ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


ಚಾವಡಿಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತೊ. ಉಂದು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.

ಚಾವಡಿದ ಪುಟೊಲು

ಗಮನಿಪ್ಪುಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ನಿಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆ, ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊಲು ಒವ್ವೇ ಪುಟೊ ಅತ್ತಂಡ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಾದ್ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಅವ್ವೇ ಪುಟೊಡು ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊನು ಗಲಸ್‍ಲೆ.

ಪೊಸ ಸದಸ್ಯೆರ್ನ ಗಮನೊಗು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
 • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
 • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
 • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
 • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೊಟ್ಯ
 2. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಕಜ್ಜಕೂಟಲು
 3. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಲೇಸ್‍ಲು

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯೆರೆ ೨೦೧೬ ಜುಲೈಡ್ದ್ ೨೦೧೭ ಜೂನ್ ದಿಂಜಿದ ಸಮಯೊಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಮೂಲ್ ದೀದ್ಂಡ್. ನಿಕ್‍ಲ್ ಮಾತ ಅಯಿನ್ ತೂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣೊಡ್.--Pavanaja (talk) 18:29, 20 March 2016 (UTC)

ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯತ CISದ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವತೆ ಉಂಡು.
 • ತುಳು ಪಂಡ ಅವ್ವು ಬಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತ್ ಜೊತೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಯಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರೋದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಪಾರ್ದಾನ, ನುಡಿ, ಎದುರುಕತೆಕುಲು, ಕಥೆಕುಲು, ದೈವಿ ಪುರುಷೆರ್ನ ಕಥೆಕುಳು, ಆಚರಣೆ, ಪದ್ಧತಿ, ಪರ್ಬೋ , ನಂಬಿಕೆಲೇನ ಬಗೆಟ್, ಅವ್ವು ಅವ್ವು ಬರ್ಪಿ ಸಂದರ್ಬೋ ಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕೀ EDIT- A-THONS ಮನ್ಪೊಡು.
 • ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಳು ತುಳುಕ್ಲ ವಾರೋಟೋರ ಲೇಕನೋಗ್ ಜಾಗ ದಿಪೋ, ಅಯಿಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಟ್ ಉಪ್ಪಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ಪಾಡುತ್ ಜನೊಕುಲೆಗ್, ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿಪಪುನ.
 • ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ, ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‍ಟ್ ಬತ್ತಿ ಲೆಕನೋಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕೀಡ್ ಪಾಡ್ಯರ ಕೆನೋನುನಾ.
 • ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಬಂಧಿ ಜಾನಪದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯಿನ್ ಅಕುಲೇಡ ದೆತ್ಹೊಂತ್ ವಿಕಿಗ್ ಪಾಡುನಾ.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಸೇರ್ಸಪುನ ತಿದ್ದುನ ಕೆಲಸ, ದಿನಲೊ ನಡಪೋಡು ಅಯಿಕ್ ಬೋಡಾಥ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆಳು ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮನ್ಪಪುನಂಚ ಮಾನ್ಪೋಡು.ಮಸ್ತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗ್ ಬೋಡಾತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ ಮಾನ್ತುಂಡ ಯೆಡ್ದೆ.
 • ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ಲ ಅಕುಲೆನ ಕೈತಳ್ತಾ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪಿ ) ಪೋದ್ ಅವುಲು ಗುರಿಕಾರೆರ್ ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಾಥ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಥಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾ. ಉಂದು ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ಪುಂಡು.
 • ಆಧಾರೊಗ್ ಬೋಡಯಿನ ಬೂಕು, ವಿಷಯೋನ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ್ ಡಿಜಿಟೈಜ್ ಮಂತ್ಹ್ಥ್ archieve ಪಡ್ಯಾರ ಬೊಡಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿನ.
 • ಲೇಕನೋ, ಪಟ, ವೀಡಿಯೊ ತುಳು ವಿಕೀ , ವಿಕೀ ಕಾಮನ್ಸ್ ಗ್ ಸೇರ್ಸಯರಗತ್ರ ಇನಾಮು ದೀತ್ ಪಂಥ ದೀಪುನಾ. ಉಂದೇ ತರಾ ಒಂಜಾಥ್ ಸ್ಪರ್ದೆ ಸುರು ಅತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಕನ ಮಸ್ತ್ ಪಟೊಕ್ಲು ಸೇರುವೋ.
 • ವಿಕಿ ತಕುಲೆಡ ಒರಿ ತುಳುಕತ್ರ ಮತ್ರ ಬೆನ್ಪಿ ಜವ್ವನನ್ ಕೇನೋಡು.
 • ತುಳು ವಿಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಬುಡುತ್ ತುಳುವೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೊಂಬಾಯಿ ಟ್ಲ ಅವೋಡು.
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಸಂಘೋ, ಜೋಕುಲೆನ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಂತ ಅಕುಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೊಟ್ಟು ತುಳು ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ.
 • ಮಾಂತಾ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ ಪೊತ್ ವಿಕಿ ದ ಬಗೆಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನೋ.
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮೊದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ಪುನಾ. --Bharathesha Alasandemajalu 10:45, 21 March 2016 (UTC)
೨೦೧೬-೧೭ನೇ ವರ್ಷೊದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡು ತುಳುವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ CISದಕುಲು ಯೋಜನೆದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಸೇರಾವೊನ್‍ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಕೊ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್‍ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬರ್ಪುನಂಚನೆ ಆವೊಡುಂದು ಪುನೆವೊಂದುಲ್ಲೊ. ಅವು ಲೈವ್ ಆಂಡ ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ ಸಮುದಾಯೊ ಪಂತೊ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪವನಜೆರ್ ಕೊರ್‍ನ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ತುಳುಕಾತ್ರೊ CIS ಈತೊಂಜಿ ಬೆನೊಂದುಂಡು. ಸರಕಾರೊಲಾ ತುಳುನು ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಅದಿಕೃತ ಬಾಸೆಂದ್ ಗುರುತಿಸಂಡ ತುಳುತ ಬುಲೆಚಿಲ್‍ಗ್ ನಾನಾತ್ ಸಾಮರ್ತ್ಯೊ ಬರ್ಪುಂಡು.--Vishwanatha Badikana (talk) 15:33, 22 March 2016 (UTC)

