ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಳಕೆದಾರೆ:Ashay vb

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಆಶಯ್ ವಿ.ಬದಿಕಾನ

ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆಶಯ್ ವಿ.ಬದಿಕಾನ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊನ್ದು ಉಲ್ಲೇ. ಒಟ್ಟುಗೆ ತುಳು ಒರಿಪ್ಪಾವುನ ಬೇಲೆನ್ ಮಾಲ್ಟನ್ದು ಉಲ್ಲೇ.