ಆಡ್ ಸೊಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಆಡ್ ಸುರಗೆ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search
ಆಡು ಸೋಗೆ

ಆಡ್ ಸೊಗೆ ಒಂಜಿ ದೈಯಿ, ಉಂದೆತ ಇರೆ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆಟ್ ಒಂತೆ ಅಯಿತನೆ ಘಾಟ್ ಇಪ್ಪು೦ಡ್. ಉ೦ದ್ 5ಅಡಿ ಮುಟ ಬುಲೆವು೦ಡು.ಅಯಿತ್ ಎಲ್ಯ ಪೂಲಾ ಆಪು೦ಡು. ಆಡ್ ಸೋಗೆದ ದೈತ ಕಾ೦ಡ ಕವಲಾದ್ ಬುಲೆವು೦ಡು. ಅ೦ಚಾದ್ ಈ ದೈ ಪುದೆತಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪು೦ಡು. ಕಾ೦ಡ ಬೂದು ಬಣ್ಣಡ್ ಉಪ್ಪು೦ಡು.ಉಂದೆನ್ ಏಡ್ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ್ದ್ ಲಅ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಬೇಲಿ ಬರಿಟ್ಟ್ ಮಾತಾ ಬುಲೆವುಂಡು.

ಆಯಿತಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಉ೦ದೆನ್ ಅರೆತುದ್ ಅಯಿತ ರಸನ್ ಪರ್೦ಡ ಕೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು೦ಡು.
  • ಆಡ್ ಸುರಗೆದ ಇರೆನ್ ಅರೆತುದ್ ಕೀಲ್ ಬೇನೆಗ್ ಬೊಕ ಊತ ಇಪ್ಪುನ ಕಡೆ ಪೂಜ್೦ಡ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು೦ಡ್.
  • ನೆತ್ತ ಇರೆತ ರಸ ಗೆತ್ತುದು ಅರಿಶಿಣ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಗೋಮೂತ್ರ ಪಾಡ್ಡ್ ಮೈಕ್ ಪೂಜ್೦ಡ ಕಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಸೆಖೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪು೦ಡು.
  • ಗುಲಾಬಿ ಪೂತ ದೈಕ್ ಕೀಟ ನಾಶಕವಾದ್ಲ ನೆತ್ತ ಕಷಾಯೊನ್ ಗಳಸುವೆರ್.
  • ಆಡ್ ಸೋಗೆ,ತಿಕ್ತ,ಕಟು,ಶೀತ,ನೇಸ, ರಕ್ತಪಿತ್ತ,ಕಫ,ಇ೦ಚ ಮಸ್ತ್ ರೋಗೊಗ್ ಅಮೂಲ್ಯ ಮರ್ದ್ ಅತು೦ಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]