ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಳಕೆದಾರೆ ಪಾತೆರ:Kishore Kumar Rai

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳು ಬಾಸೆದ ವಿಕೀಪಿಡಿಯಾಗ್ ಜುವ ಬ್ವೆದ್ಂಡ್, ನನ ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ಸರಿಯಾದ್ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಡು. ತುಳುತ ಶಕ್ತಿ ದಾದಾ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೊಡು.

ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ದ ಪಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಟ್ ಖಂಡಿತಾ ಬೊಲೆಪುಂಡು. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೨, ೧೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಎಲ್ಲಂಜಿ ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ಕ್ ತುಳು ವಿಕೀಪಿಡಿಯದ ಜುವ ಬತ್ತಿ ಪರ್ಬೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡ್ ನಡಪಾಯೆರೆ ಉಲ್ಲೇರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡೆ ಬರೊಡು. ಸಂತೋಸುಡು ಪಾಲ್ ದೆತೊನೊಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ತೆರಿಪಾಲೆ, ನಿಕುಲು ಬಲೆ, ಮಾತೆರೆಲ್ ತುಳು ವಿಕಿಪಿಡೀಯಡ್ ಬೆನ್‍ಲೆ, ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯೊಲು ಉಂಡು ಅವು ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ವಿಕಿಪಿಡೀಯಡ್ ತಿಕುನಲೆಕ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿ ಮಾತ ತುಳುತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವಂಬರ ೫,೨೦೧೬, ಶನಿವಾರೊ, ಮದ್ಯಾನ್ನ ೨ಗಂಟೆಗ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ವಿಕಿಪಿಡೀಯಡ್ ಬೆನಿಯೆರೆ ಮನಸ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪೂರ ಬಲೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲ್ ದ್ ನಮ ಪಜ್ಜ ದಾದಾ ಪಂದ್ ಪಾತೆರ್‍ಗ. ಏರ್ ಪೂರಾ ಬರ್ಪರ್ ದುಂಬೆ ಪನ್ಲೆ. ಚಾ ಬೊಡತ್ತೆ. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೨೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ನಮ ವಿಕಿಪಿಡೀಯದ ಗುಂಪು ಮಲ್ತುನಗ ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪಿಡೀಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೫೧, ೨೭ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂಜಿ ಬಾಸೆದ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಜ್ಜಕೂಟ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನವಂಬರ ೨೬ ಬೊಕ್ಕ ೨೭ಕ್ ನಡತ್ಂಡ್. ಸುಮಾರ್ ೧೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೆರ್. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೬, ೨೭ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)

ಈರ್ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಲೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದ್ ಪುರೆತಲಾ ಲಿಂಕ್ ತತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿನ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕೊ ಮಲ್ತೆ. ತೂಲೆ.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೮, ೧೧ ಮೇ ೨೦೧೭ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ನಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್ ದ ಆಯಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪಾಟ್ ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಕಪಾಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ೬೫೦೦ಕ್ ಕಪಾಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಲಿಂದ್ ಪಂಡೆರ್ ದಾದಾ ತೂಕನಾ ----Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೮, ೧೯ ಮೇ ೨೦೧೭ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಕಲ್ಪಾವುನ ಕಜ್ಜಕೂಟೊದ Feedback[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈರ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಪಾವುನ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಡು ಪಾಲ್‌ದೆತ್ತೋಂದಾರ್. ಇಂದೆತ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಕೂಟ ಎಂಚ ಆತ್ಂಡ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯರ ಸಿಐಎಸ್-ಎ೨ಕೆಡ್ದ್ Feedback ಕೇನೋಂದುಲ್ಲ. ಈ Feedback ತೂದು ಎಂಕುಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಣತ್ತ ಕಜ್ಜಕೂಟ ನಡಪ್ಪಾವ. Feedback ಕೊರ್ಯರ ಈ ಕೊಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ gopala@cis-india.orgಗ್ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ. --Gopala Krishna A (CIS-A2K) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೧, ೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Community Insights Survey[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

