ಸ್ವರ ಪಗರುನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸ್ವರ ಪಗರುನೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡಡ್ ಸ್ವರ ಬದಲಾಗುವುದು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಓವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಪರ್ಂದ್ ಅವೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುನು ಸ್ವರ ಪಗರುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಸ್ವರ ಬದಲುನೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಸ್ವರ ಪಗರುನೆಕ್ ಕಾರನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಾಯಿದ ಸ್ವರ
  • ಪರ್ಂದ್‌ನಗದ ಸ್ವರ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]