ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರೋಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ಮರೋಳಿದ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಉಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

೧೨೦೦ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವಗ್ ಬೈದ್ಂಡ್.೪೫೦ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ಡ್ ಆ ಕಾಳದ ರಾಜೆರೆನ ಅಚಾತುರ್ಯರ್ದ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಹಾಳಾದ್ ಪೋದಿತ್ಂಡ್,ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಊರುಗು ಕಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಒನ್ಜಿ ಜೈನ ಪೊನ್ಜೊವು ನೆತ್ತ ಪುನರ್ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ತೆರ್.ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ದೇವೆರೆನ್ ಮರೋಳಿ,ಪದವು,ಅಳಪೆ,ಬಜಾಲ್,ಕಣ್ಣೂರೂ,ಜೆಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕುಲು ಗ್ರಾಮ ದೆವೆರೆನ ರೂಪೋಡು ಒತ್ತೊಂಡೆರ್.[೧]

ವಿಸೆಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವೆರೆನ ಗರ್ಭಗುಡಿ,ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅತ್ಂಡ ಶಕ್ತಿದ ಗುಡಿ ಉಂಡು.ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರೆನ ಗುಡಿ ಉಂಡು.ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ್ ತೀರ್ಥಮಂಟಪ,ಕೊಡಿಮರ,ಅನ್ನಛತ್ರ,ವಸಂತಮಂಟಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನವು ಉಂಡು.

ವಿಶೇಷ ದಿನಕುಳು\ ಪೂಜಾ ವಿದಿಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಸೂರ್ಯ ಉದಯದ ಸಮಯಡ್ ಸೂರ್ಯದೇವೆರೆಗ್ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರೊಲು ಸುರು ಆಪುಂಡು.ಅಭಿಷೇಕದ ಬೊನ್ಡೊನು ದುಂಬುದ ದಿನ ಅತ್ತ್ಂಡ ಅವ್ವೆ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಕನತ್ ದ್ ಒಪ್ಪಿಸಾವೊಲಿ.ದೀಪಾವಳಿ,ನವರಾತ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಲು ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರತೋತ್ಸವಲ ನಡಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]