RMaung (WMF) ೧೯:೫೨, ೬ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Reminder: Community Insights Survey[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

RMaung (WMF) ೨೦:೩೬, ೨೦ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Reminder: Community Insights Survey[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

RMaung (WMF) ೦೦:೨೮, ೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರ್ ನೀವು ನೇರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಲೇಖನವನ್ನು ತುಳುವಿಗೆ ತರುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ತಂದು ಹಾಗೆ ತುಳುವಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಅಂತಹ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ.ವರ್ಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ನೇರ ಹಾಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದು ಬಳಿಕ ಪುಟವನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೦೮, ೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಸೊಲ್ಮೆಲ್, ಇರೆನ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಒತ್ತೊಂಡೆ--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೪೦, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ೧೫೦೦ ಬೈಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲದ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಹಾಕಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ ಮತ್ತೆ- ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ under construction ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಯ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ವರ್ಗ ಹಾಕದೆ ಲೇಖನ ಮಾಡುವುದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಿಯಾ?. ಪ್ರಯೋಗ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇಲಿಯೆ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯುವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್??.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೦೧, ೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ತುಳುಟ್ಟು ಲೇಖನ ಬರೆಪುನಕ್‍ಲೆಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಲೇಖನ ಬರೆನಗ ದಯದೀದ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಪುನೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ತೆರಿದ್ ಬರೆಲೆ.
 • ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಬರೆಪುನವು ಬೊಡ್ಚಿ.
 • ಓವ್ವೇ ವಿಚಾರೊನು ತುಳುತ್ತ ಪುಟಟ್ಟ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಬರೆದ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನವು ಬೊಡ್ಚಿ.
 • ತುಳು ಬಾಸೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಗಲಸೊಂದು ಬರೆಪುನೆ ಪಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯೆ ಕನ್ನಡೊಡು ಬರೆವೊಡು.
 • ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಸಂಬಂದ ಉಪ್ಪುನಕ್‍ಲೆಡ ಸರಿಯಾದ್ ಪನ್ಲೆ. ಅವು ಬುಡ್‍ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿಲೆಕೊ ಪುಟಟ್ಟ್ ಬರೆಪುನವು ಬೊಡ್ಚಿ.
 • ಏರೆ ಆವಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆದ ಸಮುದಾಯನ್ ಪೊಲಿಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ತೀರ್ಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಲ್ಲ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.
 • ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್‍ಲೆಗ್ ದಯದೀದ್ ಉಪದ್ರ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ.
 • ಒವ್ವೆ ಬೇಲೆ ಆವೊಡಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಮರ್ಜಿಡ್ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟ್ ನಕ್‍ಲೆಡ ಕೇನ್‍ಲೆ, ರಕ್ಕಸೆರೆ ಮರ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ.
 • ತುಳುವೆರೆಡ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ನೆಂಪು ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೪೧, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಉಲ್ಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ ೧೯-೨೦, ೨೦೧೯ಕ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊತ್ತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು, ಯು.ಬಿ. ಪವನಜೆರ್ ಲಾ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಬರ್ಪೆರ್.
 • ಏರೆಗಾಂಡಲಾ/ತುಳುತ್ತಕ್‍ಲೆಗ್ ಲೇಖನ ಬರೆಪುನೆಟ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಸಂಸಯೊ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಬಲೆ, ಸಂಸಯೊದ ನಿವಾರನೆ ಮಲ್ತೊನುಲೆ.Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೬, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
 • ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವಂಬರ ೨೩-೨೪, ೨೦೧೯ಕ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊತ್ತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು, ಯು.ಬಿ. ಪವನಜೆರ್ ಲಾ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಬರ್ಪೆರ್.
 • ಏರೆಗಾಂಡಲಾ/ತುಳುತ್ತಕ್‍ಲೆಗ್ ಲೇಖನ ಬರೆಪುನೆಟ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಸಂಸಯೊ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಬಲೆ, ಸಂಸಯೊದ ನಿವಾರನೆ ಮಲ್ತೊನುಲೆ.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೭:೪೩, ೧೭ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೪೧, ೧ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Second Place Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೯, ೧೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್, ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೦ ಗ್ ೧೨ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಬರೆತಾರ್. ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಾರ್. ಆಂಡ ಪುರೆರ್ದ್‌ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನೊಲು ಇರೆನಾ ಉಂಡು, Highest contributor ಇರಾತಾರ್. ನನಾತ್ ಪಂತೊಗ್ ಸೇರ್‌ಲೆ, ಲೇಖನಲು ನನಾತ್ ಬರೆಲೆ. ಪಂತೊಡು ಗೆಂದೊದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್‌ದ ಲೆಕ್ಕಿಗರಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊಸಬೆರೆಗ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾವೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ್. ತುಳು ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯೊಡ್ದು ಏಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮದಿಪುವ.--Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೧, ೨೦ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]
ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟಿಯರ್ ಬರೆಯೆ. ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನಕುಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ಬೆನ್ಪುನ ಹುಮ್ಮಸ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೪೫, ೨೧ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Wiki Loves Women South Asia 2020[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Hello!