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್‍ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕೊದ ಲೇಸ್‍ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತಾರೀಕ್ ೨೦ ದಾನಿ ಸನಿಯಾರೊ ಮದ್ಯಾನ್ನೊ ೧ ಗಂಟೆಡ್ದ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಲೇಕನೊ ಪಾಡುನೆನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಪುನಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಪುದರ್‍ನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಾಲೆ.
 2. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈವ್ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨ನೇ ತಾರೀಕ್‌ದಾನಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ೩ ಗಂಟೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ್‌ನ ಬುಕ್ಕೊ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಈ ಲೇಸ್‌ಡ್ ಕೈ ಜೋಡಾವೊಡು. ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತ್‌ನ ಮಾತೆರ್‌ಲಾ ಬರೊಡು. ನಿಕ್ಲ್ ಬರ್ಪರ್ಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್‌ಲೆ.

SVG ಚಿತ್ರೊನ್ ತುಳುಟ್ ಅನುವಾದ ಮಾಲ್ಪುನ ಆಭಿಯಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Commons-logo-en.svg

ವಿಕಿಕಾಮನ್ಸ್ ಮೂಲಕೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಾವುನ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ಭಾರತೀಯ ಭಾಸೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಲಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾತ್ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರೊನ್ ತುಳು ಸೇರಾತ್ ಬೇತೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಭಿಯಾನ ೨೧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೯ಡ್ತ್ ಸುರು ಮಾಲ್ಪುನೆ. ಅಂಚಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರೊ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಅವೃತ್ತಿಟ್ ಮೂಲವಾತ್ ಅಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿನ್ ತಯಾರುಮಾಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಉಂದು. ಈ ಚಿತ್ರೊ Scalable Vector Graphics (svg) ಮಾದರಿತವ್. ಅಯಿನ್ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೇಪ್ (Inkscape) ಅಂಚಿನ ತಂತ್ರಾಶೊಟ್ ದೆತ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನಟ್ ಕಲ್ಪಿಯರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೇಪ್ ತಂತ್ರಾಂಶತ ಬಲಕೆ, ಅಯಿನ್ ಕನ್ನಡೊ ಚಿತ್ರೊತ ಆವೃತ್ತಿನ್ ತಯಾರ್ ಮಾಲ್ಪುನ, ವಿಕಿ ಕಾಮನ್ಸಿಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಲ್ಪುನ. ಈ ಅಭಿಯಾನಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಟ್ ಚಿತ್ರೊ ತಯಾರುಮಾಲ್ಪೊಡು, ಮಾಲ್ತಿನಂಗ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು. ಅಯಿಟ್ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯ ಸಕ್ರಿಯವಾತ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆತ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆತ contentನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪುಗೊ. ಇಂದೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಆಸಕ್ತೆರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಲೆಂದ್ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧ ಬುಕ್ಕೊ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಪಾಡೊಕ್ಣಕೊ ಅಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಲ್ತೊ ತಾರೀಖು ಬುಕ್ಕೊ ಜಾಗೆನ್ ಕೆಲ ದಿನಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಲ್ಪೊ. ಬಲೆ.. ಕೈಜೋಡಾಲೆ.


