ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿ

ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಾವಡಿಗ್! ಸ್ವಾಗತೊ. ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಕತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ್‌ಲೆ.


 ಪಾತೆರಕತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿಲು 
ಚಾವಡಿ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ ಬಗೆಟ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಸೊಲೆನ ಬಗೆಟ್, ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸೊ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡುನ ಮೀಚಿಲ್ ಪುಟೊ.
  • ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಲೇಕನೊಲೆಗ್ ಸಂಬಂದಿಸಯಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗೊಲೆನ್ ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಸೇರಾಲೆ.
  • ಅವ್ವೇ ಲೇಕನೊದ ಪಟ್ಟಾಂಗೊ ಪುಟೊಡು ಲೇಕನೊಗು ಸೇರಾಯರ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಬಗೆಟ್ ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್‌ಡ್ ಆವೊಡಾಪುನ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆದ್ ದೀಡ್‍ಲೆ.
  • ಇತ್ತೇ ಇಪ್ಪುನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ. ಪೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‍ಲೆನ್ ಸೇರಾಪುನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಒರೊ ನಾಡ್‍ದ್ ತೂಲೆ.
  • ಇಸೇಸೊ ಪುಟೊಲೆನ್ ಸಾದ್ಯೊ ಆಯಿನಾತ್ ಗಲಸ್‍ಲೆ.
  • ಚಿತ್ರೊಲೆನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಲೆನ್ (ಕಾರ್ಯೊನೀತಿಲೆನ್)‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡ್ದ್ ಚಿತ್ರೊಗಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪುನ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಲೆನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆನ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ನಕಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದುಂಬುಗು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್ಲೆ.

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಬೇತೆ ಪಾತೆರ

« ಪತ್ರಾಗಾರೊ, no archives yet (create)


ಚಾವಡಿದ ಪುಟೊತ ಪತ್ರಾಗಾರೊ

2022 Board of Trustees Community Voting Period is now Open

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear community members,

The Community Voting period for the 2022 Board of Trustees election is now open. Here are some helpful links to get you the information you need to vote:

If you are ready to vote, you may go to SecurePoll voting page to vote now. You may vote from August 23 at 00:00 UTC to September 6 at 23:59 UTC. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page.

Regards,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

CSinha (WMF) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೧೫, ೨೬ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

The 2022 Board of Trustees election Community Voting is about to close

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello,

The Community Voting period of the 2022 Board of Trustees election started on August 23, 2022, and will close on September 6, 2022 23:59 UTC. There’s still a chance to participate in this election. If you did not vote, please visit the SecurePoll voting page to vote now. To see about your voter eligibility, please visit the voter eligibility page. If you need help in making your decision, here are some helpful links:

Regards,

Movement Strategy and Governance

CSinha (WMF) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೮:೪೮, ೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

Revised Enforcement Draft Guidelines for the Universal Code of Conduct

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Revisions committee is requesting comments regarding the Revised Enforcement Draft Guidelines for the Universal Code of Conduct (UCoC). This review period will be open from 8 September 2022 until 8 October 2022.

The Committee collaborated to revise these draft guidelines based on input gathered from the community discussion period from May through July, as well as the community vote that concluded in March 2022. The revisions are focused on the following four areas:

  1. To identify the type, purpose, and applicability of the UCoC training;
  2. To simplify the language for more accessible translation and comprehension by non-experts;
  3. To explore the concept of affirmation, including its pros and cons;
  4. To review the balancing of the privacy of the accuser and the accused

The Committee requests comments and suggestions about these revisions by 8 October 2022. From there, the Revisions Committee anticipates further revising the guidelines based on community input.

Find the Revised Guidelines on Meta, and a comparison page in some languages.

Everyone may share comments in a number of places. Facilitators welcome comments in any language on the Revisions Guideline Talk Page. Comments can also be shared on talk pages of translations, at local discussions, or during conversation hours. There are planned live discussions about the UCoC enforcement draft guidelines.

Conversation hours

The facilitation team supporting this review period hopes to reach a large number of communities. If you do not see a conversation happening in your community, please organize a discussion. Facilitators can assist you in setting up the conversations. Discussions will be summarized and presented to the drafting committee every two weeks. The summaries will be published here.

~ On behalf of the UCoC project team.

CSinha (WMF) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೨೦, ೧೩ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

WikiConference India 2023: Proposal to WMF

Hello everyone,

We are happy to inform you that we have submitted the Conference & Event Grant proposal for WikiConference India 2023 to the Wikimedia Foundation. We kindly request all the community members to go through the proposal -- including the community engagement survey report, program plan, venue and logistics, participation and scholarships, and the budget, and provide us with your suggestions/comments on the talk page. You can endorse the proposal in the endorsements section, please do add a rationale for supporting this project.

According to the timeline of the Conference and Event Grants program, the community can review till 23 September 2022, post that we will start integrating all the received feedback to make modifications to the proposal. Depending on the response of community members, an IRC may be hosted next week, especially if there are any questions/concerns that need to be addressed.

We reopened the survey form and if you are still interested in taking part in the survey and you have something in mind to share or want to become a part of the organizing team, please fill out the form so we all can work together.

Let us know if you have any questions.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, ೧೩:೦೬, ೧೯ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

WikiConference India 2023: Proposal to WMF

Hello everyone,

We are happy to inform you that we have submitted the Conference & Event Grant proposal for WikiConference India 2023 to the Wikimedia Foundation. We kindly request all the community members to go through the proposal -- including the community engagement survey report, program plan, venue and logistics, participation and scholarships, and the budget, and provide us with your suggestions/comments on the talk page. You can endorse the proposal in the endorsements section, please do add a rationale for supporting this project.

According to the timeline of the Conference and Event Grants program, the community can review till 23 September 2022, post that we will start integrating all the received feedback to make modifications to the proposal. Depending on the response of community members, an IRC may be hosted next week, especially if there are any questions/concerns that need to be addressed.

We reopened the survey form and if you are still interested in taking part in the survey and you have something in mind to share or want to become a part of the organizing team, please fill out the form so we all can work together.

Let us know if you have any questions.

Regards, Nitesh Gill, Nivas10798, Neechalkaran, ೧೫:೩೮, ೧೯ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]

ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬೊಲು 2022

ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬೊಲು 2022
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ಡ್ದ್ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2022ಇಂದೆತ ಪೂರ ವಿವರೊ ಮೂಲುಂಡು!
ದೀಪೊ.svg
ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬೊ ಸಾಲ್‌ ಸಾಲ್‌ ಬರೊಂತುಂಡು. ಸುರುಕ್ಕ್‌ ಮಾರ್ನೆಮಿ, ತುಡರ್‌ ಪರ್ಬೊ ಈ ನೆಲೆಟ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಬುಲೆಚಿಲ್‌ಗ್ ಲೇಕನೊ ಬರೆಪುನ ಪಂತೊ ನಡಪುಂಡು. ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ ಬುಕ್ಕೊ ತುಳು ಬಾಸೆತ ಮಿತ್ತ್ ಮೊಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಏರ್‌ಲ ಪಾಲ್ ಪಾಡೆವೊನೊಲಿ. ಇಂದೆಟ್ಟ್ ನಿಕ್‌‌ಲ್‌ಲಾ ಪಾಲ್ ದೆತೊನುಲೆ.

ಅಂಚನೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಪೋದನೆ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022ಡ್ದ್ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 2022 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು.

ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು,
ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯೆನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್
ChiK (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೨೨, ೨೨ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೨೨ (IST)Reply[reply]