ಸಾದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಸಾದಿ

ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿಕ್ ಪೋವೆರೆಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾರ್ಗೊನು ಸಾದಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡ್ ದಾರಿ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಡ್ ಪಥ,ಮಾರ್ಗ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಡ್ road ಪನ್ಪೆರ್.

ಸಾದಿ ಕಲ್ಲ್, ಮಣ್ಣ್ ಮುಳ್ಳು ದಾಂತಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುದು ಪೋವೆರೆಗ್ ಬರ್ಯರೆಗ್ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಸಾದಿಡ್ ಕಾರ್ ಸಾದಿ,ಮಣ್ಣ್ ಸಾದಿ, ಡಾಮರ್ ಸಾದಿ, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಸಾದಿ, ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಾದಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಗೆಲಾ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಜನಕುಲು ಪೋವೊಂದು ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಕಾಡುಡ್ಲಾ ಪಜಿರ್ ಪೋದು ಕಾರ್ ಸಾದಿ ಆಪುಂಡು. ಜನ ಪೋವಂದೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಆ ಸಾದಿ ಮಾಜಿದ್ ಪೋಪುಂಡು..

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾದಿ&oldid=58929"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು