"ಬೊಂದೆಲ್" ಆವೃತ್ತಿಲೆನ ನಡುತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ

Jump to navigation Jump to search
ರಸ್ತೆಲು
(ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಸೇರಾಯಿನಿ)
(ರಸ್ತೆಲು)
[[File:Bondel Junction, Mangalore,Karnataka, India.jpg|thumb|ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣ (ಜಂಕ್ಷನ್), ಕುಡಲ,ಮಂಗಳೂರು|alt=ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣ (ಜಂಕ್ಷನ್), ಕುಡಲ,ಮಂಗಳೂರು]]
[[File:BIRD NABARD Krishnanagar Bondel Mangaluru, Kn, India.jpg|thumb|BIRDಬರ್ಡ್-ನಬಾರ್ಡ್ NABARD complexಸಂಕೀರ್ಣ, Krishnanagarಕೃಷ್ಣನಗರ Rdರಸ್ತೆ, Bondel Mangaluruಬೊಂದೆಲ್,ಮಂಗಳೂರು|alt=ಬರ್ಡ್-ನಬಾರ್ಡ್ Karnatakaಸಂಕೀರ್ಣ, Indiaಕೃಷ್ಣನಗರ ರಸ್ತೆ,ಬೊಂದೆಲ್,ಮಂಗಳೂರು]]
[[File:Bondel MGC PUCollege Airport road Bondel Mangalore India.jpg|thumb|ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು|alt=ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿ,ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು]]
[[File:Bondel MGC PUCollege Airport road Bondel Mangalore India.jpg|thumb|Bondel MGC PU College Airport road Bondel Mangalore India]]
[[File:WPT Krishnanagr rd Bondel Mangaluru, Karnataka.jpg|thumb|ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ( ದ್ವಾರ- ಬೊಕ -ಕಟ್ಟೋಣ), ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು|alt=ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ( ದ್ವಾರ- ಬೊಕ -ಕಟ್ಟೋಣ), ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು]]
[[File:WPT Krishnanagr rd Bondel Mangaluru, Karnataka.jpg|thumb|Government Polytechnic for Women, Krishnanagar road Bondel Junction Mangaluru, Karnataka]]
[[File:St Lawrence church and schools, Airport Road ,Bondel, Mangaluru, Karnataka.jpg|thumb|Stಸಂತ Lawrenceಲಾರೆನ್ಸ್ Churchಚರ್ಚಿ andಬೊಕ Schoolsಶಾಲೆಲು, Airportವಿಮಾನ Roadನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, Bondelಬೊಂದೆಲ್, Mangaluruಮಂಗಳೂರು|alt=ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿ ಬೊಕ ಶಾಲೆಲು, Karnatakaವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್, Indiaಮಂಗಳೂರು]]
[[File:MSNM Besant PG Institute , Padushedde Road Bondel Mangaluru, Karnataka.jpg|thumb|ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಂ ಬೆಸಂಟ್ ಸ್ತಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು|alt=ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಂ ಬೆಸಂಟ್ ಸ್ತಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು]]
[[File:MSNM Besant PG Institute , Padushedde Road Bondel Mangaluru, Karnataka.jpg|thumb|Bondel MSNM Besant PG Institute for Management Studies, Padushedde Road Bondel Mangaluru, Karnataka]]
[[File:Bondel Hopcom Bondel Junction, Mangaluru, Karnataka, India.jpg|thumb|Bondelಹಾಪ್'ಕಾಂ Hopcomತರಕಾರಿ shopಅಂಗಡಿ, Bondelಬೊಂದೆಲ್, Mangaluruವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, Karnatakaಮಂಗಳೂರು|alt=ಹಾಪ್'ಕಾಂ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ, ಬೊಂದೆಲ್, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, Indiaಮಂಗಳೂರು]]
[[File:Bondel Ashatha Katte Airport Road Bondel Junction Mangaluru, Karnataka India.jpg|thumb|ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ, ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್' ದ್ವಾರದ ಎದುರು, ಬೊಂದೆಲ್-ಕಾವೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್|alt=ಅಶ್ವಥ ಕಟ್ಟೆ, ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್'ದ ಎದುರು, ಬೊಂದೆಲ್-ಕಾವೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಬೊಂದೆಲ್]]
[[File:Bondel Ashatha Katte Airport Road Bondel Junction Mangaluru, Karnataka India.jpg|thumb|Bondel Ashatha Katte Airport Road Bondel Junction Mangaluru, Karnataka India]]
[[File:Bondel , KPTCL Auditorium, Mangaluru, Karnataka, India.jpg|thumb|ಕೆಪಿಟಿಎಲ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಬೊಂದೆಲ್, ಕಾವೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು|alt=ಕೆಪಿಟಿಎಲ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಬೊಂದೆಲ್, ಕಾವೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು]]
[[ಕುಡ್ಲ]] (ಮಂಗಳೂರು) ನಗರದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಶಾಂತ ಪ್ರದೇಶೊದ ಪುದರ್ '''ಬೊಂದೆಲ್'''. ಕುಡ್ಲದ ಹೃದಯಬಾಗೊಡುದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಪೋಯಂರ್ಡ ಕದ್ರಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯೆಯ್ಯಾಡಿ ಆದ್ ಪದಂಗಡಿ ಕರಿಂಡ ತಿಕ್ಕುನ ಜಾಗೆನೇ ಬೊಂದೆಲ್. ಕುಂಟಿಕಾನ ದೇರೆಬೈಲ್ದ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪೋಂಡಲಾ ಕಾವೂರುರ್ದು ಬೊಂದೆಲುಗು ಪೋವೊಲಿ. ಇಂಚಿ ಕೂಳೂರು-ಕಾವೂರು ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಪೊಂಡಲಾ ಬೊಂದೆಲ್ ಸೇರೊಲಿ.
* ಬೊಂದೆಲ್ '''-''' ನವ ಬಂದರು/ [[ಪಣಂಬೂರು]]: 7 ಕಿಮಿ
* ಬೊಂದೆಲ್ '''-''' ಪರ ಬಂದರು/ ಧಕ್ಕೆ 11 ಕಿಮಿ
 
