ಸಿ.ಡಿ. ಜತ್ತನ್ನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸಿ.ಡಿ. ಜತ್ತನ್ನ (೧೯೨೮-೧೯೯೬) ಮೇರ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿನಕುಲು ಮಲ್ತಿ ಸೇವೆನ್ ಒರಿಪಾರೆ ಬೋಡಾದ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಮಠಡ್ ಕಾಸೆಸ್ ಪನ್ಪಿ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಸ್ಫಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಈ ಕಾಸೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ದ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿನಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿ ಸೆಮಿನೆರಿ, ಹೆಬಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ್ ಇನಿಕ್ಕ್ ಲಾ ನಡಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಯೆರೆ ಕೈಜೋಡಿಸಾಯಿನಾರ್

ಬಾಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೇರ್ ಪುಟ್ಟಿನವು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುದ ಕುತ್ಯಾರ್ ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು. ಮೆರೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಆರ್.ಡಿ. ಜತ್ತನ್ನ, ಅಪ್ಪೆ ರೆಬೆಕ್ಕ ದೇವದತ್ತಿ. ಮೇರ್ ಪುಟ್ಟಿನವು ೬ನೇ ತಾರೀಕ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗೊಲು ೧೯೨೮. ಮೇರ್ ಶಿರ್ವ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದ್ ಕುಡ್ಲದ ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ ಪದವಿನ್ ಪಡೆಯೆರ್.

ಉದ್ಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]