ಬಳಕೆದಾರೆ:Ashay vb

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆಶಯ್ ವಿ.ಬದಿಕಾನ.ಯಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜೀನೀರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಒಂದು ಉಲ್ಲೆ.