ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯೊ ಪುಟೊ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿ

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿಗ್! ಸ್ವಾಗತೊ. ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಕತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ್‌ಲೆ.


 ಪಾತೆರಕತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿಲು 
ಚಾವಡಿ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.
 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಬೇತೆ ಪಾತೆರ

« ಪತ್ರಾಗಾರೊ, no archives yet (create)

Announcement of Train the Trainer 2023 and Call for Scholarship

Dear all,

We are excited to announce the reactivation of the Train the Trainer (TTT) initiative by CIS-A2K in 2023. TTT aims to empower Indian Wikimedians like you with essential skills to support Wikimedia communities effectively. Through this program, we seek to enhance your capacity, encourage knowledge sharing, identify growth opportunities, and enable a positive impact on the communities you serve. The scholarship application period is from ‘‘‘1st to 14th August 2023’’’. Unfortunately, we regretfully cannot consider applications from non-Indian Wikimedians due to logistical and compliance-related constraints. The event is scheduled for the end of September or the beginning of October 2023, and final dates and venue details will be announced soon. We encourage your active participation in TTT 2023 and welcome you to apply for scholarships via the provided form.

For inquiries, please contact us at a2K@cis-india.org or nitesh@cis-india.org. We look forward to your enthusiastic involvement in making Train the Trainer 2023 a resounding success!

Regards, Nitesh (CIS-A2K)

Reminder for TTT Scholarship and announcement about Event dates

Dear all,

We wanted to remind you about the Scholarship form for the Train the Trainer 2023 program and also provide you with the event dates. We encourage you to apply for scholarships to participate in Train the Trainer 2023, as it offers a valuable opportunity for you to actively contribute to your language communities. The scholarship form is accessible here, and the submission window will remain open until 14th August 2023. If you are genuinely interested in promoting knowledge sharing and community empowerment, we strongly encourage you to fill out the form. (Please note that we won't be able to consider applications from Wikimedians based outside of India for TTT 2023.)

The Train The Trainer program will take place on 29th, 30th September, and 1st October 2023. This program provides you an opportunity to enhance your leadership and community-building skills. Thank you for your attention.

Updated logo change for tcywiki

I would to propose logo change for new skin vector 2022. Here the new logo. And also proposed main logo change. For this logo you can see here. ChiK (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೮, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Discussion for logo update

 1. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೪೪, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 2. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ-- Mahaveer Indra (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೪೭, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 3. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ----ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೧೦, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 4. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Yakshitha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೧೯, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 5. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೩೩, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 6. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Babitha Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೫೫, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 7. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Durga bhat bollurodi (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೫೯, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 8. --BENET G AMANNA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೦೮, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 9. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ------Kishore Kumar Rai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೧೨, ೨೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 10. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Dr Chandra Shekhara Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೧೯, ೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 11. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೧೮, ೨೧ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ಆಂಡ್. ChiK (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೦೫, ೨೩ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

 1. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Swathivishwakarma (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೨೭, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ವಿವರಣೆ ಬೊಡು/ full details

ತುಳುನಾಡುಡ್ ಅಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಎಂಚ ದುಂಬು ಇತ್ತ್ಂಡ್ ?. ಇತ್ತೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾತ್ ಸಂಭ್ರಮಟ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಕಾಲ. ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಸಾಯ ನಡ್ಪಾವುನ ಪೊರ್ತು. ಅಟಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ಉಳ್ಳೊ?. ಎಂಚಿನ ನಲಿಕೆಲು ಉಳ್ಳೊ?.ಅಟಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬಲು ಉಳ್ಳೊ?, ವಿವರ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ದಾಯೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಪಾರ್?. full details .--Lokesha Kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೪:೫೬, ೩೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. Durga bhat bollurodi (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೮, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 2. --Yakshitha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೪೪, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 3. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಆಚಾರ ಇಚಾರೊಲು ಮರತ್ ಪೋಪಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂದೊಂಜಿ ಆವೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪೊಗು ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು. --Mahaveer Indra (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೪೧, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 4. --Support ಒಪ್ಪಿಗೆ ತುಳುತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನೊ ಕಲೆ ಬುಕ್ಕೊ ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಾಜೊಂದುಲ್ಲೋ. ಅಯಿನ್ ಕೂಡ್‌ಕಟ್ಟ್‌ಡ್ ಸೇರ್ದ್ ಒರಿಪಾವುನವು ನಮೊನ ಕರ್ತವ್ಯೊ. ಉಂದು ಅಗತ್ಯೊದ ಬೇಲೆ. Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೪೩, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 5. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ ChiK (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೪, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 6. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Swathivishwakarma (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೩೨, ೨೭ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 7. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Babitha Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೩೭, ೨೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 8. Support ಒಪ್ಪಿಗೆAshay vb (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೧೩, ೨೯ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 9. Support ಒಪ್ಪಿಗೆ--Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೦೮, ೩ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, ೨೧:೦೫, ೨೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Invitation to the Indic Community Monthly Engagement Call on September 8, 2023

Dear Wikimedians,

A2K is excited to invite you to the third call of the Indic Community Monthly Engagement Calls initiative scheduled for September 8, 2023, where A2K is hosting “Learning Clinic: Collective learning from grantee reports in South Asia” by Let’s Connect. This event is designed to foster collaboration and knowledge-sharing among community members interested in the region's progress, grantees, potential grantees, and Regional Fund Committee members. The dedicated meta page is here. Here are the details:

 • Date: September 8th
 • Time: 6:00 PM - 7:30 PM IST
 • Language: English
 • Facilitation: Jessica Stephenson (WMF - Let’s Connect), Pavan Santhosh (CIS-A2K), Chinmayee Mishra (Let’s Connect working group)
 • Duration: 1.5 hours
 • Zoom Link: Zoom Link

You can find detailed information on the given meta page. We look forward to meeting you there tomorrow. :) Regards MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೩೧, ೭ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]