ಬಳಕೆದಾರೆ ಪಾತೆರ:Kishorekumarrai

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳು ಬಾಸೆದ ವಿಕೀಪಿಡಿಯಾಗ್ ಜುವ ಬ್ವೆದ್ಂಡ್, ನನ ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ಸರಿಯಾದ್ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಡು. ತುಳುತ ಶಕ್ತಿ ದಾದಾ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೊಡು.

ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ದ ಪಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಟ್ ಖಂಡಿತಾ ಬೊಲೆಪುಂಡು. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೨, ೧೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬ (IST)

ಎಲ್ಲಂಜಿ ೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ಕ್ ತುಳು ವಿಕೀಪಿಡಿಯದ ಜುವ ಬತ್ತಿ ಪರ್ಬೊನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡ್ ನಡಪಾಯೆರೆ ಉಲ್ಲೇರ್. ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡೆ ಬರೊಡು. ಸಂತೋಸುಡು ಪಾಲ್ ದೆತೊನೊಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ತೆರಿಪಾಲೆ, ನಿಕುಲು ಬಲೆ, ಮಾತೆರೆಲ್ ತುಳು ವಿಕಿಪಿಡೀಯಡ್ ಬೆನ್‍ಲೆ, ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯೊಲು ಉಂಡು ಅವು ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ವಿಕಿಪಿಡೀಯಡ್ ತಿಕುನಲೆಕ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿ ಮಾತ ತುಳುತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೦, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವಂಬರ ೫,೨೦೧೬, ಶನಿವಾರೊ, ಮದ್ಯಾನ್ನ ೨ಗಂಟೆಗ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ವಿಕಿಪಿಡೀಯಡ್ ಬೆನಿಯೆರೆ ಮನಸ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪೂರ ಬಲೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲ್ ದ್ ನಮ ಪಜ್ಜ ದಾದಾ ಪಂದ್ ಪಾತೆರ್‍ಗ. ಏರ್ ಪೂರಾ ಬರ್ಪರ್ ದುಂಬೆ ಪನ್ಲೆ. ಚಾ ಬೊಡತ್ತೆ. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೨೯, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ನಮ ವಿಕಿಪಿಡೀಯದ ಗುಂಪು ಮಲ್ತುನಗ ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪಿಡೀಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೫೧, ೨೭ ಅಕ್ಟೋಬರ ೨೦೧೬ (IST)

ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿ ಮೂಜಿ ಬಾಸೆದ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಸೇರಾವುನ ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯಂದಿನಕ್ ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಜ್ಜಕೂಟ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನವಂಬರ ೨೬ ಬೊಕ್ಕ ೨೭ಕ್ ನಡತ್ಂಡ್. ಸುಮಾರ್ ೧೫ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತೆರ್. --Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೨:೨೬, ೨೭ ನವಂಬರೊ ೨೦೧೬ (IST)

ಈರ್ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಲೆನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದ್ ಪುರೆತಲಾ ಲಿಂಕ್ ತತ್ಂಡ್. ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿನ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕೊ ಮಲ್ತೆ. ತೂಲೆ.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೮, ೧೧ ಮೇ ೨೦೧೭ (IST)

ನಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೂಕುಲು ಬತ್ತ್ ದ ಆಯಿಕ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪಾಟ್ ದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ಕಪಾಟ್ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ೬೫೦೦ಕ್ ಕಪಾಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಲಿಂದ್ ಪಂಡೆರ್ ದಾದಾ ತೂಕನಾ ----Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೪೮, ೧೯ ಮೇ ೨೦೧೭ (IST)

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಕಲ್ಪಾವುನ ಕಜ್ಜಕೂಟೊದ Feedback[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈರ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಪಾವುನ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಡು ಪಾಲ್‌ದೆತ್ತೋಂದಾರ್. ಇಂದೆತ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಕೂಟ ಎಂಚ ಆತ್ಂಡ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯರ ಸಿಐಎಸ್-ಎ೨ಕೆಡ್ದ್ Feedback ಕೇನೋಂದುಲ್ಲ. ಈ Feedback ತೂದು ಎಂಕುಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಣತ್ತ ಕಜ್ಜಕೂಟ ನಡಪ್ಪಾವ. Feedback ಕೊರ್ಯರ ಈ ಕೊಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ gopalaಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:@cis-india.orgಗ್ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ. --Gopala Krishna A (CIS-A2K) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೧, ೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)

