ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಭಾರತ ದೇಶೊಡು ಕೃಷಿಕೆರ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್‍ದ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವು ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೆತ್ತ ಬೇರ್ ಭೂಮಿದ ಉಲಯಿ ಬಾರೀ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ ಉಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶೊದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೊರ್ಪೋರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ನಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ದೇಶೊದ ಪದ್ನೊಂರ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಆಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಐನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ್ ತುಳುನಾಡ್‍ದವು. ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‍ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ಸ್ಥಾಪಕೆರ್

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತಿಹಾಸೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಖ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. en:Vijaya Bank