ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವಾರ್ಧಾಡ್ ಮೌಲಾನ ಆಝಾದ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್(ಎಡಡ್ತ್ ಮೂಜನೆದಾರ್) ಬುಕ್ಕೊ ಬೇತೆ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‌ದ ಜನೊಕುಲು
ಆಝಾದ್, ಪಟೇಲ್ ಬುಕ್ಕೊ ಗಾಂಧಿ ಎಐಸಿಸಿ ಸಭೆಟ್ - ಬೊಂಬಾಯಿ ೧೯೪೦
ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್‌ರೆ ಕೋಟು. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇಶನಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅಹಮ್ಮದಾಬಾದ್
ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇಶನಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‍ದ ಮುಖ್ಯೊ ಸಭಾಂಗನೊ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧, ೧೮೭೫ - ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೫, ೧೯೫೦) ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯೆ - ಭಾರತೊದ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯೆರೆಡ್ ಒರಿ, ರಾಜಕೀಯೊ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ. ಇಂಬೆರ್ ಗಾಂಧಿಯೆರೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಸನೊಡು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‌ದ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕೆರ್ ಆದಿತ್ತೆರ್. ಇಂಬೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನೊಡುಡ್ದ್ ೧೯೩೭ದ ಮತದಾನೊಡು ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ೧೦೦% ಡ್ ಗೆಂದಿಯೆರ್.  ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್‌‌ರೇ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಸದಸ್ಯೆರಡ್ದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗ್ ಬೆಂಬಲೊ ದೆತೊಂಡೆರ್. ಆಂಡ ಗಾಂಧಿಯೆರೆ ಒತ್ತಾಯೊಡ್ದಾರೊ ಇಂಬೆರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಡ್ದ್ ಪಿರಜಾರ್ದ್ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರುಗ್ ಸಾದಿ ಮಲ್ತ್‌ಕೊರಿಯೆರ್.[೧] 

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Sardar%20Vallabbhai%20Patel.pdf