== ಬೊಂದೆಲ್ ಪರಿಸರದ ರಸ್ತೆಲು ==
 
=== ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣೊಡು ===
* ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ (ಯೆಯ್ಯಾಡಿ-ಪದವಿನಂಗಡಿ-ಬೊಂದೆಲ್-ಕಾವೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)
* ಬೊಂದೆಲ್- ಕೃಷ್ಣನಗರ ರಸ್ತೆ
* ಬೊಂದೆಲ್ ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ
* ಬೊಂದೆಲ್-ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ
 
=== ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿದ ಪರಿಸರೊಡು ===
* ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿ-ಪಚನಾಡಿ-ಬಂದಲೆ-ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿ ಮಾರ್ಗ
* ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚಿದ ಎದುರು-ಮಹಾತ್ಮ ನಗರ-ಕೆಎಚ್'ಬಿ ಕಾಲನಿ-ಕಾವೂರು ಮಾರ್ಗ
 
== ಸ್ಥಳಪುರಾಣ ==
* ಕುದುರೆಮುಖ ವಸತಿ ಕಾಲನಿ (ಸಭಾಂಗಣ ; ಅತಿಥಿ ಗೃಹ - ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಡು).ಬೊಂದೆಲ್- ಕಾವೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆದ ತೆಂಕಾಯಿ ಬರಿಟ್
* ಮಹಾತ್ಮ ನಗರ (ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ವಸತಿಲು. ಬೊಂದೆಲ್ ಚರ್ಚ್ ತಾಣದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಉಲಾಯಿಡು ಉಂಡು
 
== ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ ==
* ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ( ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿದ ಎದುರು ಕಟ್ಟೊಣಡು)
 
== ಪರಿಸರದ ಆರಾಧನಾ ತಾನೊಲು ==
* ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ ಚರ್ಚ್ (ಸ್ಥಾಪನೆ 1937). ಪದಂಗಡಿಡುದು ಬೊಂದೆಲ್ ಗ್ ಪೋಪಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆದ ಮೂಡಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್ ಉಂಡು.
* ಬೊಂದೆಲ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ. ಬೊಂದೆಲ್- ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆದ ಮೂಡಾಯಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆದ ಉಲಾಯಿ ಮೆಯಿಟ್.
* ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ: ಅರಸು [[ಮುಂಡಾತ್ತಾಯ]] ಸಾನ (ದೈವಸ್ಥಾನ). ಬೊಂದೆಲ್ ಕೂಡುತಾಣೊಡುದು ಮೂಡಾಯಿದ ಅಚ್ಚುಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಡ್ ಉಲಾಯಿ.
* ಜಾರ: [[ಜಾರಂತಾಯ]] ಸಾನ. ಬೊಂದೆಲ್ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆಡ್ ದುಂಬರಿದ್ [[ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ]] ಶಿವನಗರೊಗು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಟ್ ಉಂಡು.
೨೭೬

edits

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MobileDiff/76750"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು

ಸಂಚಾರೊದ ಮೆನು