ಸುಲ್ಲಮಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸುಲ್ಲಮಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಮಾಣಿದ ಸಾದೀದ ನಡುಟು ಅನಂತಾಡಿ ಗ್ರಾಮೋದು ಒಂಜಿ ಕಾಡ್. ಈ ಕಾಡ್ ತಾ ನಡುಟು ನೆಲತ ಅಡಿಟು ಗುಹೆತ ಉಲಾಯಿ ಪರಿಪುನ ಜಾಗೆನ್ ಸುಲ್ಲಮಲೆ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಪಂಪೆರ್.

ಇತಿಹಾಸ ತಾ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಂಡವೆರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಸುಲ್ಲಮಲೆ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನದ ಜಾಗೆಗು ವರ್ಷಡು ಒರ ಪಂಡ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುನಿ. ಅಲ್ಪದ ದೈವಲೆಗು ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುದು ಕೇರ್ಪು ದೀಯಿ ಬುಕ್ಕನೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಯೆರೆ ಜಪ್ಪರೆ. ಈ ತೀರ್ಥ ಗುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಹೆತ ರೂಪದು ಉಂಡು. 16 ಗಂಟುದ ಬೆದುರುದ ಕೆರ್ಪು ಜತ್ತುದು 10 ಪಜ್ಜೆ ಪಡುಂಡ ಗರ್ಗುಂಡಿ ಕತ್ತಲೆಡು 2 ಬಂಡೆದ ನಡುಟು ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಪೋವೋಡು ಯೇತ್ ಸಪುರದಾಯ್ಲಾ ತೋರದಾಯಾಗುಲ ತಿಗಲೆ ಬಂಜಿ ಒರೆಸೊಂದು ಪೋವೊಡೆ ಅಂಚಿನ ಸಾದಿ ಅವು. ದುಂಬು ಪೋನಗ 20 ಜನ ಉಂತುನಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಡು ..ಅಲ್ಪ ಮಿತುರ್ದು ನೀರ್ ಬುರೊಂದು ಇಪುಂಡು. ಈ ನೀರದ ಮೂಲ ತೇರಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್. ಸಂಕಮಾಲೆ ಸರ್ಪ ಮೂಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪರ್. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪನ್ಪಿ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ದು ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನವೇ ಮುಲ್ತಾ ವಿಶೇಷ. ಈ ತೀರ್ಥ ಮೀಯಿನಾಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ದಾನ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಅಂಚ ದಾನ ಬುಡಿಪಿನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಮೂಲು ಕಂತುದು ಸುಲ್ಲಮಲೆತ ಮುದೆಲುಡು ಪಂಡ ಸುಮಾರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರು ದೂರಡು ಲಕ್ಕುಂಡು, ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದ ನೀರ್ ಬೇತೆ ಒಲುಲ ನಡುದು ತುಯರೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ.

ನಂಬಿಕೆಳು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ ಮಲ್ತುಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಪೋಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]