ಅಭಿಯಾನತ ಪುಟ ಮುಲುಂಡು: SVG Translation Campaign 2019 in India

ಪಾಲ್ ಪಡೆಪ್ಪುನಗ್ಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪುದಾರ್ ಸೇರಾಲೆ:Participants

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಇತರ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳ್ವಾಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಲಿಂಕ್ಇಲ್ಲಿದೆ .--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೦:೩೩, ೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)

Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxes[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Indic Wikimedia Campaigns/Contests Survey[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Hello fellow Wikimedians,

Apologies for writing in English. Please help me in translating this message to your language.

I am delighted to share a survey that will help us in the building a comprehensive list of campaigns and contests organized by the Indic communities on various Wikimedia projects like Wikimedia Commons, Wikisource, Wikipedia, Wikidata etc. We also want to learn what's working in them and what are the areas that needs more support.

If you have organized or participated in any campaign or contest (such as Wiki Loves Monuments type Commons contest, Wikisource Proofreading Contest, Wikidata labelathons, 1lib1ref campaigns etc.), we would like to hear from you.

You can read the Privacy Policy for the Survey here

Please find the link to the Survey at: https://forms.gle/eDWQN5UxTBC9TYB1A

P.S. If you have been involved in multiple campaigns/contests, feel free to submit the form multiple times.

Looking forward to hearing and learning from you.

-- SGill (WMF) sent using MediaWiki message delivery (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೩೯, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)

--BENET G AMANNA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೫೩, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)== ಸಾಲೆಳೆಗ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಬೇಡಿಕೆ == ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯೆರೆ ೨೦೧೬ ಜುಲೈಡ್ದ್ ೨೦೧೭ ಜೂನ್ ದಿಂಜಿದ ಸಮಯೊಡ್ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೊ. ಅಯಿನ್ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್. ಅವ್ವೇ ಆಲೋಚನೆನ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯೆರೆಗಾದ ೨೦೧೯ಡ್ದ್ ೨೦೨೦ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ, ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊಡು CIS-A2K ಗ್ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಯಾದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೊ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ತುಳು ಯೋಜನೆ/ತುಳು ಪಟ್ಯೊಪುಸ್ತಕ ಲೇಕನೊಲು ಈ ಪುಟೊಡು ಸುಮಾರ್ ೭೦೦ ಲೇಖನೊ ತಯಾರಿಗ್ ಪಟ್ಟಿನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದೀಡ್ತೊ. ಇತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆನ್ CIS-A2K ಬೆಂಗಳೂರುಗು ಗ್ರಾಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಾದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೊ. ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೋಡು.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೦೯, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST) --~~--BENET G AMANNA (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೫೧, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)=== ನಿಕ್ಲೆನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆನ್ ಸೂಚಿಸಲೆ === ಬೋಡುಂದು ಇಂಚ {{tick}} ಗುರುತು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲೆ

 • ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ YesY ಉಂಡು. ೨೦೧೦ಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ೬ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ತುಳು ಮೂಜನೆ ಬಾಸೆಯಾದ್ ಓದುನ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕೊ ೧೦ನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ದ ಬೂಕು ಆಂಡ್. ೨೦೧೮-೨೦೧೯ಗ್ ತುಳು ಎಂ.ಎ. ಸುರುವಾಂಡ್. ಇತ್ತೆ ೨೦೧೯-೨೦೨೦ಡ್ದ್ ಪದವಿ ತರಗತಿಗ್ ತುಳು ರಡ್ಡನೇ ಬಾಸೆಯಾದ್ ಕಲ್ಪಾಯೆರೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಮಾಂತ ಬೂಕುಲು ತಯಾರಾನಗ ಓದುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೂಕುಲು ಒಲ್ಪ ತಿಕುವೊ ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕಾತ್ರೊ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಲೇಕನೊ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆ,ತುಳುತ ಬೂಕುಲೆನ್ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌ಗ್ ಸೇರಾವುನೆ, ತುಳು ವಿಕ್ಷನರಿನ್ ಬುಲೆಪಾವುನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಡ್ ಈ ಆಫ್ ಲೈನ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಯೋಜನೆನ್ ಬೇಗೊ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಓದೆರೆ ತಿಕುನ ಲೆಕೊ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಸೊಗ್ ಎನ್ನ ಸಕಾಯೊ ಬುಕ್ಕೊ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೨೬, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)
 • YesY ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಉಂದ್ ಒಂಜಿ ದಿಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ. ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಕ ಆವೊಡ್.--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೨೦, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)
 • YesY ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಅಂದ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಲಾಯಿಕ್ ತ ಯೋಜನೆ, ತುಲುತ್ತ ಬೊಲಿಚಿಲಿಗಾತ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅವೊಡಾಯಿನವು ಅಗತ್ಯ ಅತುಂಡು. - BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೦೪, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)
 • YesY ಒಪ್ಪಿಗೆ.--Dhanalakshmi .K. T (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೦೧, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)
 • YesY ಎನ್ನ ಪೂರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. ಉಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ, ದುಂಬೆ ಆವೊಡಾಯಿನವು. ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಆವಾಡ್.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೧:೪೫, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)
 • YesY ಎನ್ನ ಪೂರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. ಉಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ. ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಆವಡ್--Vinoda mamatharai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೦೯, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)
 • YesY ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು. ಆಯಿನಾತ್ ಬೇಗ ಆವೊಡು.--Kavitha G. Kana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೧೭, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)

