ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿ

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿಗ್! ಸ್ವಾಗತೊ. ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಕತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ್‌ಲೆ.


 ಪಾತೆರಕತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿಲು 
ಚಾವಡಿ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.
 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಬೇತೆ ಪಾತೆರ

« ಪತ್ರಾಗಾರೊ, no archives yet (create)

ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದೊ

ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ ಬುಕ್ಕೊ ಜಾನಪದೊ banner.svg

ಸ್ತ್ರೀವಾದೊ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಪದೊ ಪನ್ಪಿನವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ವರ್ಸೊಡೊರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಚ್‌ಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬರವುದ ಪಂತೊ ಅತುಂಡು, ಉಂದೆನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಪ್ರಪಂಚೊದ ಬೇತೆಬೇತೆ ಪ್ರದೇಸೊಲೆಡ್ ಜಾನಪದೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೊವುಲೆನ್ ಜಾನಪದೊಟ್ಟು ದಾಕಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಈ ಯೋಜನೆ ಪಟ ಪಾಡುನ ಅಬಿಯಾನವಾದ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆವೃತ್ತಿಯಾತ್ಂಡ್ ವಿಕಿ ಲವ್ಸ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ (WLF) ಉಂದು ಪ್ರಪಂಚೊಡುಪ್ಪುನ ಜಾನಪದೊ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲೆನ್ ದಾಕಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮನ್ಸ್‌ಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೆರ್.

---BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೧೪, ೬ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Upcoming vote on the revised Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

In mid-January 2023, the Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct will undergo a second community-wide ratification vote. This follows the March 2022 vote, which resulted in a majority of voters supporting the Enforcement Guidelines. During the vote, participants helped highlight important community concerns. The Board’s Community Affairs Committee requested that these areas of concern be reviewed.

The volunteer-led Revisions Committee worked hard reviewing community input and making changes. They updated areas of concern, such as training and affirmation requirements, privacy and transparency in the process, and readability and translatability of the document itself.

The revised Enforcement Guidelines can be viewed here, and a comparison of changes can be found here.

How to vote?

Beginning January 17, 2023, voting will be open. This page on Meta-wiki outlines information on how to vote using SecurePoll.

Who can vote?

The eligibility requirements for this vote are the same as for the Wikimedia Board of Trustees elections. See the voter information page for more details about voter eligibility. If you are an eligible voter, you can use your Wikimedia account to access the voting server.

What happens after the vote?

Votes will be scrutinized by an independent group of volunteers, and the results will be published on Wikimedia-l, the Movement Strategy Forum, Diff and on Meta-wiki. Voters will again be able to vote and share concerns they have about the guidelines. The Board of Trustees will look at the levels of support and concerns raised as they look at how the Enforcement Guidelines should be ratified or developed further.

On behalf of the UCoC Project Team,

CSinha (WMF) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೦೮, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ತುಳು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬೋಡು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox settlement ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ತುಳುಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ. ಉಂದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪರಾ?--Mahaveer Indra (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೫, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ಆಂಡ್--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೫೨, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Voting Opens on the Revised Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.
{{subst:more languages}}

Hello all,

The voting period for the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines is now open! Voting will remain open for two weeks and will close at 23:59 UTC on January 31, 2023. Please visit the voter information page for voter eligibility information and details on how to vote.

For more details on the Enforcement Guidelines and the voting process, see our previous message.

On behalf of the UCoC Project Team,

CSinha (WMF) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೦೮, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಟ್ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ

ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ, ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿತ ಸೇರಿಗೆಟ್ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಮಾನ್ಪಿಯರ ನಿಗಂಟ್ ಮಾನ್ತ. ಈ ನೆಲೆಟ್ ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನೊ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ಮಾನ್ಪೊಡು, ಕೋರೊನಾ ಕಾಯಿಲೆತ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಯಿತ್ ದುಂಬುತೆ ಒವ್ವೆ ತಾಲೀಮು ತರಬೇತಿಲು ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾತಗ್‌ಲೆಗ್ ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ ನಡತ್‌ಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಕಲ್ಪಾದಿ ಕಲ್ಪಪುನಾ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡ್ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾಪುನ ಕಜ್ಜ ಮಾನ್ಪುನೆ. ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ವಿಕಿಪಿಡಿಯತಗ್‌ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪೊಸ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯೊನಿರ ಎಡ್ಡೆ ಅಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆಲೆನ ಸಕಾರ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡು.--Babitha Shetty (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೧೦, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

ಒಪ್ಪಿಗೆ

 1. Support Support--ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೨೭, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 2. Support Support--BENET G AMANNA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೨೮, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 3. Support Support--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೨೯, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 4. Support Support--ChiK (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೩೨, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 5. Support Support--Anvith VB (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೩೬, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 6. Support Support ಉಂದು ಅವೊಡಾಯಿನ ಬೆಲೆ. ಎನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು.--Lokesha Kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೨೯, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 7. Support Support--Yakshitha (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೭, ೩ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 8. Support Support --Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೧೮, ೪ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 9. Support Support --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೨೮, ೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]
 10. Support Support --Preethika B (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೪೮, ೬ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೩ (IST)Reply[reply]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)