ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


ಚಾವಡಿಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತೊ. ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.

ಚಾವಡಿದ ಪುಟೊಲು

ಗಮನಿಪ್ಪುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ನಿಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆ, ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊಲು ಒವ್ವೇ ಪುಟೊ ಅತ್ತಂಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಅವ್ವೇ ಪುಟೊಡು ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊನು ಗಲಸ್‍ಲೆ.

ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಗಮನೊಗು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ
 2. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟಲು
 3. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು
 4. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಇಲ್ಲ್‌ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯೆರೆ ೨೦೧೬ ಜುಲೈಡ್ದ್ ೨೦೧೭ ಜೂನ್ ದಿಂಜಿದ ಸಮಯೊಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಮೂಲ್ ದೀದ್ಂಡ್. ನಿಕ್‍ಲ್ ಮಾತ ಅಯಿನ್ ತೂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣೊಡ್.--Pavanaja (talk) 18:29, 20 March 2016 (UTC)

ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯತ CISದ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವತೆ ಉಂಡು.
 • ತುಳು ಪಂಡ ಅವ್ವು ಬಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ್ ಜೊತೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಯಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೋದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಪಾರ್ದಾನ, ನುಡಿ, ಎದುರುಕತೆಕುಲು, ಕಥೆಕುಲು, ದೈವಿ ಪುರುಷೆರ್ನ ಕಥೆಕುಳು, ಆಚರಣೆ, ಪದ್ಧತಿ, ಪರ್ಬೋ , ನಂಬಿಕೆಲೇನ ಬಗೆಟ್, ಅವ್ವು ಅವ್ವು ಬರ್ಪಿ ಸಂದರ್ಬೋ ಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕೀ EDIT- A-THONS ಮನ್ಪೊಡು.
 • ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಳು ತುಳುಕ್ಲ ವಾರೋಟೋರ ಲೇಕನೋಗ್ ಜಾಗ ದಿಪೋ, ಅಯಿಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ಪಾಡುತ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್, ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಪುನ.
 • ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ಟ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕೀಡ್ ಪಾಡ್ಯರ ಕೆನೋನುನಾ.
 • ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಬಂಧಿ ಜಾನಪದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯಿನ್ ಅಕುಲೇಡ ದೆತ್ಹೊಂತ್ ವಿಕಿಗ್ ಪಾಡುನಾ.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಸೇರ್ಸಪುನ ತಿದ್ದುನ ಕೆಲಸ, ದಿನಲೊ ನಡಪೋಡು ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಥ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಳು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮನ್ಪಪುನಂಚ ಮಾನ್ಪೋಡು.ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ ಮಾನ್ತುಂಡ ಯೆಡ್ದೆ.
 • ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ಲ ಅಕುಲೆನ ಕೈತಳ್ತಾ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪಿ ) ಪೋದ್ ಅವುಲು ಗುರಿಕಾರೆರ್ ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಾಥ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಥಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾ. ಉಂದು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ಪುಂಡು.
 • ಆಧಾರೊಗ್ ಬೋಡಯಿನ ಬೂಕು, ವಿಷಯೋನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ್ ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಂತ್ಹ್ಥ್ archieve ಪಡ್ಯಾರ ಬೊಡಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿನ.
 • ಲೇಕನೋ, ಪಟ, ವೀಡಿಯೊ ತುಳು ವಿಕೀ , ವಿಕೀ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗ್ ಸೇರ್ಸಯರಗತ್ರ ಇನಾಮು ದೀತ್ ಪಂಥ ದೀಪುನಾ. ಉಂದೇ ತರಾ ಒಂಜಾಥ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಸುರು ಅತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಕನ ಮಸ್ತ್ ಪಟೊಕ್ಲು ಸೇರುವೋ.
 • ವಿಕಿ ತಕುಲೆಡ ಒರಿ ತುಳುಕತ್ರ ಮತ್ರ ಬೆನ್ಪಿ ಜವ್ವನನ್ ಕೇನೋಡು.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಡುತ್ ತುಳುವೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೊಂಬಾಯಿ ಟ್ಲ ಅವೋಡು.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಸಂಘೋ, ಜೋಕುಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ಅಕುಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೊಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ.
 • ಮಾಂತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ ಪೊತ್ ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನೋ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮೊದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಾ. --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (talk) 10:45, 21 March 2016 (UTC)
೨೦೧೬-೧೭ನೇ ವರ್ಷೊದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡು ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ CISದಕುಲು ಯೋಜನೆದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಸೇರಾವೊನ್‍ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಕೊ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‍ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನಂಚನೆ ಆವೊಡುಂದು ಪುನೆವೊಂದುಲ್ಲೊ. ಅವು ಲೈವ್ ಆಂಡ ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಸಮುದಾಯೊ ಪಂತೊ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪವನಜೆರ್ ಕೊರ್‍ನ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ತುಳುಕಾತ್ರೊ CIS ಈತೊಂಜಿ ಬೆನೊಂದುಂಡು. ಸರಕಾರೊಲಾ ತುಳುನು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಅದಿಕೃತ ಬಾಸೆಂದ್ ಗುರುತಿಸಂಡ ತುಳುತ ಬುಲೆಚಿಲ್‍ಗ್ ನಾನಾತ್ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊ ಬರ್ಪುಂಡು.--Vishwanatha Badikana (talk) 15:33, 22 March 2016 (UTC)