Community Insights Survey[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

RMaung (WMF) ೧೯:೫೨, ೬ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Reminder: Community Insights Survey[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

RMaung (WMF) ೨೦:೩೬, ೨೦ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Reminder: Community Insights Survey[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

RMaung (WMF) ೦೦:೨೮, ೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸರ್ ನೀವು ನೇರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಲೇಖನವನ್ನು ತುಳುವಿಗೆ ತರುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ತಂದು ಹಾಗೆ ತುಳುವಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಅಂತಹ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ.ವರ್ಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ನೇರ ಹಾಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದು ಬಳಿಕ ಪುಟವನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡಿ. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೦೮, ೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಸೊಲ್ಮೆಲ್, ಇರೆನ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಒತ್ತೊಂಡೆ--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೪೦, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ೧೫೦೦ ಬೈಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲದ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಹಾಕಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ ಮತ್ತೆ- ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ under construction ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಯ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ವರ್ಗ ಹಾಕದೆ ಲೇಖನ ಮಾಡುವುದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಿಯಾ?. ಪ್ರಯೋಗ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇಲಿಯೆ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇಯುವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್??.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೦೧, ೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ತುಳುಟ್ಟು ಲೇಖನ ಬರೆಪುನಕ್‍ಲೆಗ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಲೇಖನ ಬರೆನಗ ದಯದೀದ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಪುನೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ತೆರಿದ್ ಬರೆಲೆ.
 • ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಬರೆಪುನವು ಬೊಡ್ಚಿ.
 • ಓವ್ವೇ ವಿಚಾರೊನು ತುಳುತ್ತ ಪುಟಟ್ಟ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಬರೆದ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನವು ಬೊಡ್ಚಿ.
 • ತುಳು ಬಾಸೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಗಲಸೊಂದು ಬರೆಪುನೆ ಪಂದ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯೆ ಕನ್ನಡೊಡು ಬರೆವೊಡು.
 • ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರೊಲೆನ್ ಸಂಬಂದ ಉಪ್ಪುನಕ್‍ಲೆಡ ಸರಿಯಾದ್ ಪನ್ಲೆ. ಅವು ಬುಡ್‍ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿಲೆಕೊ ಪುಟಟ್ಟ್ ಬರೆಪುನವು ಬೊಡ್ಚಿ.
 • ಏರೆ ಆವಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಸೆದ ಸಮುದಾಯನ್ ಪೊಲಿಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ತೀರ್ಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕುಲ್ಲ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.
 • ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್‍ಲೆಗ್ ದಯದೀದ್ ಉಪದ್ರ ಒಂಜಿ ಬಗೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ.
 • ಒವ್ವೆ ಬೇಲೆ ಆವೊಡಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಮರ್ಜಿಡ್ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟ್ ನಕ್‍ಲೆಡ ಕೇನ್‍ಲೆ, ರಕ್ಕಸೆರೆ ಮರ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ.
 • ತುಳುವೆರೆಡ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ನೆಂಪು ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೪೧, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಉಲ್ಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ ೧೯-೨೦, ೨೦೧೯ಕ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊತ್ತ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು, ಯು.ಬಿ. ಪವನಜೆರ್ ಲಾ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಬರ್ಪೆರ್.
 • ಏರೆಗಾಂಡಲಾ/ತುಳುತ್ತಕ್‍ಲೆಗ್ ಲೇಖನ ಬರೆಪುನೆಟ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಸಂಸಯೊ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಬಲೆ, ಸಂಸಯೊದ ನಿವಾರನೆ ಮಲ್ತೊನುಲೆ.Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೬, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)