Thank you for your contribution in Wiki Loves Women South Asia 2020. We appreciate your time and efforts in bridging gender gap on Wikipedia. Due to the novel coronavirus (COVID-19) pandemic, we will not be couriering the prizes in the form of mechanize in 2020 but instead offer a gratitude token in the form of online claimable gift coupon. Please fill this form by last at June 10 for claiming your prize for the contest.

Wiki Love and regards!

Wiki Loves Folklore International Team.

--MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೪೦, ೩೧ ಮೇ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Project Tiger 2.0 - Feedback from writing contest participants (editors) and Hardware support recipients[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

tiger face
tiger face

Dear Wikimedians,

We hope this message finds you well.

We sincerely thank you for your participation in Project Tiger 2.0 and we want to inform you that almost all the processes such as prize distribution etc related to the contest have been completed now. As we indicated earlier, because of the ongoing pandemic, we were unsure and currently cannot conduct the on-ground community Project Tiger workshop.

We are at the last phase of this Project Tiger 2.0 and as a part of the online community consultation, we request you to spend some time to share your valuable feedback on the Project Tiger 2.0 writing contest.

Please fill this form to share your feedback, suggestions or concerns so that we can improve the program further.

Note: If you want to answer any of the descriptive questions in your native language, please feel free to do so.

Thank you. Nitesh Gill (talk) 15:57, 10 June 2020 (UTC)

Wiki Loves Women South Asia Barnstar Award[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Greetings!

Thank you for contributing to the Wiki Loves Women South Asia 2020. We are appreciative of your tireless efforts to create articles about Women in Folklore on Wikipedia. We are deeply inspired by your persistent efforts, dedication to bridge the gender and cultural gap on Wikipedia. Your tireless perseverance and love for the movement has brought us one step closer to our quest for attaining equity for underrepresented knowledge in our Wikimedia Projects. We are lucky to have amazing Wikimedians like you in our movement. Please find your Wiki Loves Women South Asia postcard here. Kindly obtain your postcards before 15th July 2020.

Keep shining!

Wiki Loves Women South Asia Team

MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೫೭, ೫ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೦ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Wikipedia Asian Month 2020[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Wikipedia Asian Month 2020
Wikipedia Asian Month 2020

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2020, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2020.
 3. Inform your community members WAM 2020 is coming soon!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2020

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.10

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಮುದ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 14 ರ ನಡುವೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ (ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್) ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ 22 ಫೆಬ್ರವರಿ (ಸೋಮವಾರ) ಸಂಜೆ 3 ರಿಂದ 4:30 ರ ವರೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು https://meet.google.com/pnd-sqdv-odw ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. KCVelaga (WMF), ೨೦:೪೬, ೨೦ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Wikipedia Asian Month 2021[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Hi Wikipedia Asian Month organizers and participants! Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2021, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants' will not be able to receive the prize from Wikipedia Asian Month team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2021.
 3. Inform your community members Wikipedia Asian Month 2021 is coming soon!!!
 4. If you want Wikipedia Asian Month team to share your event information on Facebook / Twitter, or you want to share your Wikipedia Asian Month experience / achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via Facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to Wikipedia Asian Month, a.k.a. Wikipedia Asian Month sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let's edit articles and win the prizes!