Oppose[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ತುಳು ಯೋಜನೆ/ತುಳು ಪಟ್ಯೊಪುಸ್ತಕ ಲೇಕನೊಲು ಯೋಜನೆ ಸರು ಅತ್ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಲಾ reject ಅಂಡ್, ಆ ಪೇಜ್ ಮಾಲ್ತ್ ಏತ್ ಲೇಖನೊ ಅಂಡ್?. ಎರ್ಲಾ ಬರೆಯರ ಉಮೆದ್ಡ್ ಬತ್ತುಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ತ್ rejected ಅತ್ಂಡ್ .ದಿನೊ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಲ್ಪುನಕುಲು ಎರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ?. ಎಂ.ಎ ತುಳು ಪಠ್ಯಗ್ ಬೊಡಯಿನ ಪಟ್ಟಿ ನಾನಲ, ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಅತ್ ಜ್ಜಿ ?. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗ್ ಬೊಡಯಿನ ಲೇಕನೊತ ಪಟ್ಟಿ ಅವೊಡಾತೆ. Update ಮಾಲ್ಪುನಕುಲು ಎರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ, ದಾನೆ?. ಅಯಿಕ್ಕ್ ದುಂಬು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೊಂಡಾ ಎಂಚ.?.--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೯:೦೩, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಲೋಕೇಶ್ ಸುರು ಮಲ್ತ್‌ನ ಯೋಜನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿನವು ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪನ್ಲೆ. ಯೋಜನೆಗಾದ್ ಸುಮಾರ್ ೭೨೦ ದಾತ್ ಲೇಕನೊ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ್‌ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಉಮೇದ್ ಇದ್ಯಾಂತಿನಕುಲು ಪಂಡ ಬಾಸೆ ಉಂಡ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಲೇಕನೊ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಚ ಪೂರ ಬರೆವೊಂಡ ಅವು ವಿರೋದ ಆಪುಜಿ. ತನ್ನೊ ಅಂಗಲಾಪು ಆತೆ. ತನ್ನ ಬಂಜಿನಡಿನ್ ತಾನೇ ಒಕ್ಕೊಂಡ ದಾನೆ ಪ್ರೇಜನೊ. ಲೇಕನೊ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್‌ನಕುಲುಲಾ ಲೇಕನ ಬರೆಪುನ ಉಮೇದ್‍ಡ್ ಇದ್ಯೆರ್ ಪನ್ಪುನವುಲಾ ಸತ್ಯೊ ಅತ್ತ. ದಾಯೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಮುಲ್ಪ ಬೋಡಾ. ತುಳುತ ಅಬಿಮಾನಿಲು ಇಂಚ ಬರೆವಯೆರ್. ತುಳು ಎಂ.ಎ. ಬುಕ್ಕೊ ಪದವಿದ ಬೇಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆ ಪಟ್ಟಿ ನಾನ ಆವೊಡಾತೆ. ಅವು ಬೇತೆನೇ ಆವೊಡಾಯಿನವು ಅತ. ಎನನ್ ದೂರಿಯೆರ್ಂದ್ ನಾನೊರಿಯನ್ ದೂರುನವು ದುಂಬುಗು ದುರ್ಜನೊಗು ಸಾದಿಯತ್ತ. ತುಳು ಸಮುದಾಯೊಡು ಈತನೇಟ್ ದಾಲಾ ಮನಸ್ತಾಪೊ ಇದ್ದಿ. ಅವು ಏರೋ ಒರಿಯಡ್ದ್ ಆಪುನಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟೊಲಾ ಇದ್ದಿ. ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ಅಯಿನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೆರಿಸಾಯೊ ಕೊರ್ಲೆ. ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೂರುನೆಡ್ ಎಡ್ಡೆಪು ಆಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಮುದಾಯೊಡು ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆದೊಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಡೊದಕುಲುಲಾ ಸೇರೊಂದು ಬೆನ್ಪುನವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆನೇ ಆಪುಂಡು. ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗೆಜಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಕಲೆಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. --Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೧:೨೬, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)
The project Tulu offline Wikipedia to schools (ತುಳು ಪಟ್ಯೊಪುಸ್ತಕ ಲೇಕನೊಲು) was started by Lokesha Kunchadka himself. He has supported and endorsed the grant request to WMF twice. It is surprising to see the same person is now opposing the idea started by himself. He has not given any scientific or logical reason to oppose. I think he is suffering from short term memory loss. His opinion need not be given any weightage as he is contradicting himself. (This comment is written in English so that non-Tulu speaking people can understand).--Pavanaja (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೫೯, ೨೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)

