


Select a cell in the column or row that you want to move. Click the arrow at the start of that row or column to open the dropdown menu (shown). Choose either "Move before" or "Move after" to move the column, or "Move above" or "Move below" to move the row.

You can read and help translate the user guide, which has more information about how to use the visual editor.

Since the last newsletter, the VisualEditor Team has mainly worked on a new wikitext editor. They have also released some small features and the new map editing tool. Their workboard is available in Phabricator. You can find links to the list of work finished each week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their current priorities are fixing bugs, releasing the 2017 wikitext editor as a beta feature, and improving language support.

Recent changes[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • You can now set text as small or big.[೧]
 • Invisible templates have been shown as a puzzle icon. Now, the name of the invisible template is displayed next to the puzzle icon.[೨] A similar feature will display the first part of hidden HTML comments.[೩]
 • Categories are displayed at the bottom of each page. If you click on the categories, the dialog for editing categories will open.[೪]
 • At many wikis, you can now add maps to pages. Go to the Insert menu and choose the "Maps" item. The Discovery department is adding more features to this area, like geoshapes. You can read more at mediawiki.org.[೫]
 • The "Save" button now says "Save page" when you create a page, and "Save changes" when you change an existing page.[೬] In the future, the "ಪುಟೊನು ಒರಿಪಾಲೆ" button will say "ಪುಟೋನು ಪ್ರಕಟಿಸಲೇ". This will affect both the visual and wikitext editing systems. More information is available on Meta.
 • Image galleries now use a visual mode for editing. You can see thumbnails of the images, add new files, remove unwanted images, rearrange the images by dragging and dropping, and add captions for each image. Use the "Options" tab to set the gallery's display mode, image sizes, and add a title for the gallery.[೭]

Future changes[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

The visual editor will be offered to all editors at the remaining 10 "Phase 6" Wikipedias during the next month. The developers want to know whether typing in your language feels natural in the visual editor. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on mediawiki.org. This will affect several languages, including Thai, Burmese and Aramaic.

The team is working on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will look like the visual editor and be able to use the citoid service and other modern tools. This new editing system may become available as a Beta Feature on desktop devices in October 2016. You can read about this project in a general status update on the Wikimedia mailing list.

Let's work together[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • If you aren't reading this in your preferred language, then please help us with translations! Subscribe to the Translators mailing list or contact us directly, so that we can notify you when the next issue is ready. Thank you!

Elitre (WMF) ೦೨:೫೭, ೧೮ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ಲೇಸ್‍ಲು ೬[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುರಾನಿ ೫.೧೧.೨೦೧೬ನೆ ಸನಿಯಾರೊ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಕನೊ ಬರೆಪುನೆ ಬುಕ್ಕೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಲೇಸ್ ನಡತ್ಂಡ್. ಲೇಸ್‍ದ ವಿವರೊ ಈ ಪುಟೊಡುಂಡು.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೫೧, ೭ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)