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್‍ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೊದ ಲೇಸ್‍ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತಾರೀಕ್ ೨೦ ದಾನಿ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನ್ನೊ ೧ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೇಕನೊ ಪಾಡುನೆನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಪುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್‍ನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಾಲೆ.
 2. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ನೇ ತಾರೀಕ್‌ದಾನಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ೩ ಗಂಟೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಈ ಲೇಸ್‌ಡ್ ಕೈ ಜೋಡಾವೊಡು. ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಬರೊಡು. ನಿಕ್ಲ್ ಬರ್ಪರ್ಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್‌ಲೆ.

SVG ಚಿತ್ರೊನ್ ತುಳುಟ್ ಅನುವಾದ ಮಾಲ್ಪುನ ಆಭಿಯಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Commons-logo-en.svg

ವಿಕಿಕಾಮನ್ಸ್ ಮೂಲಕೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಾವುನ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ಭಾರತೀಯ ಭಾಸೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಲಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾತ್ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ತುಳು ಸೇರಾತ್ ಬೇತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಭಿಯಾನ ೨೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೯ಡ್ತ್ ಸುರು ಮಾಲ್ಪುನೆ. ಅಂಚಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರೊ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಅವೃತ್ತಿಟ್ ಮೂಲವಾತ್ ಅಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿನ್ ತಯಾರುಮಾಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಉಂದು. ಈ ಚಿತ್ರೊ Scalable Vector Graphics (svg) ಮಾದರಿತವ್. ಅಯಿನ್ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೇಪ್ (Inkscape) ಅಂಚಿನ ತಂತ್ರಾಶೊಟ್ ದೆತ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನಟ್ ಕಲ್ಪಿಯರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೇಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶತ ಬಲಕೆ, ಅಯಿನ್ ಕನ್ನಡೊ ಚಿತ್ರೊತ ಆವೃತ್ತಿನ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ಪುನ, ವಿಕಿ ಕಾಮನ್ಸಿಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪುನ. ಈ ಅಭಿಯಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ ಚಿತ್ರೊ ತಯಾರುಮಾಲ್ಪೊಡು, ಮಾಲ್ತಿನಂಗ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯ ಸಕ್ರಿಯವಾತ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆತ contentನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪುಗೊ. ಇಂದೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಆಸಕ್ತೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಲೆಂದ್ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧ ಬುಕ್ಕೊ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಪಾಡೊಕ್ಣಕೊ ಅಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಲ್ತೊ ತಾರೀಖು ಬುಕ್ಕೊ ಜಾಗೆನ್ ಕೆಲ ದಿನಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಲ್ಪೊ. ಬಲೆ.. ಕೈಜೋಡಾಲೆ.