Here are some updates from Wikipedia Asian Month team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, Wikipedia Asian Month team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the Wikipedia Asian Month team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it's urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2021

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team, 2021.10

Third Place Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೭, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Babitha Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೧೬, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೧೬, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧ ನೇ ಇನಾಮು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ವಿಮೆನ್ ಸೌತ್ ಏಶಿಯಾ ೨೦೨೧ ಗ್ ೧೬ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಬರೆತಾರ್. ಮೂಜನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆತಾರ್. ಬರವು ಪೊರ್ಲಾತುಂಡ್. ನನಾತ್ ಪಂತೊಗ್ ಸೇರ್‌ಲೆ, ಲೇಖನಲು ನನಾತ್ ಬರೆಲೆ. ಪಂತೊಡು ಗೆಂದೊದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್‌ದ ಲೆಕ್ಕಿಗರಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊಸಬೆರೆಗ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾವೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಕರಿವರ್ಷೊರ್ದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನಲೆನ್ ಬರೆತಾರ್, ತುಳು ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯೊಡ್ದು ಏಡ್ಡೆಪ್ಪು ಮದಿಪುವ.--Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೦, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)[ಉತ್ತರೊ]


WLWSA-2021 Newsletter #6 (Request to provide information)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
೧೨:೫೫, ೧೭ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೧ (IST)

WLWSA-2021 Newsletter #7 (Request to provide information)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021 view details!

Thank you for participating in the Wiki Loves Women South Asia 2021 contest. Unfortunately, your information has not reached us. Please fill out this form and help us to complete the next steps including awarding prizes and certificates.

If you have any questions, feel free to reach out the organizing team via emailing @here or discuss on the Meta-wiki talk page

Regards,
Wiki Loves Women Team
೧೮:೩೯, ೧ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೨ (IST)

You are invited to join/orginize Wikipedia Asain Month 2022 ![ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Wikipedia Asian Month 2022
Wikipedia Asian Month 2022

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2022, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Wikipedia Asian Month 2022 Programs & Events Dashboard. , or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page 1 week before your campaign start date.
 3. Inform your community members WAM 2022 is coming!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Based on the COVID-19 pandemic situation in different region, this year we still suggest all the Edit-a-thons are online, but you are more then welcome to organize local offline events.
 2. The international postal systems are not stable, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers a digital Barnstars.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (reke@wikimedia.tw).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2022

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2022.10

WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Dear Wikimedian,

We are really glad to inform you that WikiConference India 2023 has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be Strengthening the Bonds.

We also have exciting updates about the Program and Scholarships.

The applications for scholarships and program submissions are already open! You can find the form for scholarship here and for program you can go here.

For more information and regular updates please visit the Conference Meta page. If you have something in mind you can write on talk page.

‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from 11 November 2022, 00:00 IST and the last date to submit is 27 November 2022, 23:59 IST.

Regards

MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೫೫, ೧೬ ನವಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Dear Wikimedian,

Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our Meta Page.

COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships.

Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call

Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೫೧, ೨ ದಸಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)[ಉತ್ತರೊ]

On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team.

Mahatma Gandhi 2023 edit-a-thon Barnstar Award[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Congratulations!!!
Thank you for contributing to the Mahatma Gandhi 2023 edit-a-thon. We are appreciative of your tireless efforts to create articles about Mahatma Gandhi as well as other Independence movements on your local Wikipedia. We are deeply inspired by your persistent efforts, dedication to improve articles. We are lucky to have amazing Wikimedian like you in our movement. Thank you for your contribution to Wikipedia. Hopefully, Wikipedia will continue to enrich your active constructive editing in the future.

Thanks for your contribution

Tamanpreet Kaur
Punjabi Wikimedian. Tamanpreet Kaur (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೩೩, ೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೩ (IST)[ಉತ್ತರೊ]