ಲೋಕೇಶ್ಈ ನರಮಾನಿಗ್ ದಾದಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಢು ಪನ್ಪುನವು ಅರ್ಥ ಅವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುತ್ತ ಬೇಲೆಲೆನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರ್ ಮೇರ್. ಪಾಠ ಬೂಕುದ ಯೋಜನೆದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪನ್ಪುನಲೆಕೋನೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂದ್ ನಾರ್. ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯೊಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನವೇ ತೆರಿಯಂದಿನಂಚ ಬಾಯಿಗ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಪಾತೆರುನೆ, ಬರೆಪುನವು ಏತ್ ಸರಿ. ಲೋಕೇಶೆರೆಗ್ ಏರೆನ ಮಿತ್ತ್ ಬೇಜಾರ್,ಕೋಪ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಕುಲ್ಲ್ ದ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತ್ ದೊಲಿ. ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಕೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ತಿರ್‍ಗೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಆಯಿಟ್ಟ್ ಏರೆಗ್‍ಲಾ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ. ಮೆನ್‍ಪುರಿದ ಲೆಕೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚಿರ್ದ್ ತುಲುಲಾ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿರ್ದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಲಾ ಸರಿಯಾದ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ತೆರಿನಕ್‍ಲೆಡ ಕೇಂಡ್‍ದ್ ಸರಿಯಾದ್ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ದಾನೆ. ಮಂಜಲ್ ಕಣ್ನ್ ದಾಯಗ್ ಪೂರ ಮಂಜಲೇ ತೋಜುನೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವಾಂದಿನಾಯಗ್ ಕೊಜಪುಡು ಕಲ್ಲ್ ಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವಂದಿಲೆಕ ತೂಪುನವು ಎಡ್ಡೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪಂದ್ ಉಪ್ಪುನೆಂದ್ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಲೋಕೇಶೆರೆನ್ ದೂರ ದೀವೊಡದ್ ಬರು.--Kishorekumarrai (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೫:೪೩, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)

 1. ಬದಿಕಾನ ಸರ್, ಬೆತೆ ಉದ್ದೇಶ ದಿತ್ ಪಾತೆರುನ ಅತ್ತ್ ಸರ್. Straight ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ತಡೆಯರ ಅಪುಜ್ಜಿ ಅತಾ ಸರ್. ಕಲೆಂಕ್ ಮಾಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿನ. ಸರ್. ಕೆಲವೆರ್ ಪಿರಾವುಡ್ತ್ ಪಾತೆರುವೆರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ನೇರ ಪನ್ಪುನನೆ, ಏರಾಂಟಲಾ ಅವಾಡ್ ತೂಯಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಮೊನೆಗ್ ಬೊಡಾಯಿನಲೆಕೊ ಪಾತೆರುಜ್ಜಿ,ಸರ್.
 1. Pavanaja ಪಾಪ ಇಂಬೆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಪೇಜ್ ಸರಿಯಾತ್ ತೂವಾಡ್. ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ support and endorse, ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ support ಮಾತ್ರೊ ಮಾಲ್ತಿನ , endorse ಮಾತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸರಿಯಾತ್ ತೂಲೆ ಒರ.
 2. ಕಿಶೋರ್ ಸರ್, ನೇರ ಪಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ.ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಲೆಗ್ ಸಂಬಂಧ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊಡ್ ಸುಮಾರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನುವಾದ ಅತ್ ಇಪ್ಪು ಅತ ಸರ್. --Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೨೩, ೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೯ (IST)