ಅಭಿಯಾನತ ಪುಟ ಮುಲುಂಡು: SVG Translation Campaign 2019 in India

ಪಾಲ್ ಪಡೆಪ್ಪುನಗ್ಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪುದಾರ್ ಸೇರಾಲೆ:Participants

ಅಗತ್ಯವಾತ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಟೆಂಟ್ಲೆಟ್(template import)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. Cite AV media
 2. Cite AV media notes
 3. Cite book
 4. Cite conference
 5. Cite encyclopedia
 6. Cite episode
 7. Cite interview
 8. Cite journal
 9. Cite magazine
 10. Cite map
 11. Cite news
 12. Cite newsgroup
 13. Cite press release
 14. Cite report
 15. Cite serial
 16. Cite speech
 17. Cite techreport
 18. Cite thesis

ಈತ್ ಟೆಂಟ್ಲೆಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯತ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗ್ ಬೊಡಾಪುಂಡು, ಬೇಗ ಮಾಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆ(plz template import) .--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೫೦, ೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)

From where to import? Link to original template please.--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೧೫, ೧೦ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೯ (IST)
Pavanaja ಇತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ತೆ ಪೂರೆಗ್ಲಾ ಅತ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬೊಡು--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೪೩, ೨೫ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಲು ಕನ್ನಡೊಟು ಉಂಡಾ? ಇತ್ತ್ಂಡ ಅಲ್ತ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆ. ಅಪಗ ಅನುವಾದ ಬೇಕ ಆಪುಂಡ್--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೭:೦೫, ೨೬ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇನ್ ಪೊರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪಿಯರ ಪನ್ಲೆ?. ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾ, ಮುಲ್ಪಾ ಉಂಡಾಂದ್ ನರ್ಜಗುಂನ ಬೊಡ್ಚಿ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನನಕಲ್ಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಅನುವಾದ ಮಾಲ್ಪಿಯರ?.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೪೧, ೨೬ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
PavanajaTemplate import ಮಾಲ್ಪುಜ್ಜಾಯರಾ?..
ವಿಸಯೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂತೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಡ್ದ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಆತಿಜ್ಜಿ. ದಿಂಜ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ. ಇನಿ ಕನ್ನಡಡ್ದ್ ಮಲ್ತೆ. ಬತ್ತುಂಡು. ಮಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಲೆನ್ ತುಳುಕ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ.--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೩, ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಮಲ್ಪುನವು. ಉಂದೆಕ್ ಏರ್ ಲಾ ಒತ್ತಾಯ ಅಂತ್ಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದ್. ತೀರ್ಂಡ ಬರವುನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಆಡ್ಮಿನ್ ನ ಬೇಲೆ ಪುರುಸೋತ್ತು ಉಪ್ಪುನಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅಯಿನೇ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನವು ಅತ್ತ್. ಒಂತೆ ಗೌರವೊಡು ಪಾತೆರುನವು ಎಡ್ಡೆ.Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೦೯, ೨೮ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿen:Wikipedia:Administrators' reading list. ಎಡ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿ. ಎಡ್ಮಿನ್ ಜೂನ್ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೆ ಎಡಿಡ್ ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆ wiki project ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆ?. ಎಡ್ಮಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು, ಎರಡು ಬಗೆಯುವುದಲ್ಲ. ಬರಿ ಉದ್ದದ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕುವಿರಿ?. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲೇಖನ ನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು reference ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೊಡೊಣಷ. Reference ಹಾಕೊದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪೆ?. ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಡ್ಮಿನ್ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಾ??.ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಮದು ಮಾಡಿದರು ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲಿ?. ಇನ್ಯಾರದೊ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಾತಾಡುವ ಬದಲು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್ (ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅದರೂ ,ಚಿಕ್ಕವನಾದರೂ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿತ್ತು ಅದಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ) ಮೇಲೆನಮ ಹಾಕಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ ಬೇಡಿ--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೦೮, ೨೮ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ತುಳುಟೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು, `ಬೆಂಜನೊಡು ಕಲ್ಲ್' ಪಂಡ್‍ದ್. ಅಂಚ ಉಂಡು ಕೆಲವೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾನಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ, ಬೇತೆಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಅಯಿಟ್ಟ್ ತಪ್ಪು ನಾಡುನೆ. ತೀರ್ಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋವೊಡು. ಅವು ಬುಡ್‍ದ್ ಅಯೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ, ಇಂಬಿಯೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡೊಂದು ತಿರುಗುನೆ ದಾಯೆ. ಅಕ್‍ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕೊ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಏರೆಗ್‍ಲಾ ಬತ್ತಿ ಸೂತಕ ದಾನೆ. ಮಾತೆರ್ ಲಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ ದ್ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಕ. ಉಂದೆಟ್ಟ್ ಏರ್ ಲಾ ಪನವುಗಾದ್ ಬೆನ್ಪುನಕ್ ಲತ್ತ್. ತನ್‍ಕುಲೆ ಮನಸ್‍ದ ಕುಸಿಕಾದ್ ಬೆನ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನವು ನೆನೆಪುಡು ಇತ್ತ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ. Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೨೪, ೩೦ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ಎಡ್ಮಿನ್ ಸೈತೆರಾ.... ?. ದಾಯೆ import ಮಾಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಣಾಡ್, reason ದಾದಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಾಡ್. ಬೇತಾಯೆನ್ ಚು ಬುಡ್ಪುನಿ ಅತ್ತ್. ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ adimnship ನ್ deactivate ಮಾಲ್ಪಾಡ್?. ಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಎಂದಾಗ ಏಕೆ ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್?.. ನಮಕ್ ಬೆಲೆ ಅವೊಡ್. ಇಜ್ಜಿಯಾಂಟ reference ಇಪ್ಪಾಂತೆ ಲೇಖನ ಬರು.. ಅಪಗ ದಾದ ಮಾಲ್ಪರ್ ಪನ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಕ್ಕು ಮಾಲ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯೆ. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೦೦, ೩೦ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
@Lokesha kunchadka This is a case of violation of Wikipedia's friendly space policy. I am warning you not to use this kind of foul language. One more such instance, you will be banned from Tulu Wikipedia.--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೩, ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರುನೆಡ್ದ್ ಈರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರೆಗ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ತ್'ರ್.Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೧೫, ೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ಬದಿಕಾನ ಸರ್, ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಯಿಹಾಕಿದ್ದು. ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಮದು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು, ಅಮದು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದು ಎಡ್ಮಿನ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಿಗೆ ಆದರೆ ಕೇಳುತ್ತಿದೇನಾ?. ನಮ್ಮ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಹಕಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೦:೫೪, ೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Project Tiger Article writing contest Update[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

template ಬೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇತ್ template ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ.import ಮಾಲ್ಪುಲೆ link ಪಾಡ್ತೆ.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೪೦, ೨೮ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಎಡ್ಮಿನ್ ಯಾಕೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ import ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.?. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ? ಚಿಕ್ಕ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಮಿನ್ ಸಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾವಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವೆ? ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಎಡ್ಮಿನ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಡ್ಮಿನ್ ಯಾವುದೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ತರದೆ ಇರುವುದು ಎನ್ನಬಹುದು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮುರಿದು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಂತೆ ಎಡ್ಮಿನ್ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಹಾಗೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?.!. ಎಡ್ಮಿನ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುರಿದುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊಚರಿಸುತ್ತದೆ. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೦೪, ೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಡ್ದ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಆತಿಜ್ಜಿ. ದಿಂಜ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ. ಇನಿ ಕನ್ನಡಡ್ದ್ ಮಲ್ತೆ. ಬತ್ತುಂಡು. ಮಾತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಲೆನ್ ತುಳುಕ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ.--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೪, ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಸರಿಪಡಿಸಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

@Lokesha kunchadka - You are once again violating Wikipedia's friendly space policy. This is final warning. If you once again personally attack any editor, you will be banned from Tulu Wikipedia.--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೫, ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)
@Pavanajaರೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಯವರು ನನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು?. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ?. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಯಾಕೆ?.ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪೆ?. ನ್ಯಾಯವೆಂದಾದರೆ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಲಿ?.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೬:೪೪, ೧೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

GLOW edit-a-thon starts on 10 October 2019[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

tiger face

Hope this message finds you well. Here are some important updates about Project Tiger 2.0/GLOW edit-a-thon.

 • The participating communities are requested to create an event page on their Wikipedia (which has been already updated with template link in the last post). Please prepare this local event page before 10 October (i.e. Edit-a-thon starting date)
 • All articles will be submitted here under Project Tiger 2.0. Please copy-paste the fountain tool link in the section of submitted articles. Please see the links here on this page.

Regards. -- User:Nitesh (CIS-A2K) and User:SuswethaK(CIS-A2K) (on benhalf of Project Tiger team) using MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೧:೧೧, ೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Project Tiger 2.0: Article contest jury information[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Excuse us for writing in English, kindly translate the message if possible

Hello everyone,

tiger face

We want to inform you that Project Tiger 2.0 is going to begin on 10 October. It's crucial to select jury for the writing contest as soon as possible. Jury members will assess the articles.

Please start discussing on your respective village pump and add your name here as a jury for writing contest if you are interested. Thank you. --MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೬, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Proposal of WikiConference India 2020 in Hyderabad[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Dear all, I am posting this message on behalf of Wikimedians from Andhra Pradesh and Telangana, who, as some of us might already know, have come forward to host WikiConference India 2020 in Hyderabad. A national conference will help us to connect from people from other communities, share knowledge, learn new stuff, and come closer to the Wiki-family. The last conference happened in 2016, and there was nothing for the past three years. Lack of such activities will make individual communities be disconnected from other communities, and this hampers the progress of Indian community as a whole. It is high time that we have the next conference as soon as possible. Since no one came forward in the last three years, and Hyderabad well-connected is all ways, I think this is a good opportunity to be supportive of.

But they would like to gather support from all the communities as a whole before proceeding, rather than just based on individual support, to be inclusive and add more credibility. So it would be good to have consensus among us to support the conference, and endorse it.

There is a Meta-Wiki page which clearly outlines the proposal and their plan, please have a look it at here. Endorsements from other communities can be seen at this section. Please go through the page, and give your support in the section below, so that we can also be a part of this initiative. It would be great if our community endorses this at the earliest possible, so that the organisers can proceed to further steps without much delay, at the latest by 18 October 2019. This is to be in-line grant funding guidelines by December, which also require a community engagement survey to be done before developing the grant proposal in November. Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೩೦, ೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Support[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Discussion[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Newbie Biting[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

We are all aware of Newbie biting. One editor by User:Lokesha kunchadka who is indulging in Newbie biting in Kannada and Tulu Wikipedias from almost last 2-3 months. He was issued a warning by the admin in Kannada Wikipedia, link is here.

I have been conducting Diversity Editathons from last 3 months. One of the major aims of these editathons is to bring more women editors. Before the new editor completes the article this person jumps in and adds templates to imply the article is not of good quality. The new editors, especially the women editors, are scared to continue editing because of this newbie biting. Apart from this I had written an article on 13th October 2019 with the template Under constriction for which he commented saying there is no such topic. I was planning to complete the article with reference to the title today. 

I would like to bring to the notice of the community and to hear suggestions from experienced people on how do deal with this kind of situation.--Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೩೭, ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)

Message copied from Kannada Wikipedia:

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೨ ಮತ್ತು ೧೩ ರಂದು ಉಡುಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ೧೯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇರಲೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖನಗಳಿಗೂ ಎರಡು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು Lokesha kunchadka ರವರು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಅರಿವಿದೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸಬರು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರು ಈಗ ಬರೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಲೇಖನದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು, ಇನ್ಫೋಬಾಕ್ಸ್, ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳ ವಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸೇರಿಸ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ಲೇಖಕರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಮುದಾಯದವರು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.--Arpitha05 (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೬, ೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (UTC)

@User:Lokesha kunchadka - In spite of warnings, you are continuing your disruptive behaviour in Kannada and Tulu Wikipedias. This time you have also harassed newly joined woman editors. Explain me the reasons for your behaviour and give me reasons why you should not be barred from Kannada and Tulu Wikipedias? I am expecting a convincing logical answer by tomorrow--ಪವನಜ ಯು. ಬಿ. (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೧೫, ೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST) (Admin, Kannada and Tulu Wikipedias)
೨೦೧೯ ಅಗಸ್ಟ್ ರಡ್ಡನೆ ತಾರೀಖ್ ತಾನಿ ಪವನಜ ಯು. ಬಿ.ರೆ ಕೊರ್ತಿನ ಉತ್ತರೊ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜೆರುಂದ್ ತೂಪುನೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ್. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೨೩, ೧೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೯ (IST)